Analyser & meninger

Handelsplatformen Markets.com – Anmeldelse og gennemgang

Handelsplatformen Markets.com er en platform, som er målrettet til aktiv handel og daytrading med gearede produkter (CFD´er) i en lang række aktivtyper. Den brugervenlige handelsplatform er på dansk og er ideel til både begyndere og øvede, fordi man får adgang til en lang række analyse værkøjer og nyheder og kan handle stort set alle aktivtyper til konkurrencedygtige priser.

Man bør især vælge Markets af følgende årsager:

  • Brugervenlig og overskuelig handelsplatform med dansk brugerflade
  • Mulighed for at få hjælp til at komme i gang af dansktalende personale
  • Avancerede grafmoduler til analyse af kursudviklingen
  • Information om insideres og hedgefondes køb og salg af aktier (og mange andre interessante og informative investeringsværktøjer)
  • Adgang til videotjenesten XRay, der er Markets egen nyhedstjeneste
  • Mulighed for at geare og shorte dvs. udnytte et faldende marked med CFD-handel i de fleste aktivtyper
  • Simpel mulighed for at skifte mellem de forskellige konto-former med samme login
  • Konto i DKK, EUR, USD mv. (Vi anbefaler, at man i første omgang åbner en konto i DKK)
  • Lavt krav til minimumsindskud (700 DKK/100 USD)
  • Som privat investor er man omfattet af EU’s investorbeskyttelsesregler

Vi har udarbejdet en guide på dansk, som kan hjælpe dig i gang med at blive kunde og handle CFD´er Markets platformen. Den kan downloades her.

Desuden anbefaler vi, at man deltager i et eller flere af de onlinekurser om aktiv handel som vores søstersite, www.daytrader.dk, udbyder. Deltagelse i disse kurser er gratis, når man er kunde hos Markets. Læs mere om kurserne her.

Du kan oprette en konto hos Markets ved at klikke på linket nedenfor. Du kan også læse hele den detaljerede og tilbundsgående anmeldelse herunder.

Opret mig hos Markets


DETALJERET GENNEMGANG OG ANMELDELSE

Markets.com blev grundlagt tilbage i 2008, og såvel Markets´ hjemmeside som handelsplatformen kan tilgås på dansk. Det er endvidere muligt at få hjælp af dansktalende personale til at komme i gang på platformen. Markets udbyder alene CFD produkter, som er særligt egnet til til aktiv handel med gearing, hvor man både kan spekulere i faldende som i stigende kurser.

Markets.com er brandnavnet for handelsplatformene, mens setuppet drives af brokeren Safecap Investments Ltd (Safecap). Safecap er godkendt til at udføre investeringsservices i Danmark og resten af EU via Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Der er derfor tale om en broker, der lever op til alle gældende regulativer inden for EU.

Som kunde hos Markets.com er man således omfattet af den EU-baserede finansielle lovgivning, som gælder i hele EU, herunder de vigtige minimumsbeskyttelsesregler, som dækker detailinvestorer. Brokeren har endvidere været registreret siden 2009 hos det danske Finanstilsyn efter MiFID reglernes “pas-ordning”.

Safecap, der driver Markets, er ejet af det asiatiske private equity selskab Gopher Investments, som er særlig aktiv inden for finansielle tjenesteydelser globalt set.

Den webbaserede handelsplatform
Hos Markets.com kan man alene handle CFD´er (Contracts for difference, differencekontrakter). Det foregår via en brugervenlig platform på dansk. En CFD er et investeringsinstrument, der følger et underliggende aktiv – for eksempel en aktie, en råvare eller en bitcoin. Fordelen ved CFD’er er bl.a., at disse kan geares, så gevinsterne potentielt forstørres. Det samme gør sig dog gældende i forhold til et eventuelt tab. En anden fordel er, at man kan shorte en CFD – det vil sige, at man kan spekulere i et faldende marked.

Markets.com tilbyder CFD-handel i over 2000 forskellige produkter fordelt på aktieindeks, råvarer, enkeltaktier, ETF’er (passive indeksfonde), valutakryds, kryptovaluta, blends (temabaserede  fonde) samt en håndfuld statsobligationer.

Eftersom det er muligt at placere lave minimumseksponeringer i det enkelte positioner i de fleste instrumenter, behøver man ikke nødvendigvis en stor indskudskapital (minimumkravet er bare 100 USD/700 DKK). Det gør Markets velegnet til tradere, der gerne vil stifte bekendtskab med aktiv handel. De fleste vælger dog at overføre mere end bare minimumskravet, idet man ellers begrænser sig selv i forhold til at kunne agere på markedet. Det er hos Markets muligt at åbne handelskonti i danske kroner og andre valutaer. Vi anbefaler, at man altid åbner en konto i danske kroner for at spare unødige vekselomkostninger til sin bank i forbindelse med overførsel af penge. Ønsker man fx at handle amerikanske indeks eller andre instrumenter i US dollars, kan man let åbne en konto i USD og via Markets veksle fra DKK til USD uden betaling af vekselomkostninger. 

Markets tilbyder som EU-broker negativ balancebeskyttelse ved CFD-handel, hvilket betyder, at man som privatkunde ikke kan risikere at miste mere end sit kontoindestående. Det er ganske betryggende.

Når man første gang åbner sin Markets-konto på den webbaserede handelsplatform vises en stor kursgraf i højre side med et på forhånd valgt instrument fra listen i venstre side. Vælger man et andet instrument, vises en graf for dette i stedet. Hvis teksten er på engelsk, kan man nemt ændre det til for eksempel dansk. Dog er det ikke alle ord og begreber, der er blevet oversat lige hensigtsmæssigt. Er man usikker kan man til enhver tid skifte sprog f.eks. til hovedsproget engelsk, hvis man gerne vil sikre sig mod eventuelle sproglige misforståelser.

Hvis man ikke er tilfreds med udseendet af platformen, kan man i stedet vælge et mere simpelt layout. Det foregår under Indstillinger øverst til højre på platformen. Vælger man den avancerede udgave, har man også direkte adgang til et væld af handelsinformation, nyheder, løbende visning af aktuelle spreads mv., hvilket klart må anbefales. Den avancerede udgave anvender desuden grafvisning, som er udviklet af det kendte Trading View, se eksempel nedenfor. 

Platformen er overskueligt opbygget og viser bl.a. åbne positioner i bunden. På grafen ses et eksempel på analyse af udviklingen i SP500 i 2021 på dagsniveau. Grafvisningen er baseret på Trading View.

Platformen er overskueligt opbygget og nem at gå til. Man kan vælge imellem sort og hvid baggrund. Det er ikke muligt at ændre meget i det forholdsvist fastlåste setup, men det er dog muligt at forstørre og reducere grafvisningen og menuerne i venstre side, som viser valgte produkttyper, kommende begivenheder og nyheder. Såfremt man måtte ønske det, kan man helt ude i højre side af skærmen under piktogrammet, der viser nogle bjælker, vælge Indstillinger og Platformfunktioner og i stedet vælge den simple tilgang. Det er samme sted man ændrer baggrundsfarve og øvrige indstillinger. Mange steder på platformen kan man i øvrigt klikke på et spørgsmålstegn og hurtigt få forklaret enkeltelementer nærmere, hvis man skulle være i tvivl om noget.

Øverst i højre side vises endvidere ens væsentlige kontooplysninger i form af saldo, åben netto profit/tab, anvendt margin mv. Man kan tilpasse hvilke oplysninger man præcist ønsker at kunne se. Man mangler her muligheden for at få et samlet tal for ens eksponering, men det er desværre ikke helt unormalt for mange handelsplatforme.

Øverst til venstre findes en effektiv søgefunktion, hvor man hurtigt kan lede efter allerede kendte instrumenter. Hvis man gerne vil følge et givent instrument tæt, kan man markere den lille stjerne, som fremgår efter navnet, så tilføjes instrumentet i ens personlige observationsliste, som findes lige nede under. De instrumenter man klikker man på i f.eks. observationslisten vises automatisk på grafen i højre side af skærmen.

Længere nede i venstre side af skærmen findes knapper for ens åbne positioner og ordrer. Og længere nede igen kan man klikke på de forskellige aktivtyper f.eks. aktieindeks, valutakryds, råvarer, enkeltaktier osv.

Under hvert instrument kan man finde oplysninger om finansieringsomkostninger, gearingsniveau, handelsperiode mv.

Når man klikker på et givent instrument vises dette straks i grafen på skærmen. Lige over grafen finder man købs- og salgsknapper, som man kan klikke på for at åbne et handelsvindue. Dette gennemgås nedenfor.

For de enkelte instrumenter findes en lang række informationssider. Den første – og nok den vigtigste – er grafmodulet (diagram), som straks vises. Herefter vises nøglestatistik med data på instrumentet fx marginkrav, kommende begivenheder, åbne positioner, ordrer mv.

Nedenfor finder du en længere, grundig præsentation af Markets på ca. en times varighed. De forskellige emner i præsentationen er tidsmarkeret, så det er muligt at hoppe frem til det man søger efter, hvis du vælger visning igennem YouTube.

Opret mig på Markets

Vi har også udarbejdet en e-guide på dansk, som hjælper en i gang med at bruge platformen. Den kan downloades her.

Grafdelen
Visning af kursgrafer på platformen fungerer rigtigt godt med lynhurtig visning af kursgrafen og øvrige kursoplysninger. Det instrument der vises, er altid det man senest har klikket på i instrumentlisten i venstre side af skærmen. På selve grafen vises også eventuelle åbne positioner med angivelse af aktuel profit/tab.

Man kan få vist op til otte kursgrafer ad gangen i samme skærmbillede, hvis man øverst på skærmen vælger menuen “Flere diagrammer”, som er det ikon, der viser nogle vinduer. Det betyder, at man nemt kan følge med i flere markeder på een gang, og det er særligt nødvendigt, hvis man er meget aktiv trader. På graferne kan man naturligvis tegne støttelinjer, påsætte et væld af tekniske indikatorer, se kurshistorik langt tilbage i tiden.

Alt i alt må man sige, at grafmodulet på platformen, der er udviklet af Trading View, fungerer ret godt.

Ordrevindue for handel med det tyske DAX indeks, som benævnes Germany 40.

Handel og ordreindlæggelse
Handel på platformen kan ske meget hurtigt ved at klikke køb eller salg på de enkelte instrumenter i kurslisterne øverst i venstre side af skærmen eller direkte på grafen for det valgte instrument.

Markets-platformen opererer med 3 ordre/handelstyper, som benævnes Marked, Limit og Stop. De indlagte ordrer kan ses ved at klikke på Ordre modulet. Når man har klikket på modulet kan man hurtigt trykke X og annullere en given ordre eller justere limit kurs osv. De ordrer, der ikke er eksekverede kan også ses på grafen for det enkelte instrument.

Selve ordreindlæggelsen fungerer samlet set godt og er rigtig informativ med tydelig visning af den samlede eksponering (Værdi) samt det tilhørende marginkrav. Man kan hurtigt lukke åbne positioner eller ændre eksisterende, hvilket naturligvis er væsentligt, hvis markedet f.eks. pludseligt bliver volatilt.

Markeder og produkter
På Markets’ handelsplatform kan man handle en lang række aktivklasser i form af CFD´er baseret på enkeltaktier, ETF´er, statsobligationer, aktieindeks, råvarer, valutakryds og kryptovaluta til fornuftige spreads. Det er væsentligt at hæfte sig ved, at man ved handel med CFD foretager gearede handler. Det betyder, man for at handle en given eksponering alene skal stille en nærmere bestemt margin, dvs. sikkerhedsstillelse. Størrelsen på denne margin og dermed gearingsfaktor afhænger af hvilket produkt (aktivtype) man handler. Man kan læse mere om, hvad det vil sige at handle med CFD’er her. Eksempelvis kan man geare det amerikanske Dow Jones indeks 20 gange mens enkeltaktier typisk kan geares 5 gange. Handel med CFD’er er netop på grund af gearingselementet ikke nødvendigvis egnet for enhver, så det anbefales kraftigt, at man sætter sig nøje ind i hvordan denne type produkter fungerer.

Temabaseret investering i en kurv af aktier – de såkaldte Blends
Markets har lanceret en lang række spændende temabaserede investeringer bestående af en kurv af aktier – de såkaldte blends, som betyder, at det er muligt at blive eksponeret i et antal aktier inden for f.eks. Social Media, US Tech, E-commerce, E-gaming, Cannabis mv. ved at købe disse blends. Man handler således for fx 200 USD og får eksponering i fx 8 forskellige aktier inden for det enkelte tema. De enkelte blends er baseret på CFD´er og der er ingen forvaltningsomkostninger forbundet med blenden.

De enkelte blends er gearet 5 gange, og handles typisk i lave nominelle værdier, hvilket gør, at man kan opnå lave minimumseksponeringer, hvis man skulle ønske dette. På de enkelte blends kan man se hvilke aktier man specifikt eksponeres i, fordelingen af disse samt hvordan blenden har performet bagud i tiden. Har man sin position åben i længere tid skal man betale en årlig lånefinansieringsomkostning, som fremgår af fanen Nøglestatistik under de enkelte blends.

Tvangslukning af CFD baserede positioner
Hvis saldoen på ens konto falder til under 50% af den opkrævede margin, vil handelsplatformen automatisk lukke en eller flere åbne positioner for at forhindre risikoen for yderligere tab. Det er en ekstra sikkerhed for dig som aktiv trader. Årsagen til dette er den såkaldte margin close-out-regel, som de europæiske børsmyndigheder ESMA, har krævet indført for at beskytte detailinvestorerne mod risikoen for store tab.

Priser på handel med CFD
Markets tilbyder generelt lave minimumspreads, når man handler de CFD baserede produkter. Tidligere blev man opkrævet kurtage ved handel med aktie-CFD´er, men dette er ikke længere tilfældet. Samtlige udbudte produkter, minimumspreads, gearingsfaktorer mv. kan ses her:
https://www.markets.com/trade/cfd-asset-list

Beholder man sine positioner åbne i længere tid (dvs. “over natten”), skal man være opmærksom på at man skal betale finansieringsomkostningerne, som er afhængig af både instrumenttype og den valuta instrumentet handles i. Man kan se de specifikke renteomkostninger for hvert instrument under fanen Nøglestatistikker. Den oplyste rente er her pr dag, hvorfor den skal ganges med 365, hvis man ønsker at få kendskab til den årlige rente. Jo længere man holder en position åben, jo mere rente vil man således skulle betale.

Handler man i en anden valuta end den som ens konto er denominieret i, vil man, medmindre man handler via MT4 eller MT5 konti, skulle betale et vekselgebyr på 0,6% af bl.a. nettoresultatet (P/L) af den enkelte position samt af marginstillelsen. Vekselgebyret for de enkelte handler kan dog undgås ved at oprette en valutakonto i den valuta, man ønsker at handle i. Man kan åbne de relevante valutakonti under Min Portal adgangen. Man kan via Min Portal veksle mellem de forskellige valutaer/konti uden tillæg til spotkursen på de enkelte valutaer. 

Vi anbefaler i øvrigt, at man altid opretter en konto hos Markets i danske kroner, idet det typisk er billigst at overføre danske kroner via betalingskort eller en konto i danske kroner fra egen bank. Man kan efterfølgende veksle igennem Markets til andre valutaer uden tillæg til spotkursen, hvis man eksempelvis gerne vil handle aktiver i USD eller andet. Har man i forbindelse med at man blev oprettet som kunde alene fået oprettet en konto i fx EUR er det muligt at oprette en konto i danske kroner hos Markets under Min Portal inden man overfører penge til Markets. 

Mobilapp 
Det er muligt at downloade en mobilapp til android og til iPhone. Den kan bruges, når man er på farten. Der er tale om en simpel og brugervenlig app, der kan tilbyde de grundlæggende nødvendige funktioner. Udover at kunne handle har man således adgang til kursoplysninger, simpel grafvisning, kursalarmer, support samt depotfunktioner. Det er også muligt at overføre og hæve midler og se depothistorik.

Alt i alt må mobilappen siges at være et udmærket supplement til webtraderen, når man ikke har adgang til denne.

Opret mig hos Markets

Sådan åbner du en konto hos Markets (kort video):

Kundeservice og åbning af konto
Det er nemt at åbne en konto hos Markets, hvilket kan gøres her. Som nævnt anbefaler vi, at du i første omgang åbner en konto i DKK, da det typisk vil være væsentligt billigere at overføre midler fra en dansk bankkonto eller betalingskort til en konto hos Markets i DKK end til en konto i en udenlandsk valuta. Du kan hos Markets veksle gebyrfrit til eventuelle udenlandske valutakonti, hvis du fx ønsker at handle CFD´er i USD eller andet, jf. mere nedenfor.

I forbindelse med oprettelsen skal man besvare forskellige spørgsmål om ens finansielle situation, tidligere erfaring med handel mv. Man bliver godkendt til handel så snart Markets har modtaget kopi af de nødvendige identifikations- og dokumentationspapirer såsom pas og f.eks. kontoudtog. Den information, som Markets indhenter adskiller sig ikke fra andre handelsplatforme og banker, der lever op til gældende krav fra de finansielle myndigheder. Når man åbner en konto får man samtidig adgang til en demokonto, som man kan bruge til at lære platformen nærmere at kende.

Man kan kontakte kundeservice hos Markets.com det meste af døgnet pr. telefon på alle hverdage. Typisk vil man blive mødt af engelsktalende personale. Der er dog ansat dansk talende personale, som man evt. kan bede om at komme i kontakt med. Man kan også kontakte kundeservice via e-mail og livechat, som fungerer ganske fint. Livechat kan typisk anvendes det meste af døgnet på hverdage. Man kan eksempelvis åbne en Livechat i Min portal eller man kan klikke her og vælge Open Livechat.

Markets har udarbejdet retningslinjer for eventuelle klager, som man kan læse mere om her. Endvidere har man mulighed for at klage til en “Financial ombudsman”, som er reguleret af de nationale tilsynsmyndigheder. Dette kan man ligeledes læse mere om på linket, der er anført ovenfor.

Man kan finde svar på mange spørgsmål via Markets’ FAQ her.

Overførsel af penge til og fra Markets
I forbindelse med indsættelse af midler opkræver Markets.com ikke selv overførselsgebyr, og tager imod kredit/debitkort, bankoverførsler m.v. Som altid risikerer man at blive opkrævet gebyrer for pengeoverførsler fra sin egen bank eller kreditkortselskab, men man vil typisk ikke blive opkrævet gebyr, hvis man vælger en bankoverførsel i danske kroner til en handelskonto hos Markets i danske kroner.

Det er også muligt at overføre penge via et VISA debitkort, hvilket slet ikke vil koste noget, hvis der overføres i DKK, og pengene vil stå på ens handelskonto med det samme. Det samme er som oftest tilfældet med andre betalingskort. Overførsel via en “Fast Bank Transfer”, som er en almindelig bankoverførsel i DKK, der foregår via Danske Bank, vil typisk heller ikke være forbundet med gebyrer fra ens egen bank som nævnt ovenfor.

Det er væsentligt, at man overfører fra en konto eller et kreditkort i ens eget navn, idet beløbet ellers vil blive afvist.

Markets.com opkræver ikke gebyrer for overførsler, men som sagt kan man risikere, at egen bank gør. Markets opkræver ikke vekselgebyrer, hvis man overfører midler mellem ens egne handelskonti i forskellige valutaer. Alle overførsler foregår således til den aktuelle spot valutakurs. Det kan derfor generelt anbefales, at åbne sin konto i DKK og overføre DKK til denne, hvilket i hvert fald med debit/kreditkort typisk kan gøres uden gebyrer. Herefter kan man gebyrfrit veksle til de valutaer man ønsker at handle i.

Det tager typisk nogle dage at overføre penge fra Markets til sin egen konto eller betalingskort og koster ikke noget. Man skal være opmærksom på, at udgangspunktet er, at Markets skal overføre ens midler tilbage til samme konto eller betalingskort, som pengene oprindeligt kom fra. Har man skiftet bank eller er ens betalingskort udløbet, skal man typisk indsende ny dokumentation for ejerskab af kontoen forinden udbetaling kan finde sted.

