Spørgsmål

Kan man shorte en obligation?

Fordi obligationer (ligesom alle andre værdipapirer) står over for markedsudsving, er det muligt at shorte en obligation. Ved at shorte kan man tjene på et fald i værdien af et værdipapir (såsom en aktie eller obligation) ved at sælge det uden at eje det. De investorer, der forventer et bearmarked, vil ofte indtage en kort position ved at sælge lånte værdipapirer til den nuværende markedskurs i håb om at købe dem tilbage til en lavere kurs (hvor investoren så vil returnere værdipapirerne til ejeren).

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Shortsælgere på aktiemarkedet bekymrer sig ofte om en virksomheds fremtidige indtjeningsevne (hovedfaktoren i aktiekursen), hvor shortsælgere på obligationsmarkedet oftest er fokuserede på fremtidige obligationsrenter (hovedfaktoren i obligationskurser). Det er forudsige obligationskurser kræver ofte et meget dybdegående fokus på renteudsving. Når renterne stiger, så falder obligationskurserne i bund og grund (og omvendt). Hvis en investor derfor forudsiger en stigning i renten, så vil han/hun måske shorte en obligation.

Shorting kan være en rigtig god strategi til at tjene penge på et faldende marked. Det kræver dog et grundigt forarbejde at springe ud i at shortsælge ethvert form for værdipapir.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk