Guides


Skatteregler for investorer

12th december, 2019 af No comments yet

Skat og investering hænger unægtelig sammen og må ikke undervurderes. Naturligvis er det sjovere at handle aktier, end at lave skatteregnskab, men ens skatteregnskab kan i sidste ende være afgørende for, hvor meget man tjener som investor. Vi har skrevet en lang række artikler, som tilsammen kommer stort set hele vejen rundt om de danske […]


Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er

11th december, 2019 af No comments yet

Under Skats kategori investeringsselskaber findes de fleste udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF´er) og visse akkumulerende investeringsforeninger. Udenlandske fonde svarer typisk nogenlunde til danske investeringsforeninger, men behandles skattemæssigt ofte noget anderledes. Udenlandske fonde i form af f.eks. mutual funds er ikke børsnoterede, og man køber og sælger sine andele direkte hos udbyderen. En ETF […]


Overordnet om skat af afkast fra investering

8th december, 2019 af No comments yet

På overordnet plan behandles skat af privatpersoners frie midler, som hidrører fra afkast af investering i forskellige former for værdipapirer og finansielle kontrakter enten som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. I særlige tilfælde kan afkast ligeledes blive beskattet som personlig indkomst, hvilket eksempelvis er tilfældet for bitcoins. Aktieindkomst behandles særskilt i relation til ens skatteberegning, mens […]


Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af årsopgørelse for 2019

5th december, 2019 af No comments yet

Handel via dansk finansiel institution Handler man sine værdipapirer og finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution f.eks. en bank eller værdipapirhandler eller en tilsvarende udenlandsk finansiel institution, som har indgået indberetningsaftale med Skattestyrelsen (Skat), vil der ske automatisk indberetning af foretagne handler til Skat. Skattestyrelsen har for private udviklet et beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, […]


Skatteregler for investeringsforeninger

5th december, 2019 af No comments yet

Investeringsforeninger, som udsteder investeringsbeviser og er aktiebaserede, beskattes efter realisationsprincippet på stort set samme måde som aktier dog med undtagelse af visse akkumulerende investeringsforeninger (som klassificeres som investeringsselskaber), som i stedet beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Fra og med 2020 vil en del af sidstnævnte (herunder andre investeringsselskaber fx ETF´er) i stedet skulle beskattes som […]


Skatteregler for aktier

3rd december, 2019 af No comments yet

Beskatning af private (frie midler) Gevinst på børsnoterede aktier (dvs. som er optaget til handel på en reguleret markedsplads) – danske som udenlandske – samt udbytte af disse skal medregnes til aktieindkomsten.  Man beskattes som udgangspunkt efter realisationsprincippet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Gevinst eller tab skal angives i rubrik 66 på selvangivelsen. Handel med investeringsbeviser, […]


Bedste aktier i 2020 – her er vores syn på spændende aktier i det nye år

2nd december, 2019 af No comments yet

Aktieåret 2020 bliver uden tvivl særdeles spændende. December 2019 sluttede af med nye kursrekorder for mange selskaber, og hvis udviklingen forsætter kan der være mange penge at tjene ved at ramme de bedste aktier i 2020. Men som altid med aktier, lurer der naturligvis også en risiko i markedet. Verdens største økonomi, USA, går ind […]


Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder certifikater

2nd december, 2019 af No comments yet

Finansielle kontrakter i skattemæssig henseende omfatter en lang række finansielle instrumenter såsom futures og optioner, CFD´er (Contracts for difference), spread betting, mini futures samt certifikater. I denne forbindelse fokuseres primært på sidstnævnte, men skattemæssigt behandles alle typer af finansielle kontrakter stort set ens. Ønsker man indsigt i de øvrige typer af finansielle kontrakter henvises i […]


FAQ om skat for investorer

1st december, 2019 af No comments yet

Nedenfor følger en række ofte stillede spørgsmål, som relaterer sig til skat af forskellige former for investeringer: 1. Hvad er lagerprincippet? 2. Hvad er en finansiel kontrakt? 3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst? 4. Hvilken skattesats beskattes finansielle kontraker såsom certifikater med? 5. Kan gevinst på certifikater eller andre finansielle kontrakter modregnes i anden negativ […]


Skatteregler for obligationer

1st december, 2019 af No comments yet

Reglerne for beskatning af handel direkte i obligationer er overordnet gennemgået nedenfor. Beskatning af private, frie midler Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for obligationer skal gevinst og tab på disse skal indregnes som kapitalindkomst, hvis årets nettogevinst eller nettotab (sammenlagt med nettogevinst og nettotab på obligationsbaserede investeringsforeninger og andre fordringer) overstiger bagatelgrænsen på 2.000 […]


Flere indlæg

Invested.dk