Kategori: Optioner


Amerikansk option

Globus 60x60Definition af Amerikansk option

En option som kan udnyttes på ethvert tidspunkt i dens levetid. Amerikanske optioner tillader optionsindehaveren at udnytte den før og på udløbsdatoen, hvilket øger værdien for optionsholderen i forhold til holderen af europæiske optioner, der kun kan udnyttes på selve udløbsdatoen. Størstedelen af børshandlede optioner er amerikanske.

IE 60x60InvestEd forklarer Amerikansk option

Siden investorer har friheden til at udnytte deres amerikanske optioner på ethvert givet tidspunkt gennem kontraktens levetid, er de mere værdifulde end europæiske optioner. Overvej følgende eksempel: Hvis du købte en Ford marts call option i marts 2012, som udløb i marts 2013, ville du have retten til at udnytte call optionen på ethvert givet tidspunkt indtil udløbsdatoen. Havde Ford optionen været en europæisk option, ville du kun kunne udnytte optionen på udløbsdatoen i marts 2013. Igennem det år kunne aktien have været mest optimal at udnytte i december 2012, men du ville blive nødt til at vente med at udnytte din option til marts 2006, hvor den måske ville være out-of-the-money og derfor værdiløs.

Bemærk at navnet på optionen ikke har noget at gøre med den geografiske placering.

At-the-money

Globus 60x60Definition af At-the-money

En situation hvor en options strikekurs er identisk med prisen på det underliggende værdipapir. Både call – og put optionerne vil på samme tid være ”at-the-money”. Hvis vores hypotetiske aktie ABC for eksempel ligger på 75 kr., så vil ABC 75 call optionen være at-the-money, og det samme vil ABC put optionen. En at-the-money option har ingen indre værdi men har måske stadig tidsværdi. Volumen i optionens handel er som regel høj, når optionen er at-the-money.

IE 60x60InvestEd forklarer At-the-money

”At-the-money” er et af de tre begreber, der bruges til at beskrive forholdet mellem en options strikekurs og det underliggende værdipapirs pris. De to andre er ”in-the-money” (optionen har indre værdi) og ”out-of-the-money (optionen har ingen indre værdi). Begrebet ”near-the-money” bruges også sommetider til at beskrive, at optionen er meget tæt på at være ”at-the-money”.

Barriereoption

Globus 60x60Definition af Barriereoption

En form for option hvor fortjenesten afhænger af, om det underliggende aktiv har nået eller overskredet en forudbestemt kurs. En barriereoption kan være en knock-out, hvilket betyder, at den kan udløbe værdiløst, hvis det underliggende aktiv overskrider en bestemt kurs, hvilket begrænser profitten for holderen men begrænser tabet for udstederen. Det kan også være en knock-in, hvilket betyder, at den ingen værdi har, indtil det underliggende aktiv når en bestemt kurs.

IE 60x60InvestEd forklarer Barriereoption

Barriereoptioner bliver set som en form for eksotisk option, fordi de er mere komplekse end basale amerikanske eller europæiske optioner.

Binær option

Globus 60x60Definition af Binær option

En form for option hvor fortjenesten er struktureret til enten at være en fast mængde, hvis optionen udløber in-the-money, eller intet hvis optionen udløber out-of-the-money. Derfor er en binær option baseret på et ja/nej forhold, hvilket er derfor, det hedder en binær option. En binær option udnyttes automatisk, hvilket betyder, at optionsholderen ikke har valget om at købe eller sælge det underliggende aktiv.

IE 60x60InvestEd forklarer Binær option

Investorer finder måske binære optioner attraktive på grund af deres umiddelbare enkelthed, specielt fordi investoren i bund og grund kun skal gætte, hvad end noget specifikt vil ske eller ikke ske. For eksempel kan en binær option være så enkelt som, om kursen på virksomhed ABC vil ligge over 25 kr. d. 22. november kl. 13:30. Hvis ABCs aktiekurs ligger på 27 kr. på det bestemte tidspunkt, så vil optionen automatisk udløbe, og optionsholderen modtager en forudbestemt mængde penge.

Binære optioner er meget forskellige fra plain vanilla optioner. De handles nogle gange på platforme som er reguleret, men de handles også meget over internetplatforme, som ligger uden for reguleringer. Fordi disse platforme opererer uden for reguleringer, er der større chance for, at investoren står over for svindel.

Black Scholes model

Globus 60x60Definition af Black Scholes model

En model der betegner prisvariation over tid hos finansielle instrumenter såsom aktier, der (blandt andet) kan bruges til at bestemme prisen på en europæisk call option. Modellen antager, at prisen på meget handlede aktiver følger en geometrisk Browniansk bevægelse med konstant flyden og volatilitet. Når man pålægger det en aktieoption, inkorporerer modellen den konstante prisvariation i aktien, tidsværdien af penge, optionens strikekurs og tid til optionens udløb.

Også kaldet ’Black-Scholes-Merton modellen’.

IE 60x60InvestEd forklarer Black Scholes model

Black Scholes modellen er en af de mest vigtige koncepter i moderne finansiel teori. Modellen blev skabt i 1973 af Fisher Black, Robert Merton og Myron Scholes og er stadig meget brugt den dag i dag. Den bliver set som en af de bedste måder at bestemme en fair pris på en option.

Der er flere forskellige varianter af Black-Scholes modellen.

Børshandlet option

Globus 60x60Definition af Børshandlet option

En option handlet på en reguleret børs, hvor vilkårene for hver option er standardiseret af den pågældende børs. Kontrakten er standardiseret, så det underliggende aktiv, mængden, udløbsdatoen og strikekursen er kendt på forhånd. Over-the-counter optioner bliver ikke handlet på børser og gør, at der kan ændres i vilkårene i optionen.

Børshandlede optioner kendes også som ”listede optioner”.

IE 60x60InvestEd forklarer Børshandlet option

Fordelene ved børshandlede optioner er, at der er stor likviditet, det er standardiserede kontrakter, der er hurtig adgang til prisdata og brugen af clearingcentraler af børserne. Brugen af clearingcentraler garanterer, at optionskontrakten vil opfyldes, mens over-the-counter optioners evne til at udnytte kontrakten afhænger af den anden parts evne til at opfylde forpligtelserne.

Call option – Købsoption

Globus 60x60Definition af Call option – Købsoption

En aftale der giver en investor rettigheden (men ikke kravet) til at købe en aktie, obligation, råvare eller andre finansinstrumenter til en specifikt kurs inden for en specifik tidsperiode.

IE 60x60InvestEd forklarer Call option – Købsoption

Det vil måske hjælpe dig at huske, at en call option giver dig rettigheden til at købe et aktiv. Du tjener penge på en call option, når det underliggende aktiv stiger i pris.

Chicago Board Options Exchange – CBOE

Globus 60x60Definition af Chicago Board Options Exchange – CBOE

En børs, stiftet i 1973, der fokuserer på optioner for individuelle aktier, indekser og renter. CBOE er verdens største optionsmarked og fanger størstedelen af optionshandler. Den er også markedsleder i at udvikle nye finansielle produkter og teknologisk innovation, specielt hvad angår elektronisk handel.

IE 60x60InvestEd forklarer Chicago Board Options Exchange – CBOE

På åbningsdagen af denne børs i 1973 skiftede 911 optioner hænder handlet på 16 aktier. I dag er den gennemsnitlige daglige handelsvolumen på denne børs over 1 million kontrakter om dagen.

Delta

Globus 60x60Definition af Delta

Et risikonøgletal der sammenligner ændringen i prisen på det underliggende aktiv med den tilsvarende ændring i prisen på et derivativ.

IE 60x60InvestEd forklarer Delta

Hvad angår call optioner, betyder en delta på 0,7, at for hver 1 kr. det underliggende aktiv stiger, vil call optionen stige med 0,7 kr.

Delta hos put optioner vil på den anden side være negativ, fordi som det underliggende værdipapir stiger, vil værdien af optionen falde. Så en put option med delta på -0,7 vil falde med 0,7 kr. for hver 1 kr. stigning i det underliggende værdipapir.

Når en in-the-money call option nærmer sig udløbsdatoen, vil den komme tæt på en delta på 1. Når vi snakker put optioner, kommer den tæt på -1.

Derivat

Globus 60x60Definition af Derivat

Et værdipapir hvis pris er afhængig af eller udledt af et eller flere underliggende aktiver. Derivatet er i sig selv en kontrakt mellem to eller flere parter. Dets værdi bestemmes af udsving i det underliggende aktiv. Det mest normale underliggende aktiv vil være aktier, obligationer, valutaer, renter eller indekser.

IE 60x60InvestEd forklarer Derivativ

Futures, optioner og swaps er de mest almindelige typer derivater. Derivater er kontrakter og kan bruges som underliggende aktiver. Der er endda derivater, som er baseret på vejrdata såsom mængden af regn eller solrige dage i en bestemt region.

Derivater bliver generelt brugt til at risikoafdække, men kan også bruges til spekulation. For eksempel vil en europæer, der køber amerikanske aktier over en amerikansk børs (bruger amerikanske dollars) stå over for en valutakursrisiko. For at risikoafdække denne risiko kunne investoren købe valutafutures for at låse den specifikke valutakurs for det fremtidige aktiesalg.

Invested.dk