fbpx

Guides

Aktiesparekontoen 2020 – Spar i skat på dine investeringer

Fra og med 1. januar 2019 har det været muligt at indbetale penge på en skattebegunstiget aktiesparekonto, hvorved man kan nøjes med at betale 17% i skat af afkastet fra kontoen. Oprindeligt kunne man alene indskyde 50.000 kr., men den 1. juli 2020 blev beløbsgrænsen hævet til 100.000 kr. Indbetalte penge kan til enhver tid trækkes ud igen, hvilket sammenholdt med den lave skat og den meget nemme måde dette håndteres på, gør at det stort set altid vil kunne betale sig at åbne en aktiesparekonto, hvis man ønsker at investere i aktier og lignende.

Positivt afkast af investeringer foretaget fra kontoen bliver lagerbeskattet med kun 17% skat. Lagerbeskatning vil sige, at man betaler skat af både realiseret og urealiseret afkast een gang om året. Til sammenligning betaler man for frie midler i 2020 27% i skat af aktieindkomst op til 55.300 kr. og 42% i skat af aktieindkomst derudover. Investerer man med frie midler realisationsbeskattes man dog, hvorfor man i princippet kan udskyde skatten i mange år, hvis man er meget langsigtet i sine investeringer. Men som udgangspunkt er 17% skat klart bedre end 27% og især 42%.

Forligspartierne bag etableringen af aktiesparekontoen har til hensigt over de næste par år at regulere beløbet op til 200.000 kr., men eventuelle forhøjelser af beløbet skal årligt forhandles på plads af et politisk flertal. Kritikere kunne hævde, at hvis aktiesparekontoen for alvor skal blive en succes vil det kræve et lidt større beløb end det nuværende. Men lidt har som bekendt også ret, og alene det faktum, at man slipper for selv at bekymre sig om skatteberegningen og betalingen taler klart for, at enhver, der investerer i aktier bør oprette en sådan konto. Primo 2020 havde anslået 50.000 personer åbnet en aktiesparekonto iflg. Finans Danmark.

Det er kun muligt at oprette en enkelt aktiesparekonto, som er skattebegunstiget. Det er kun banker som er hjemmehørende i Danmark eller som har fået tilladelse til at udbyde f.eks. pensioner eller andet i Danmark, som må udbyde en aktiesparekonto. Det er alene voksne og mindreårige privatpersoner, som er fuldt skattepligtige til Danmark, som kan oprette kontoen. Kontoen skal oprettes med frie midler. Man kan enten indbetale hele indskudsbeløbet på en gang eller indbetale løbende. Herudover kan man til enhver tid trække sine penge ud igen af aktiesparekontoen.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Man kan som nævnt maksimalt indbetale 50.000 kr. i 2019. Værdien af kontoen opgøres ultimo året, så hvis man i 2019 havde indbetalt 50.000 kr. i løbet af året og f.eks. havde tabt 10.000 kr. ved udgangen af 2019, vil man igen kunne indbetale 10.000 kr. i 2020 (og videre op til 100.000 kr. som følge af det forhøjede beløb, når dette bliver en realitet). Har man indsat 50.000 kr. og hæver man f.eks. 5.000 kr. i løbet af året, vil man også kunne sætte dette beløb ind igen i samme år eller eventuelt året efter så længe værdien af kontoen ultimo året er under 45.000 kr. Indbetaler man 40.000 kr. i 2019, som ultimo året er steget til over 50.000 kr., vil man i 2020 alene kunne indsætte yderligere 50.000 kr. fra forventeligt den 1. juli.

Herudover vil det være muligt særskilt at indbetale den skat, som man måtte blive opkrævet i tilfælde af, at man opnår et positivt resultat på sin konto. Denne indbetaling af skatten kan foretages uanset om man allerede har indbetalt 50.000 kr. i løbet af året eller at værdien ultimo året er steget til over 50.000 kr. Herved kan man undgå at skulle sælge ud af sin aktiebeholdning, hvis man er fuldt ud investeret. Skatten bliver automatisk opgjort af udbyderen ultimo året og vil automatisk blive trukket fra kontoen i løbet af februar måned året efter.

Indsætter man for meget på aktiekontoen, skal man tilbagebetale beløbet med en strafrente på 3% p.a. Det er dog meningen, at ens eget pengeinstitut automatisk skal holde øje med dette, så man ikke uforvarende kommer til at indbetale for meget.

Man kan alene investere i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger/fonde, som er udloddende (de såkaldte IMB´er) og som beskattes som aktieindkomst. Fra og med 2020 kan man ligeledes investere i de ETF´er mv., som er opført på Skats positivliste og som dermed bliver beskattet som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst. Saxo Bank har på baggrund af Skats positivliste og de øvrige regler udarbejdet oversigter over de enkelte fonde, som er godkendt til aktiesparekontoen. Man kan f.eks. finde oversigterne på demoudgaven af SaxoInvestor platformen her.

Derimod kan man f.eks. ikke investere i hverken obligationer eller obligationsbaserede fonde og heller ikke i akkumulerende fonde medmindre sidstnævnte fremgår af Skats positivliste.

Aktiesparekontoen kommer i praksis til at indeholde en almindelig konto til kontantindestående og herudover får man tilknyttet et værdipapirdepot, hvor de værdipapirer man ønsker at investere i, placeres. Lovreglerne åbner ligeledes op for at man kan åbne valutakonti, hvis man f.eks. ønsker at handle i euro eller andet.

Som følge af det relativt begrænsede beløb man i hvert fald de første år kan indsætte på aktiesparekontoen, er det i den grad væsentligt at holde øje med de handelsomkostninger ens bank opkræver. Hvis man gerne vil opnå bare et minimum af diversificering af ens portefølje, løber omkostningerne hurtigt op.

Man kan oprette en aktiesparekonto i de fleste pengeinstitutter, men Saxo Bank har som den eneste af de førende konkurrencedygtige brokere i Danmark lanceret muligheden for at åbne en aktiesparekonto med lave handelsomkostninger og en meget brugervenlig handelsplatform. Her er ingen minimumskurtage, ingen depotgebyrer eller andre opfindsomme gebyrer, så udgifterne bliver holdt på et lavt niveau, hvilket også er nødvendigt for at få fuld glæde af aktiesparekontoen. Man skal blot som minimum købe aktier og investeringsbeviser for ca. 1.000 DKK, hvilket udløser en kurtage på bare 1 DKK. Det er også muligt at handle udenlandske aktier og de prisbillige ETF indeksfonde også uden minimumskurtage på alle de større børser, hvorfor man for alvor kan opnå diversificering uden at betale mere end højst nødvendigt for dette.

Saxo Banks lettilgængelig handelsplatform, SaxoInvestor, er særligt udviklet til den langsigtede investor, og giver adgang til masser af inspiration om hvilke investeringstemaer, og herunder særlig attraktive aktier, der kan være perspektiv i at investere i. Invested har udarbejdet en grundig anmeldelse af SaxoInvestor, som kan læses her. Man kan åbne en aktiesparekonto hos Saxo Bank her ved brug af nem-id.

Selve loven, der indfører aktiesparekontoen blev vedtaget 5. december 2018 og kan læses her. Du kan læse om detaljerne og behandlingen i folketinget her. Ændringen vedrørende ETF´er blev vedtaget den 24. januar 2019. Denne lov kan findes her.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse for 2019
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2019-2020


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel

Invested.dk