Kategori: Trading


Simpelt glidende gennemsnit

Globus 60x60Definition af ”Simpelt glidende gennemsnit”

Et simpelt glidende gennemsnit er et glidende gennemsnit, som beregnes ved at addere lukkekursen af et værdipapir for et bestemt antal tidsperioder og så dividere denne sum med antallet af tidsperioder. Kortsigtede gennemsnit reagerer hurtigt på ændringer i kursen af det underliggende værdipapirer, mens langsigtede gennemsnit reagerer langsommere.

illustration og forklaring af det simple glidende gennemsnit

IE 60x60InvestEd forklarer ”Simpelt glidende gennemsnit”

Med andre ord er dette den gennemsnitlige aktiekurs over en bestemt tidsperiode. Husk på, at der gives en lige vægt til hver lukkekurs i modsætning til det eksponentielt glidende gennemsnit. Som vist på grafen ovenfor, er der mange tradere, der kigger efter, om det kortsigtede gennemsnit krydser over det langsigtede gennemsnit som signal til en optrend. Som vist med de blå pile, så agerer det glidende gennemsnit samtidig som støttepunker under optrenden.

Skulder-hoved-skulder formation

Globus 60x60Definition af Skulder-hoved-skulder formation

Et mønster der bruges i teknisk analyse til at beskrive en grafformation, hvor aktiekursen først rammer en top og falder kort tilbage, hvorefter den stiger over den forrige top og igen falder tilbage, og hvor den til sidst stiger igen (men ikke til den højeste top) og falder så endnu mere.

Den første og tredje top er skuldrene i formationen, og den anden top er hovedet.

IE 60x60InvestEd forklarer Skulder-hoved-skulder formation

Skulder-hoved-skulder formationen ses som et af de mest pålidelige mønster til at indikere et trendskift.

Lineær prisskala

Globus 60x60Definition af Lineær prisskala

En form for skala der bruges på en graf, hvor værdierne på skalaen har ækvidistante mellemrum. Hver enhedsændring er repræsenteret med samme vertikale afstand på grafen, uanset hvilket prisniveau aktivet befinder så på før ændringen. Denne prisskala bruges ofte i kortsigtet trading og står i kontrast til den ”logaritmiske prisskala”.

IE 60x60InvestEd forklarer Lineær prisskala

Det er nemt at genkende en lineær prisskala, fordi den har lige mellemrum på siden af grafen. For eksempel ser den lineære prisskala bort fra, at en 10 kr. bevægelse er mere betydelig, når aktivets pris er 20 kr., end hvis prisen var 100 kr.

Arbitrage Trading Program (ATP)

Globus 60x60Definition af Arbitrage Trading Program (ATP)

Et computerprogram der bruges til at placere simultane ordrer for futures med det underliggende værdipapir (eksempelvis aktier eller råvarer), som regel for institutionelle handler med høj volumen. Den ene ordre vil være en lang eller kort position på futurekontrakten, og den anden ordre vil være den omvendte position af det underliggende værdipapir. APT forsøger at udnytte prisvariationer via en proces, der kaldes ”indeksarbitrage”.

IE 60x60InvestEd forklarer Arbitrage Trading Program (ATP)

ATP’er udføres via program trading (trading som er automatiseret via comutersystemer,, der følger forudbestemte ordrer eller algoritmer). Programhandler udgør ca. 30% af den daglige volumen på New York Stock Exchange. Disse computergenererede systemer kan identificere situationer med misprissætninger og placere handler, når der opstår en mulighed for arbitrage.

Lavpunkt

Globus 60x60Definition af Lavpunkt

Et begreb som bruges i teknisk analyse der i bund og grund refererer til en ”bund” i et aktivs kurs. Når et aktiv konstant laver nye lavpunkter, er det en indikator for, at aktivet er i en nedtrend.

