Spørgsmål

Hvad er forholdet mellem den direkte rente og risiko?

Det generelle forhold mellem den direkte rente og risiko er, at de korrelerer med hinanden. En højere direkte rente er typisk lig med en højere risiko.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Investering i obligationer

Risiko er indbygget i alle former for investeringer. Balancen mellem risiko og afkast afhænger af investeringens type. Obligationer ses som en af de mindre risikable investeringer specielt over for aktier. Obligationer betaler typisk investorer en fast rente. Obligationsmarkedet er historisk set mindre volatilt og sårbart over for kurssvingninger end aktiemarkedet.

En obligations risikoniveau reflekteres i dens afkast, hvilket også kendes som den direkte rente, som er en funktion af obligationens kuponrente og kurs. Kuponrenten er den årlige rente, udstederen af obligationen betaler investoren, og den står som en procentdel af obligationens pålydende værdi. Den nuværende obligationskurs ligger måske til et pristillæg eller nedslag i forhold til obligationens pari.

Obligationens direkte rente skal være højere for at kompensere for en højere risiko. Hvis markedet bestemmer, at en obligations direkte rente er for lav, så vil kursen falde og bringe den direkte rente op på markedets forventning.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Statsobligationer bakkes fuld ud op af den stat, der udsteder dem. De ses som at indeholde en ubetydeligt lille risiko. Markedet for disse obligationer er også utroligt likvidt, hvilket betyder, at der altid er investorer, der ønsker at købe dem. Risikoniveauet for andre obligationer såsom virksomhedsobligationer sammenlignes ofte med den ”risikofrie” rente, der er på bestemte statsobligationer.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk