Fundamental analyse

Hvad kan driftskapital bruges til?

Driftskapital bruges til at dække hele en virksomheds kortfristede udgifter såsom varebeholdninger, betalinger til kortfristet gæld og driftsomkostninger. I bund og grund bruges driftskapitalen til at holde en virksomhed i gang og imødekomme dens finansielle forpligtelser inden for det kommende år.

Hvad er driftskapital?

Driftskapital er i simpel forstand forskellen mellem en virksomheds omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser. Driftskapitalen reflekterer den mængde penge, en virksomhed har til rådighed til at betale dens øjeblikkelige udgifter.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Da driftskapital er lig omsætningsaktiverne minus de kortfristede gældsforpligtelser, kan det enten være et positivt eller negativt tal. Selvfølgelig foretrækkes en positiv driftskapital altid, fordi det betyder, at virksomheden har flere penge, end den behøver på et givent tidspunkt. Men fordi dette tal ændrer sig igennem tiden, da omsætningsaktiverne og de kortfristede gældsforpligtelser er baseret på en 12-måneders periode, så vil selv en sund virksomhed stå over for perioder, hvor driftskapitalen er negativ, hvis den har uforudsigelige kortsigtede udgifter.

En virksomhed der omvendt har en konstant overskydende driftskapital, bruger måske ikke sine aktiver optimalt. En positiv driftskapital er altid en god ting, men det at have for mange penge på hånden kan måske betyde, at virksomheden ikke investerer disse ekstra penge på bedste vis.

 

Hvad er et omsætningsaktiv?

Et omsætningsaktiv kan bruges inden for de næste 12 måneder. Dette begreb bruges til alt, en virksomhed ejer, som kan likvideres (omdannes til kontanter) og bruges til at betale gæld af inden for det kommende år. Omsætningsaktiver inkluderer typisk kontanter, omsættelige værdipapirer, varebeholdninger og tilgodehavender.

 

Hvad er en kortfristet gældsforpligtelse?

En kortfristet gældsforpligtelse er en udgift, en virksomhed skal dække inden for 12 måneder. Dette inkluderer betalinger på kortfristede lån, betalinger til forhandlere og leverandører, kreditorbogholderi eller ubetalte regninger, renter til obligationsindehavere og skyldig skat. Ligesom omsætningsaktiverne ændrer dette tal sig igennem tiden, da det er baseret på en 12-måneders periode.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Hvor meget driftskapital skal en virksomhed bruge?

Den mængde driftskapital, en virksomhed skal bruge for at køre optimalt, varierer meget. Nogle forrentninger kræver en større mængde driftskapital for at gøre op med de udgifter, der svinger meget og er sæsonkorrigerede.

For eksempel oplever detailvirksomhederne ofte en stigning i salget på bestemte tidspunkter af året og skal derfor bruge en større driftskapital for at betale for de ekstra varebeholdninger, der leder op til højsæsonen. Det betyder måske, at virksomheden faktisk bruger flere penge uden for sæsonen i forhold til omsætningen, end den gør under højsæsonen for at forberede sig til den nye strøm af kunder. Når omsætningen er nede, skal virksomheden stadig betale for den normale varebeholdning og lønningsliste, selvom den ikke genererer den samme omsætning. Uanset hvilken forretningsform der er tale om, så er det at bibeholde en passende driftskapital igennem hele året en af ledelsens primære bekymringer og udfordringer.

Del denne artikel

Invested.dk