Kategori: Personlig finans


Mental accounting

Globus 60x60Definition af begrebet ”mental accounting”

Mental accounting er et økonomisk koncept, som blev opfundet af Richard Thaler, der belyste, hvordan mennesker har det med at opdele deres nuværende og fremtidige aktiver op i separate portioner. Teorien mener, at mennesker tilknytter en forskellig nytteværdi til hver aktivgruppe, hvilket påvirker deres forbrugsbeslutninger og anden adfærd.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”mental accounting”

Mental accounting er med til at forklare, hvorfor investorer ofte opdeler deres investeringskapital i ”sikkerhedskapital”, hvilket de investerer i lavrisikable investeringer, mens de samtidig bruger deres ”risikokapital” helt anderledes.

Anchoring

Globus 60x60Definition af begrebet ”anchoring”

Anchoring forekommer, når man bruger irrelevant information som et referencepunkt til at evaluere eller estimere en ukendt værdi eller information. Når en person falder for anchoring, så baserer denne person sine beslutninger eller estimeringer på værdier, han/hun allerede kender, selvom disse måske ikke har nogen som helst relevans til den faktiske beslutning eller værdi.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”anchoring”

Her er et dagligdagseksempel: En ven spørger dig, hvor meget du betaler i husleje for din 50-kvadratmeter lejlighed og spørger dig så, hvor meget en 60-kvadratmeter lejlighed ville koste i samme bygning. Ville du estimere huslejen for den større lejlighed ved bare at lægge lidt til det, du betaler, selvom du ikke har nogen anelse om de faktiske omkostninger? I så fald ”anchor” du dit estimat til din egen husleje.

I forbindelse med investering har folk det med at holde fast i deres dårlige investeringer i håb om at nå break-even. Derfor ”anchor” de værdien af deres investering til den værdi, investeringen engang havde.

Overskydende skat

Globus 60x60Definition af begrebet ”overskydende skat”

En skat som er blevet betalt for meget af, så der skal refunderes penge fra skat. Om en person har betalt for meget i skat og derved har overskydende skat kan ses på personens årsopgørelse.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”overskydende skat”

Hvis der skyldes penge, bliver dette beløb modregnet i den overskydende skat. Sagsbehandlingen kan tage op til 8 uger.

Forfaldsdato

Globus 60x60Definition af Forfaldsdato

Forfaldsdatoen er den dag, hvor en ydelse/præmie forfalder til betaling.

IE 60x60InvestEd forklarer Forfaldsdato

Når der er tale om realkreditlån, så er den sidste rettidige betalingsdato senere end forfaldsdatoen på grund af en vis kredittid. Der vil blive tilregnet morarenter fra forfaldsdatoen, hvis ikke der bliver betalt til tiden.

Restskat

Globus 60x60Definition af Restskat

Et beløb som skyldes til skattevæsnet, såfremt der ikke er indbetalt nok skat i løbet af et skatteår. Det modsatte af restskat er ”overskydende skat”, hvilket betyder, at man skal have penge tilbage fra skattevæsnet, da man har betalt for meget.

IE 60x60InvestEd forklarer Restskat

Den skat som er betalt i løbet af skatteåret fremgår af ens forskudsopgørelse. Hvis oplysningerne på forskudsopgørelsen er forkerte, vil der også være betalt et forket beløb til skat i løbet af året, og derfor gøres dette op på årsopgørelsen i slutningen af skatteåret.

Kommuneskat

Globus 60x60Definition af Kommuneskat

Den del af ens indkomstskat der går til den kommune, man er bosat i. Den pålagte skat svinger fra kommune til kommune men ligger som regel mellem 22-25%.

IE 60x60InvestEd forklarer Kommuneskat

Beregningen og opkrævningen af kommuneskatten sker sammen med de øvrige personindkomstskatter.

Arbejdsmarkedsbidrag

Globus 60x60Definition af Arbejdsmarkedsbidrag

En skat som pålægges al indkomst fra arbejde. Skatten ligger på 8% og er uden fradrag. Den blev vedtaget af Folketinget i 1993.

IE 60x60InvestEd forklarer Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidrag beskattes også at indbetalinger til pension i modsætning til indkomstskat.

Lad os sige, at du tjener 28.000 kr. om måneden, hvor der bliver lagt 3.000 kr. til side til en arbejdsmarkedspensionsordning. Pensionsfonden sørger for, at der bliver betalt 8% i arbejdsmarkedsbidrag af de 3000 kr. Af de resterende 25.000 kr. af din indkomst betales først 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag og dernæst indkomstskat. Du skal altså alene betale indkomstskat af 25.000 kr. (28.000 kr. minus 3.000 kr.), men der betales arbejdsmarkedsbidrag af alle 28.000 kr.

Pensionskasse

Globus 60x60Definition af Pensionskasse

En privat organisation der forvalter pensionsopspareres (medlemmers) penge og udbetaler disse som alderspensioner. Der tegnes ofte en livsforsikring smat invalide- og ulykkesforsikring sammen med medlemskabet.

IE 60x60InvestEd forklarer Pensionskasse

Pensionskasser er i Danmark under reguleringen af Loven om Finansiel Virksomhed.

Blankolån

Globus 60x60Definition af Blankolån

Et forbrugslån som går uden om banker og realkreditinstitutter. Disse udstedes ofte mod nul sikkerhed, og renten er typisk høj.

IE 60x60InvestEd forklarer Blankolån

Blankolån gives og optages normalt i lave beløb fra 500 kr. og op til nogle hundrede tusinder. Disse lån er kendte for at være dyre i og med, at låntager typisk ikke stiller sikkerhed for lånet. Disse lån kan nemt tages over nettet, og i mange tilfælde behøver man ikke forklare, hvad pengene skal bruges til.

Blankolån kendes også under navne som kviklån eller forbrugslån. Man kan som regel ansøge om disse lån online, og man får typisk svar med det samme eller i løbet af få døgn. Det er altid en god idé at søge tilbud fra forskellige udbydere, da der er stor forskel på, hvor dyre de forskellige lån er. Man skal kigge på det samlede tilbagebetalingsbeløb også kaldet ÅOP.

Hvis du har ønske om at optage denne type lån, kan det være en god idé at bruge en låneberegner for at kende dine udgifter.

Du skal dog være opmærksom på at de fleste udbydere har en aldersgrænse på 20 år. Hvis du er registreret som en dårlig betaler i RKI / Experian, er det ofte ikke muligt at få et lån. Experian holder styr på såkaldte “dårlige betalere”, så pengeinstitutter, udlejningsselskaber og andre virksomheder, der ønsker at kende til din kreditværdighed, kan tjekke, om du er registreret som dårlig betaler.

Henstand

Globus 60x60Definition af Henstand

Når en låntager får en yderligere frist til at betale en manglende ydelse på et lån. Når man som låntager ikke kan betale sit realkreditinstitut, kan man få registreret en hentand, som typisk koster et gebyr plus motarenter.

IE 60x60InvestEd forklarer Henstand

Oftest kan man kun få henstand i én måned.

Invested.dk