Guides

Guide til bæredygtig investering – tænk etik og ansvarlighed ind

Det er rart at tjene penge på sine investeringer. Men det er endnu mere rart, hvis man samtidig ved, at man har investereret i virksomheder, der opfører sig både bæredygtigt og ansvarligt.

Kravet om bæredygtig investering er i hvert fald noget, der optager flere og flere af os danskere. Vi vil som private investorer gerne være sikre på, at vores afkast på aktiemarkedet ikke er skabt på baggrund af noget, vi ikke kan stå inde for – for eksempel udnyttelse, forurening, militærudrustning eller ulighed. Den gode nyhed er, at det faktisk er muligt at investere ansvarligt som privatperson – samtidig med, at man også har gode chancer for et fornuftigt afkast.

I denne artikel giver vi dig en guide til, hvordan du selv kan finde frem til bæredygtige, ansvarlige og etiske investeringer. På engelsk kaldes disse faktorer samlet set for ESG – Environmental, Social & Governance.

De mest ansvarlige danske fonde

Før vi går i dybden med, hvordan du selv kan finde de ansvarlige investeringsmuligheder, giver vi dig her en oversigt over nogle af de mest ansvarlige investeringsfonde i Danmark. En investeringsfond skal typisk indeholde mere end 16 aktier, og du køber fonden på præcis samme måde, som du køber en enkelt aktie – simpelthen ved at søge på fondens navn i din handelsplatform eller igennem din netbank og dernæst købe det antal værdipapirer, du ønsker at eje i fonden. Ved at købe fonden, er du eksponeret i alle fondens aktier på én gang, hvilket mindsker din risiko for værdiudsving i børsmarkedet generelt. Det er derfor som regel ganske fornuftigt at købe en fond.

Her er nogle af de mest ansvarlige fonde:

• Alm. Brand Invest Mix Offensiv ETIK
• Investin Othania Etisk Formuevækst KL
• Alm. Brand Invest Mix ETIK
• Maj Invest Makro

Sådan finder du selv ansvarlige og etiske fonde

For nogle år siden begyndte det uafhængige analysebureau Morningstar at klassificere virksomheder ud fra de såkaldte ESG-kriterier (Environmental, Social & Governance). Det gjorde de, fordi Morningstar mærkede et stigende krav fra forbrugere og virksomheder i forhold til bæredygtig investering.

Undersøgelser viser blandt andet, at mere end 70 pct. af kvindelige investorer betragter miljømæssige og sociale hensyn som væsentlige i forbindelse med investeringsmæssige beslutninger. På samme måde er også et flertal yngre investorer mere tilbøjlige til at træffe miljømæssige og ansvarlige investeringer i forhold til især den voksne mandlige befolkning.

På den baggrund har Morningstar udarbejdet en komplet liste, der viser i hvor høj grad virksomheder i en portefølje tager højde for miljømæssige udfordringer, klimaforandringer, virksomheders behandling af ansatte samt generel sociale ansvarlighed o. lign., når de driver virksomhed.

Som privat investor kan man bruge Morningstar som et søgeværktøj, når man ønsker at finde frem til etiske, grønne og ansvarlige investeringer.

Søgefunktionen hos Morningstar

I højre side af søgefeltet ser man nu den såkaldte Morningstar Sustainability Rating, der er et mål for, hvor bæredygtig fonden er angivet i såkaldte ”glober” fra 1 til 5. Længere nede i artiklen vil vi beskrive, hvordan dette mål bliver udregnet af Morningstar.

I dette eksempel vil vi søge på ”4 eller flere” glober, da vi ønsker et større overblik.

Under feltet ”Morningstar Kategori” kan man søge på den kategori, man ønsker. En af de populære kategorier kaldes ”Fleksibel Allokering – Global”. Denne kategori er særligt populær, fordi fondene indeholder aktier fra hele verden. Samtidig betyder ”fleksibel”, at fondens forvaltere har lov til at skifte investeringerne i fonden ud, hvis de synes, at det er hensigtsmæssigt.

Man kan for eksempel forestille sig, at forvalterne mener, at der er en økonomisk krise er på vej og derfor vælger at investere mere i obligationer i en periode. Denne skulle i sidste ende gerne komme fondens investorer til gode i form af mer-afkast.

I dette eksempel vælger vi netop kategorien ” Fleksibel Allokering – Global”, og får nu følgende resultat:

Resultatet af en søgning efter fonde med fokus på bæredygtighed.

Som det ses af ovenstående søgning ligger fonden ”Alm. Brand Invest Mix Offensiv ETIK” med tickerkoden ALIMOF i top. Denne fond kan findes og handles på de fleste handelsplatforme.

Hvis man ønsker at vide mere om netop denne fond, der altså anses for en særlig ansvarlig investering, kan man trykke på fondens navn i Morningstars oversigt og dermed blive ført til informationssiden omkring den specifikke fond.

Her kan man læse mere om fonden og blandt andet konstatere, at den scorer ”5 globusser” i Morningstars Sustainability Rating, samtidig med, at fonden ligger blandt de 5% bedste inden for bæredygtighed blandt 1000 fonde i den globale kategori.

På fondens informationsside kan man se flere fakta om fonden og blandt andet rangering af fondens ansvarlighed målt i forhold til andre i samme kategori. Onvestående billede viser fakta for fonden med navnet “Alm. Brand Invest Mix Offensiv ETIK”

På informationssiden kan man også se, hvilke udgifter, der er forbundet med fonden, og ikke mindst, hvordan fonden har klaret sig mht. til afkast. Både på egen hånd og målt i forhold til forskellige benchmarks.

På siden kan man også se lidt om, hvad fonden rent faktisk har investeret i. Typisk er dog ikke angivet mere end 5-6 forskellige investeringer, så hvis man vil vide mere, er det som regel en bedre idé at gå direkte til fondens egen hjemmeside. I tilfældet med ”Alm. Brand Invest Mix Offensiv ETIK” kan man gå til almbrand.dk og her søge sig frem til fonden.

I skrivende stund viser investeringsprofilen hos banken, at fonden blandt andet indeholder:

Novo Nordisk A/S
Vestas Wind Systems
Alphabet C
Microsoft

Alle ovenstående virksomheder er globale spillere, der er bevidste om deres profil i forhold til ansvarlig og etisk adfærd.

Hvad er egentlig Morningstar Sustainability Rating?

Morningstar Sustainability Rating er et mål for, i hvor høj grad selskaber i en fondsportefølje har indarbejdet ansvarlighed og etik i deres forretningsmodel og processer. Ratingen tildeles fonde inden for de enkelte Morningstar-kategorier. Det betyder, at man f.eks. ikke kan bruge globusserne til at finde ”verdens mest bæredygtige” fond, fordi man altid ser fondens positive parametre i forhold til de øvrige fonde i samme kategori – ikke på tværs af alle kategorier.

Bag globusserne fra Morningstar ligger data fra analyseinstituttet Sustainalytics, der er en uafhængig leverandør af ESG-research. Som tidligere nævnt står ESG for begreberne Environmental, Social & Governance, og det er kun fonde med mindst 50 pct. af formuen investeret i selskaber med ESG-dækning fra Sustainalytics, der ender med overhovedet at kunne få tildelt globusser under Morningstar Sustainability Rating.

Det er dog relativt uigennemskueligt præcis at vide, hvad der ligger bag de ESG-tal, der er leveret af Sustainalytics. ESG udregnes forskelligt at de mange uafhængige bureauer, og metoden hos Sustainalytics er derfor blot en metode blandt mange.

Man kan dog blive lidt klogere på deres metode via deres hjemmeside.

Helt overordnet fastlægges tallene dog i forhold til, hvordan den enkelte virksomhed håndterer de udfordringer inden for miljø, sociale forhold og styringsmål som virksomheden som udgangspunkt er underlagt. En bilfabrikant kan altså godt få en relativt god ESG-score som god investering ved målrettet at arbejde for ESG-målene, selvom virksomheden som udgangspunkt laver et produkt (biler), der er en miljøbelastning.

Selve tildelingen af Sustainability Rating er ifølge Morningstar en proces i to trin. Først beregnes en såkaldt Morningstar Portfolio Sustainability Score. Den score er et formuevægtet gennemsnit af en porteføljes ESG-score baseret på underliggende værdipapirer. Dernæst justeres selskabernes ESG-score fra Sustainalytics, der gør Morningstar i stand til at sammenligne scores på tværs af brancher. Dette er nødvendigt, når fonde investerer i værdipapirer fra flere forskellige brancher. Hvilket er helt normalt.

Når det er sket sorteres fondene i de enkelte kategorier i forhold til den beregnede Sustainability Score. De 10%. i en given kategori med bedste score (der dermed har størst ansvarlighed og etik i porteføljen) tildeles 5 globusser. De næste 22,5 pct. tildeles 4 globusser, der også er udtryk for mere ansvarlighed i porteføljen end gennemsnitsfonden i en given kategori. Og så fremdeles.

Afkast og gebyrer påvirkes ikke af bæredygtighed

Som privat investor kan man måske tro, at fokus på miljø og etik i porteføljen kan koste dyrt – både i forhold til gebyrer og afkast. Men det er faktisk ikke tilfældet.

Fonde med ESG-fokus kan dog samlet set være en lille smule dyrere end gennemsnittet, men det har sandsynligvis ikke noget at gøre med, at de har et grønt fokus. Derimod kan det skyldes, at de fleste ESG-fonde ikke er særligt store, og dermed kan de ikke nyde godt at stordriftsfordele. Samtidig kan fonde med ESG-fokus også have ekstra omkostninger til at udøve aktionærrettighederne, der har til hensigt at rykke virksomheder i en positiv retning.

Heller ikke afkastet ser ud til at være væsentlig påvirket af den grønne og etiske fokus. Adskillige undersøgelser behandler relationen mellem afkast og ESG-værdi i forhold til bæredygtig investering, og samlet set viser undersøgelserne, at effekten af afkastet af neutralt eller højest blandet. På længere sigt kan man ligefrem argumentere for, at den stigende fokus på miljø og socialt ansvar blandt forbrugerne i sidste ende også vil smitte af på virksomhedernes produktion. De virksomheder, der har fokus på ansvarlig, miljørigtig og etisk produktion og arbejdsforhold, kan måske dermed forvente en bedre bundlinje i fremtiden. Man kan håbe, at dette også i sidste ende vil smitte af på investorerne afkast.

Alm. Brand har sponsoreret dele af denne artikel, fordi Alm. Brand gerne vil viderebringe nyheden om, at de investerer bæredygtigt. Invested.dk har dog haft fuld redaktionel frihed i forhold til indhold, og fakta er fundet frem efter objektive kriterier. 

Del denne artikel

Invested.dk