Kategori: Trading


Åbningskurs

Globus 60x60Definition af Åbningskurs

Den kurs som et værdipapir først handles til efter markedets åbning på en given dag. Et værdipapirs åbningskurs er et vigtigt punkt for den pågældende dags handelsaktivitet, specielt for de som er interesserede i at måle kortsigtede resultater, som daytradere.

IE 60x60InvestEd forklarer Åbningskurs

Ret ofte vil et værdipapirs åbningskurs ikke være identisk med dets lukkekurs fra dagen før. Det er på grund af den after hours – og premarket handel, som foregår uden for markedets åbningstider samt ændringer i investorernes opfattelse af det givne værdipapir over natten.

Afkast

Globus 60x60Definition af Afkast

Gevinsten eller tabet af et værdipapir i en bestemt periode. Afkastet består af indkomsten eller kapitalforøgelsen i forhold til investeringen. Afkastet vises oftest i procent.

IE 60x60InvestEd forklarer Afkast

Reglen er generelt, at jo mere risiko, du påtager dig, jo større er potentialet for gevinst – og tab.

Hvis du for eksempel investerer 100 kr. i virksomheden ABC (vi ser bort fra gebyrer), og aktien for ABC stiger til 150 kr. over tre måneder, har du fået et afkast på, hvad der svarer til 50%/50 kr. over de tre måneder.

Arbitrage Trading Program (ATP)

Globus 60x60Definition af Arbitrage Trading Program (ATP)

Et computerprogram der bruges til at placere simultane ordrer for futures med det underliggende værdipapir (eksempelvis aktier eller råvarer), som regel for institutionelle handler med høj volumen. Den ene ordre vil være en lang eller kort position på futurekontrakten, og den anden ordre vil være den omvendte position af det underliggende værdipapir. APT forsøger at udnytte prisvariationer via en proces, der kaldes ”indeksarbitrage”.

IE 60x60InvestEd forklarer Arbitrage Trading Program (ATP)

ATP’er udføres via program trading (trading som er automatiseret via comutersystemer,, der følger forudbestemte ordrer eller algoritmer). Programhandler udgør ca. 30% af den daglige volumen på New York Stock Exchange. Disse computergenererede systemer kan identificere situationer med misprissætninger og placere handler, når der opstår en mulighed for arbitrage.

Aroon indikator

Globus 60x60Definition af Aroon indikator

En teknisk indikator der bruges til at identificere trends i et underliggende værdipapir og sandsynligheden for, at trenden vil skifte. Den bliver skabt af to linjer: Den ene linje kaldes ”Aroon up”, hvilket måler styrken af optrenden, og den anden linje kaldes ”Aroon down”, hvilket måler nedtrenden. Indikatoren fortæller noget om, hvor lang tid det tager for kursen at fra et startpunkt nå det højeste og laveste punkt over en givet tidsperiode, der hver rapporteres som en procentdel af den totale tid.

Eksempel på en Aroon indikator

IE 60x60InvestEd forklarer Aroon indikator

Aroon indikatoren blev skabt af Tushar Chande i 1995. Både Aroon up og Aroon down svinger mellem 0 og 100, hvor værdier tæt på 100 indikerer en stærk trend, og nul indikerer en svag trend. Jo lavere Aroon up er, jo svagere er optrenden, og jo stærkere er nedtrenden, og omvendt.

Average true range – ATR

Globus 60x60Definition af Average true range – ATR

En volatilitetsmåling introduceret af Welles Wilder i sin bog: New Concepts in Technical Trading Systems.

True range indikatoren er den største af de følgende:

– Nuværende højdepunkt minus nuværende lavpunkt.
– Den absolutte værdi af det nuværende højdepunkt minus den forrige lukkekurs.
– Den absolutte værdi af det nuværende lavpunkt minus den forrige lukkekurs.

Average true range er et glidende gennemsnit (generelt 14-dages) af ovenstående.

IE 60x60InvestEd forklarer Average true range – ATR

Wilder udviklede oprindeligt indikatoren til råvarer, men den kan også bruges til aktier og indekser. Enkelt set, står aktivet over for høj volatitlitet, når ATR er høj og lav volatilitet, når ATR er lav.

Blow-off top

Globus 60x60Definition af Blow-off top

Et grafmønster der indikerer en stejl og hurtig stigning i et værdipapirs kurs og handelsvolumen efterfulgt af et stejlt og hurtigt fald i kursen og volumen. De hurtige bevægelser kan komme i takt med en offentliggørelse af en nyhed eller af ren spekulation.

eksempel på et blow-off top mønster

IE 60x60InvestEd forklarer Blow-off top

Et blow-off top indikerer som regel, at et værdipapirs kurs vil stå til at falde, hvor en blow-off bottom som regel indikerer, at et værdipapirs kurs vil stå til at stige.

Bollinger bånd – Bollinger Band

Globus 60x60Definition af Bollinger bånd – Bollinger Band

Et bånd der plotter to standardafvigelser væk fra en kurves bevægelsesgennemsnit, som blev udviklet af den velkendte tekniske trader John Bollinger.

IE 60x60InvestEd forklarer Bollinger bånd – Bollinger Band

Fordi standardafvigelser måler volatilitet, tilpasser Bollinger båndet sig til markedstilstandene. Når markedet bliver mere ustabilt, vil båndet brede sig (bevæge sig væk fra gennemsnittet), og når markedet er mere stabilt, vil båndet forsnævres (bevæge sig tættere på gennemsnittet). Når Bollinger båndet forsnævrer sig, er det ofte brugt som et tegn for tekniske tradere, at volatiliteten snart vil stige kraftigt.

Dette er en af de mest populære teknikker til teknisk analyse. Jo tættere prisen bevæger sig til det øvre bånd, jo mere er markedet overkøbt, og jo mere prisen bevæger sig hen mod det nedre bånd, jo mere er markedet oversolgt.

Breakaway gap

Globus 60x60Definition af Breakaway gap

Et begreb der bruges i teknisk analyse. Et breakaway gap illustrerer et gap i et værdipapirs kursbevægelse understøttet af et højt volumenniveau.

breakaway gap i en aktie

Ovenstående illustration viser et gap i begyndelsen af en stor opadgående bevægelse.

IE 60x60InvestEd forklarer Breakaway gap

Værdipapirets gap reflekterer en ”bullish” bevægelse, når kursen har gappet opad.

Bull flag

Globus 60x60Definition af Bull flag

Et grafmønster der skabes af en nedadgående og parallel konsolidering fra en kraftig opadgående kursbevægelse, og som efterfølges af et udbrud fra denne konsolidering, som får kursen til at fortsætte den originale bevægelse.

grafmønsteret flag

IE 60x60InvestEd forklarer Bull flag

Navnet kommer fra det faktum, at grafmønstret ligner en flagstang med et flag. Ordet ”bull” kommer af, at det er et ”bullish” mønster, hvor målet med opsætningen er, at kursen vil fortsætte opad.

Det tekniske købspunkt i et sådant mønster, er når kursen går igennem den øvre trendlinje af flagområdet, helst med en ekspansion i volumen.

Chaikin oscillator

Globus 60x60Definition af Chaikin oscillator

En oscillator der måler den akkumulerende distributionslinje af MACD. Chaikin oscillatoren beregnes ved at trække 10-dags EMA fra en 3-dags EMA af den akkumulerende distributionslinje.

IE 60x60InvestEd forklarer Chaikin oscillator

Denne indikator er opkaldt efter sin skaber, Marc Chaikin. Målet med Chaikin-linjen er at fremhæve bevægende momentumniveauer på MACD med håbet om at kunne reagere på et forudsagt momentum. Ved at kunne genkende momentum håber tekniske tradere på, at dette momentum er det første trin i udviklingen af en trend, som de kan profitere på.

Invested.dk