Svar

Hvordan værdiansætter jeg aktier i et privat aktieselskab?
Basal investering Investering Spørgsmål Svar

Hvordan værdiansætter jeg aktier i et privat aktieselskab?

Aktier i et privatejet aktieselskab er som regel svære at værdiansætte på grund af manglen af en centraliseret markedsplads for aktierne. I modsætning til børsnoterede selskaber, der har en nemt tilgængelig aktiekurs, så bliver aktionærer i private selskaber nødt til at bruge forskellige metoder til at tilnærme sig den reelle værdi af deres aktier. Eksempler på sådanne metoder inkluderer, discounted […]

Hvad er ”economic moat”?
Fundamental analyse Investering Spørgsmål Svar

Hvad er ”economic moat”?

Begrebet ”economic moat” blev skabt og udbredt af Warren Buffett og hentyder til en virksomheds evne til at skabe og bibeholde en konkurrencemæssig fordel over for sine konkurrenter for at sikre sig langsigtet profit og markedsdele fra konkurrerende virksomheder. En konkurrencemæssig fordel er i bund og grund enhver faktor, der gør, at en virksomhed kan udbyde en vare eller serviceydelser, […]

Hvordan beregnes EBITDA?
Spørgsmål Svar

Hvordan beregnes EBITDA?

Når revisorer, analytikere og investorer analyserer en virksomheds finansielle sundhed, kigger de ofte grundigt på virksomhedens finansielle opgørelser og balance for at skabe et overordnet billede af virksomheden rentabilitet. Der findes flere forskellige målinger og nøgletal, der bruges til at måle rentabilitet. Typisk kigger analytikere på de standardiserede rentabilitetsmålinger, der er indeholdt i GAAP (de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper), fordi de […]

Investerer hedgefonde i private selskaber?
Spørgsmål Svar

Investerer hedgefonde i private selskaber?

Hedgefonde investerer normalt ikke i private selskaber på grund af den manglende likviditet, der er på det private marked. Hedgefondes investeringshorisonter passer sig bedre til børsmarkedet. Hvis en hedgefond dog kan få sine investorer til at binde deres penge i længere tidsperioder, kan den investere i private selskaber i håbet om et bedre afkast. Hvad end hedgefonde investerer i private […]

Kan hedgefonde handle penny aktier?
Spørgsmål Svar

Kan hedgefonde handle penny aktier?

Hedgefonde kan handle penny aktier. Faktisk kan hedgefonde handle stort set alle former for værdipapirer inklusiv medium- og large cap aktier (indenlandske og udenlandske), kunst, grunde, ejendomme, råvarer, valuta, obligationer osv.   Afkastmaksimering Hedgefonde anses for at være alternative investeringer, der generelt har til hensigt at maksimere deres investorers afkast ved at engagere sig i aggressive strategier, som man normalt […]

Hvordan bruger hedgefonde gearing?
Spørgsmål Strategier Svar Trading

Hvordan bruger hedgefonde gearing?

Hedgefonde bruger forskellige former for gearing for at skabe et højere afkast. De køber værdipapirer på margin, hvilket betyder, at de gældssætter en mæglers penge for at lave større investeringer. De investerer ved brug af kreditbevillinger i håb om, at deres afkast vil overstige renteudgifterne. Hedgefonde handler også derivater, som de ser på med asymmetrisk risiko: Det maksimale tab er […]

Hvad kan driftskapital bruges til?
Fundamental analyse Investering Spørgsmål Svar

Hvad kan driftskapital bruges til?

Driftskapital bruges til at dække hele en virksomheds kortfristede udgifter såsom varebeholdninger, betalinger til kortfristet gæld og driftsomkostninger. I bund og grund bruges driftskapitalen til at holde en virksomhed i gang og imødekomme dens finansielle forpligtelser inden for det kommende år.   Hvad er driftskapital? Driftskapital er i simpel forstand forskellen mellem en virksomheds omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser. Driftskapitalen reflekterer […]

Kan man shorte en obligation?
Spørgsmål Svar

Kan man shorte en obligation?

Fordi obligationer (ligesom alle andre værdipapirer) står over for markedsudsving, er det muligt at shorte en obligation. Ved at shorte kan man tjene på et fald i værdien af et værdipapir (såsom en aktie eller obligation) ved at sælge det uden at eje det. De investorer, der forventer et bearmarked, vil ofte indtage en kort position ved at sælge lånte […]

Hvad er forholdet mellem den direkte rente og risiko?
Spørgsmål Svar

Hvad er forholdet mellem den direkte rente og risiko?

Det generelle forhold mellem den direkte rente og risiko er, at de korrelerer med hinanden. En højere direkte rente er typisk lig med en højere risiko.   Investering i obligationer Risiko er indbygget i alle former for investeringer. Balancen mellem risiko og afkast afhænger af investeringens type. Obligationer ses som en af de mindre risikable investeringer specielt over for aktier. […]

Hvordan beregner man en virksomheds egenkapital?
Spørgsmål Svar

Hvordan beregner man en virksomheds egenkapital?

Virksomhedens egenkapital beregnes ved at trække virksomhedens passiver fra dens aktiver. Virksomhedens egenkapital bruges i fundamental analyse til at bestemme virksomhedens nettoværdi og den mængde penge, som er tilbage til aktionærerne, efter hele virksomhedens gæld er blevet betalt.   Sådan beregner du virksomhedens egenkapital En virksomheds totale aktiver er lig alle omsætningsaktiverne og anlægsaktiverne. Dens totale passiver er alle kortfristede […]