Basal investering

Hvordan værdiansætter jeg aktier i et privat aktieselskab?

Aktier i et privatejet aktieselskab er som regel svære at værdiansætte på grund af manglen af en centraliseret markedsplads for aktierne. I modsætning til børsnoterede selskaber, der har en nemt tilgængelig aktiekurs, så bliver aktionærer i private selskaber nødt til at bruge forskellige metoder til at tilnærme sig den reelle værdi af deres aktier. Eksempler på sådanne metoder inkluderer, discounted cash flow (DCF) modellen, den interne rente, at finde de netto materielle aktiver og mange andre.

Den mest brugte og nemmeste metode er at sammenligne det private aktieselskabs nøgletal med nogle sammenlignelige børsnoterede selskaber. Hvis du kan finde en eller flere virksomheder på omtrent samme størrelse og med ca. samme forretningsmodel, så kan du bruge forskellige nøgletal som price/earnings, som du kan pålægge det private selskab

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Lad os for eksempel sige, at din virksomhed laver telefoner, og du finder et børsnoteret selskab på omtrent samme størrelse, der også laver telefoner. Du har nem adgang til det børsnoterede selskabs finansielle opgørelser og nøgletal. Hvis det børsnoterede selskab har en P/E på 15, så betyder det, at investorerne er villige til at betale 15 kr. for hver krones overskud, virksomheden tjener pr. år. Med dette simple eksempel kan denne værdi pålægges det private aktieselskab. Hvis din virksomhed tjener 2 kr. pr. aktie, så kan du gange dette med 15, og du vil ende på en aktiekurs, der siger 30 kr. Hvis du ejer 20.000 aktier, så vil din aktiebeholdning udgøre 600.000 kr. Du kan bruge denne metode med mange andre nøgletal også som: bogført værdi, omsætning, driftsoverskud osv. Nogle metoder bruger flere forskellige nøgletal på én gang, hvor man til sidst tager gennemsnittet for de estimerede aktiekurser.

En DCF-analyse er ligeledes en populær måde at estimere en aktiekurs på. Denne metode benytter sig af forskellige begreber som tidsværdien af penge til at forudsige virksomhedens fremtidige pengestrømme, som så diskonteres med en bestemt diskonteringsrate for at komme frem til en passende nutidsværdi af disse pengestrømme. Dette er dog en mere kompleks metode end den komparative metode

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Hvornår kan det så være nødvendigt at estimere værdien af sin aktiebeholdning i et privatejet aktieselskab? Det kan være i situationer, hvor man måske ønsker at videresælge sin position, af arvmæssige grunde mm. Derudover findes der mange forskellige virksomheder i form af corporate finance huse og konsulenthuse, der specialiserer sig i at værdiansætte private aktieselskaber.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk