Kategori: Andre begreber


Gazellevirksomhed

Globus 60x60Definition af begrebet ”gazellevirksomhed”

En højvækstvirksomhed der øger sin omsætning med minimum 20% pr. år i fire år eller mere og har en omsætning på mindst 1 mio. kr. eller 0,5 mio kr. i bruttoresultat. Denne væksthastighed betyder, at omsætningen mindst er fordoblet over den fireårige periode. Størrelsen på virksomheden kan både være lille og stor.

Gazellevirksomheden kan både være et A/S eller ApS, og den skal have offentliggjort minimum fire regnskaber.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”gazellevirksomhed”

Dagbladet Børsen har siden 1995 hvert år udarbejdet deres årlige gazelleundersøgelse. I 2015 var der 1461 virksomheder på gazellelisten.

Indeksregulering

Globus 60x60Definition af begrebet ”indeksregulering”

Indeksregulering er når værdien af en vare, serviceydelse, fordring eller anden måling justeres til et forudbestemt indeks.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”indeksregulering”

Virksomheder eller analytikere kan eksempelvis bruge indeksregulering til at sammenligne en medarbejders løn med inflationen med forventning om, at en stigning i inflationen over en givet periode vil være lig med en stigning i medarbejderens løn.

Value-at-risk – VaR

Globus 60x60Definition af begrebet ”value-at-risk”

En statistisk teknik der bruges til at måle og kvantificere den finansielle risiko, der foreligger i en virksomhed eller en investeringsportefølje over en bestemt tidsperiode. Value-at-risk bruges at risk managers for at måle og kontrollere den risiko, virksomheden påtager sig. Risk managerens job er at sikre sig, at risikoen ikke overskrider grænsen, hvor virksomheden ikke længere kan imødekomme de tab, selv det værste udfald kunne forårsage.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”value-at-risk”

Value-at-risk måles via tre variabler: størrelsen af potentielt tab, sandsynligheden for dette tab og tidsrammen. En bank kan for eksempel fastlægge, at den har et 5% en-måneds VaR på 1 mia. kr. Det betyder, at der er en 5% chance for, at banken kan tabe mere end 1 mia. kr. i en givet måned. Derfor forventes det, at banken taber 1 mia. kr. hver 20. måned.

Sortino ratio

Globus 60x60
Definition af ”Sortino ratio”

En modificering af Sharpe ratioen der differentierer en ekstrem volatilitet fra en generel volatilitet ved at indregne standardafvigelsen af negative aktivafkast, også kaldet ”downside deviation”. Sortino ratioen trækker den risikofrie rente fra porteføljens afkast og dividerer derefter dette med den fundne downside deviation. En høj Sortino ratio indikerer, at der er en lav sandsynlighed for et stort tab. Den blev opkaldt efter Frank A. Sortino.

Beregnes på følgende måde:

beregning og formel for Sortino ratio

IE 60x60InvestEd forklarer ”Sortino ratio”

Når man skal beslutte, om man skal bruge Sharpe ratioen eller Sortino ratioen, så afhænger det af, om man som investor vil fokusere på standardafvigelsen eller downside deviation (minusafvigelse). Sharpe ratio er bedre til at analysere en portefølje, der har en lav volatilitet, fordi Sortino ratio ikke vil have nok datapunkter til at beregne downside deviation. Dette gør Sortino ratio bedre til at analysere ekstremt volatile porteføljer.

Bioteknologi

Globus 60x60Definition af Bioteknologi

Brugen af levende organismer til at lave produkter og forskning. Bioteknologi kendes bedst for sin enorme rolle i medicinalindustrien og kan også findes i mad- og brændstofindustrien. Bioteknologien kombinerer en række discipliner som biologi, fysik, kemi, matematik, videnskab og teknologi. Den moderne bioteknologi fortsætter med at komme med betydelige bidrag til menneskeheden ved at forbedre folks livskvalitet på mange områder såsom ved at bekæmpe sygdomme, skabe bedre afgrøder og arbejde med biobrændsel for at reducere drivhusgasudledning.

Forkortes ofte til ”biotek”.

IE 60x60InvestEd forklarer Bioteknologi

Bioteknologisektoren har siden 1990’erne taget hastig fart og har bragt kæmpe biotekkoncerner med sig, som hver dag forsker i udvikling af nye produkter og løsninger. Store danske biotekvirksomheder inkluderer Novo Nordisk og Novozymes. Biotekvirksomheder er kendt for at bruge store summer på forskning og udvikling i deres resultatopgørelse.

Carl Icahn

Globus 60x60Definition af Carl Icahn

En amerikansk milliardærinvestor med et ry for at være en kynisk aktivistinvestor. Icahn er kendt for at købe store aktieandele i specifikke virksomheder for derefter at presse virksomheden til at lave ændringer for at øge aktionærværdien.

IE 60x60InvestEd forklarer Carl Icahn

I 2016 blev Carl Icahns formue estimeret til 18,4 mia. dollars.

Erhvervsstyrelsen

Globus 60x60Definition af Erhvervsstyrelsen

En styrelse der ligger under Erhvervs- og Vækstministeriet, der arbejder med erhvervsudvikling- og regulering samt registrering af virksomheder.

IE 60x60InvestEd forklarer Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen startede den 1. januar 2012 i forbindelse med en sammenlægning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med dele fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, samt It- og Telestyrelsen.

Forretningsmodel

Globus 60x60Definition af Forretningsmodel

Den plan en virksomhed implementerer for at skabe en omsætning og tjene et overskud. Forretningsmodellen indeholder de funktioner og komponenter, som virksomheden bruger til at skabe en omsætning og holde styr på sine omkostninger.

IE 60x60InvestEd forklarer Forretningsmodel

”Forretningsmodel” er et modeord, som blev rettere misbrugt under IT-boblen. I bund og grund bristede boblen på grund af manglende forståelse for forretningsmodeller.

Forretningsmodeller opstod helt tilbage til, da forretninger begyndte at opstå. Planen beskriver i bund og grund, hvordan en virksomhed tjener penge. Planen kan både være simpel eller kompleks. En restaurants forretningsmodel er tjene penge på at lave mad til sultne kunder. En hjemmesides forretningsmodel er måske ikke så tydelig, da der findes mange måder for denne type forretning at skabe en omsætning.

Bear-certifikat

Globus 60x60Definition af Bear-certifikat

Et børsnoteret værdipapir som bevæger sig i takt med udviklingen i et underliggende aktiv. Dette underliggende aktiv kan bestå af alt fra et indeks, en enkelt aktie, en futurekontrakt, råvare mm. Bear-certifikatet stiger i værdi, når det underliggende aktiv falder. Certifikaterne kan både være uden og med gearing.

IE 60x60InvestEd forklarer Bear-certifikat

Et certifikat hører under kategorien ETN (Exchange Traded Notes), der ligger i kategori med ETF’er (Exchange Traded Funds). Fordelen ved at benytte sig af disse certifikater er, at de ofte er mere simple, omkostningseffektive og mindre risikofyldte end traditionelle værdipapirer, når det omhandler shorthandel/gearing.

Bull-certifikat

Globus 60x60Definition af Bull-certifikat

Et børsnoteret værdipapir der følger udviklingen i et underliggende aktiv. Dette underliggende aktiv kan bestå af alt fra et indeks, en enkelt aktie, en future, råvare osv. Bull-certifikatet stiger i værdi, når det underliggende aktiv stiger. Certifikaterne kan både være uden og med gearing.

IE 60x60InvestEd forklarer Bull-certifikat

Et certifikat hører under kategorien ETN (Exchange Traded Notes), som er i kategori med ETF’er (Exchange Traded Funds). Fordelen ved at benytte sig af disse certifikater er, at de ofte er mere simple, omkostningseffektive og mindre risikofyldte end traditionelle værdipapirer, når det omhandler shorthandel/gearing.

Invested.dk