Guides

Nu kan du snart spare skat på dine investeringer med Aktiesparekonto

Der er meget snart godt nyt for dem, der gerne vil spare skat af deres investeringer. Fra og med 1. januar 2019 bliver det muligt at indbetale op til 50.000 kr. på en aktiesparekonto, som er skattebegunstiget. Positivt afkast af investeringer foretaget på kontoen bliver lagerbeskattet med kun 17% skat. Lagerbeskatning vil sige, at man betaler skat af både realiseret og urealiseret afkast een gang om året. Skatten vil automatisk blive trukket fra kontoen i løbet af januar måned året efter. Til sammenligning betaler man for frie midler i 2019 27% i skat af aktieindkomst op til 54.000 kr. og 42% i skat af aktieindkomst derudover. I forhold til frie midler realisationsbeskattes man dog, hvorfor man i princippet kan udskyde skatten i mange år, hvis man er meget langsigtet i sine investeringer. Men som udgangspunkt er 17% skat klart bedre end både 27% og især 42%.

Politikerne bag aktiesparekontoen har til hensigt at regulere beløbet, så man i fremtiden kan indsætte mere end de 50.000 kr. på aktiesparekontoen, og det er muligvis nødvendigt, hvis aktiesparekontoen for alvor skal blive en succes. Beløb op til 200.000 kr. har været nævnt, men eventuelle forhøjelser af beløbet skal årligt forhandles blandt forligspartierne bag aktiesparekontoen. Men lidt har som bekendt også ret, og alene det faktum, at man slipper for selv at bekymre sig om skatteberegningen og betalingen taler klart for, at enhver, der investerer i aktier bør oprette en sådan konto.

Det er kun muligt at oprette en enkelt aktiesparekonto, som er skattebegunstiget. Det er kun banker som er hjemmehørende i Danmark eller som har fået tilladelse til at udbyde f.eks. pensioner eller andet i Danmark, som må udbyde en aktiesparekonto. Det er alene privatpersoner med frie midler, som kan oprette kontoen. Alle, også mindreårige, kan åbne en konto. Man kan enten indbetale hele indskudsbeløbet på en gang eller indbetale løbende. Herudover kan man til enhver tid trække sine penge ud igen af aktiesparekontoen.

Man kan som nævnt maksimalt indbetale 50.000 kr. i 2019. Værdien af kontoen opgøres ultimo året, så hvis man i 2019 har indbetalt 50.000 kr. i løbet af året og f.eks. har tabt 10.000 kr. ved udgangen af 2019, vil man igen kunne indbetale 10.000 kr. i 2020 (eventuelt mere, hvis grænsen politisk er reguleret op). Har man indsat 50.000 kr. og hæver man f.eks. 5.000 kr. i løbet af året, vil man også kunne sætte dette beløb ind igen i samme år eller eventuel året efter så længe værdien af kontoen ultimo året er under 45.000 kr. Indbetaler man 40.000 kr. i 2019, som ultimo året er steget til over 50.000 kr., vil man i 2020 ikke kunne indsætte yderligere (igen under forudsætning af at grænsen ikke reguleres).

Herudover vil det være muligt særskilt, at indbetale den skat, som man måtte blive opkrævet i tilfælde af, at man opnår et positivt resultat på sin konto. Denne indbetaling af skatten kan foretages uanset om man allerede har indbetalt 50.000 kr. i løbet af året eller at værdien ultimo året er steget til over 50.000 kr. Herved kan man undgå at skulle sælge ud af sin aktiebeholdning, hvis man er fuldt ud investeret.

Indsætter man for meget på aktiekontoen, skal man tilbage betale med en strafrente på 3% p.a. Det er meningen, at pengeinstituttet automatisk skal holde øje med dette, så man ikke uforvarende kommer til at indbetale for meget.

Man kan for nærværende alene investere i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger/fonde, som er udloddende og beskattes som aktieindkomst. Formentlig bliver det på et senere tidspunkt også muligt at investere i visse ETF´er, hvilket dog kræver vedtagelse af en lovændring, som på nuværende tidspunkt er sat til 3. bebehandling i folketinget den 24. januar 2019. Lovforslaget kan følges her.

Aktiesparekontoen kommer i praksis til at indeholde en almindelig konto til kontantindestående og herudover får man tilknyttet et værdipapirdepot, hvor de værdipapirer man ønsker at investere i, placeres.

Som følge af det relativt lille beløb man i hvert fald det første år kan indsætte på aktiesparekontoen, er det endnu mere væsentligt at holde øje med de handelsomkostninger ens bank opkræver. Hvis man gerne vil opnå bare et minimum af diversificering af ens portefølje, løber omkostningerne hurtigt op.

Saxo Bank har som den eneste af de førende brokere i Danmark allerede lanceret mulighed for at åbne en aktiesparekonto. Her er ingen minimumskurtage, ingen depotgebyrer eller andre opfindsomme gebyrer, så udgifterne bliver holdt på et lavt niveau, hvilket også er nødvendigt for at få fuld glæde af aktiesparekontoen. Man skal blot som minimum købe aktier og investeringsbeviser for ca. 1.000 DKK, hvilket udløser en kurtage på bare 1 DKK. Det er også muligt at handle udenlandske aktier uden minimumskurtage på alle de større børser, hvorfor man for alvor kan opnå diversificering uden at betale mere end højst nødvendigt for dette. For nyligt har Saxo Bank endvidere lanceret en ny handelsplatform, SaxoInvestor, som er skræddersyet til den langsigtede investor og som giver adgang til masser af inspiration om hvilke investeringstemaer, og herunder særlig attraktive aktier, der kan være perspektiv i at investere i. Vi har udarbejdet en grundig anmeldelse af SaxoInvestor, som kan læses her. Det er allerede nu muligt at forudbestille en aktiesparekonto hos Saxo Bank ved brug af nem-id.

Selve loven, der indfører aktiesparekontoen blev vedtaget 5. december 2018 og kan læses her. Du kan læse om detaljerne og behandlingen i folketinget her.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for udenlandske fonde, herunder ETF
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for certifikater/Exchange Traded Notes
>>> Optimering af skat af afkast fra investering
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2018-2019


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført december 2018.

Disclaimer:
Oplysningerne i denne guide er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatteekspert eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT).

 

Del denne artikel

Invested.dk