IE 60x60InvestEd forklarer Lavpunkt

Lavpunkter undersøges nøje af tradere, som leder efter støtte- og modstandsområder, der oftest kan bruges som steder at sætte sine stop-loss ordrer. Et lavpunkt kan også have at gøre med et lavpunkt i en indikator og ikke bare aktivets kurs. Hvis en indikator ikke kan nå et nyt lavpunkt, men kursen dog laver et, så er der en divergens mellem kursen og indikatoren, hvilket kan været et tegn på, at trend er klar til at vende.

Højdepunkt

Globus 60x60Definition af Højdepunkt

Et begreb der bruges i teknisk analyse som i bund og grund refererer til en ”top” i en akties kurs. Når et aktiv konstant laver nye højdepunkter, er det en indikator for, at aktivet er i en optrend.

højdepunkt i teknisk analyse

IE 60x60InvestEd forklarer Højdepunkt

Højdepunkter studeres af tradere, der leder efter støtte- og modstandsområder, som oftest kan bruges som steder at sætte sine stop-loss ordrer. Et højdepunkt kan også have at gøre med et højdepunkt i en indikator og ikke bare aktivets kurs. Hvis en indikator ikke kan nå et nyt højdepunkt, men kursen dog laver et, så er der en divergens mellem kursen og indikatoren, hvilket kan været et tegn på, at trend er klar til at vende.

Kile

Globus 60x60Definition af Kile

Et mønster der bruges i teknisk analyse, hvor der tegnes trendlinjer over og under en kursgraf, der konvergerer i en pilform. Mange tekniske analytikere bruger kileformede mønstre, når de analyserer kort- til mellemlangsigtede grafer, og mønsteret bruges som regel som en indikator for et skift i den store kurstrend.

IE 60x60InvestEd forklarer Kile

Tekniske analytikere ser et udbrud af kilemønstret som enten bullish (et udbrud over den øvre trendlinje) eller bearish (et nedbrud under den nedre linje). En kileform, der peger opad (stigende kile), bruges til at analysere en opadgående kurstrend inden for en overordnet nedadgående trend. En ligevægtig kile ses som en periode med konsolidering, som ikke vil skifte den nuværende store trend. En nedadgående kile bruges til at analysere en nedadgående trend inden for en overordnet optrend.

Volume Weighted Average Price – VWAP

Globus 60x60Definition af Volume Weighted Average Price – VWAP

Forholdet mellem den handlede værdi og den totale volumen handlet over en bestemt tidsperiode (som regel en dag) i et værdipapir. Det er en måling af den gennemsnitlige kurs, en aktie har handlet til over en tidsperiode. VWAP bruges ofte som handelsbenchmark for investorer, der ønsker at være så passive som muligt i deres handel. Mange pensionsfonde og nogle investeringsforeninger falder i denne kategori.

Beregnes således:

formel for VWAP

IE 60x60InvestEd forklarer Volume Weighted Average Price – VWAP

Teorien er, at hvis kursen ligger under VWAP, er det et godt købt, og hvis omvendt, er det et godt sted at sælge/shorte.

Spothandel

Globus 60x60Definition af Spothandel

Købet eller salget af en valuta eller råvare med øjeblikkelig levering. Spothandler afvikles på stedet i modsætning til en bestemt dato i fremtiden. Futureshandler der udløber inden for samme måned ses også som spothandler.

IE 60x60InvestEd forklarer Spothandel

Spothandler er det modsatte af futureskontrakter, der som regel udløber et stykke tid før den fysiske levering. Valutakontrakter er de mest kendte former for spothandler.

Åbningskurs

Globus 60x60Definition af Åbningskurs

Den kurs som et værdipapir først handles til efter markedets åbning på en given dag. Et værdipapirs åbningskurs er et vigtigt punkt for den pågældende dags handelsaktivitet, specielt for de som er interesserede i at måle kortsigtede resultater, som daytradere.

IE 60x60InvestEd forklarer Åbningskurs

Ret ofte vil et værdipapirs åbningskurs ikke være identisk med dets lukkekurs fra dagen før. Det er på grund af den after hours – og premarket handel, som foregår uden for markedets åbningstider samt ændringer i investorernes opfattelse af det givne værdipapir over natten.

Invested.dk