Sikkerhed for indestående
Har man som privat kunde (detailinvestor) hos Markets åbne gearede CFD positioner og markedet går imod en, kan man aldrig risikere mere end sit kontoindestående som følge af de EU baserede regler om beskyttelse mod negativ saldo. 

Som detailinvestor er man også dækket i forhold til den EU-baserede lovgivning i tilfælde af Safecaps konkurs og/eller uregelmæssigheder. Man er dækket med op til 20.000 EUR pr. investor.

Safecap opbevarer kundernes midler adskilt fra Safecaps egne midler i henhold til EU’s finansforordninger og MiFID via såkaldt segregerede kundekonti. Det betyder, at den enkeltes konto holdes separat adskilt fra brokerens egne midler i en evt. konkurssituation. Det er en god sikkerhed.

Eftersom Safecap er underlagt relativt strenge minimumskrav fra EU vedrørende udbud af finansielle tjenesteydelser adskiller selskabet sig ikke nævneværdigt fra de øvrige udbydere på markedet, hvad angår ovenstående. Visse lande i EU har dog endnu bedre kundebeskyttelsesregler f.eks. i form af en højere økonomisk beskyttelse af den enkelte kunde.

Indberetning til SKAT
Eftersom Safecap, der driver Markets.com, er en udenlandsk baseret broker, og derfor ikke indberetter til SKAT på samme måde som en dansk baseret platform, er man som kunde selv forpligtet til at indberette  foretaget handel og kontoindestående.

Man skal heldigvis ikke indberette de enkelte handler, men derimod et samlet nettoresultatet af disse for et givent skatteår. Heldigvis kan man trække informative rapporter ud direkte fra den webbaserede handelsplatform eller fra Min Portal, som kan hjælpe en i den henseende. Fra den webbaserede handelsplatform kan man udtrække en kontooversigt (Account Statement), som findes i menupunktet øverst til højre under Rapporter.

Har man behov for at opdele netteresultatet på aktivtyper, kan man desuden udtrække en oversigt, der viser ens lukkede positioner fordelt på enkeltinstrumenter. Udtrækket kan gemmes i webformat, hvorefter man f.eks. i Excel kan bearbejde dataene.

Invested.dk har udarbejdet en vejledning, som nærmere beskriver hvordan man indberetter til Skat, hvis handler via Markets. Er man premium-medlem af Invested.dk kan man downloade denne gratis under Medlemsfordele og Gratis e-bøger (man skal være logget ind for at kunne downloade).

Konklusion
Markets.com er en glimrende CFD baseret handelsplatform, der gør det let at være aktiv trader og derved have mulighed for at gå kort i et faldende marked eller via gearingen kunne udnytte kortsigtede tendenser i markedet.

Grafpakken og det store udbud af CFD-instrumenter inden for en lang række aktivklasser medvirker ligeledes til at gøre platformen til en fornøjelse at handle på.

Eftersom Safecap, der driver Markets.com, er en udenlandsk broker, er man selv forpligtet til at indberette sit nettoresultat til SKAT og sørge for at gemme behørig dokumentation for dette. Heldigvis giver platformen forholdsvist gode muligheder for at trække data ud til dette formål.

Hvis man er særlig interesseret i aktiv trading med CFD, så kan man glæde sig over, at Markets.com generelt har ret gode spreads sammenlignet med konkurrenterne og man betaler f.eks. ikke særskilt kurtage for CFD-aktiehandel. Markets er dog ikke bedst i klassen på alle instrumenttyper. Man skal holde øje med overnight finansieringsomkostningerne særligt i et marked med stigende renter. For at undgå valutavekslingsomkostninger fra den løbende handel, kan man oprette valutakonti i de respektive valutaer man ønsker at handle i.

Er man nybegynder, vil det give ekstra tryghed at vide, at man ikke kan risikerer mere end sit kontoindestående, og at man præcist ved hvornår ens positioner bliver lukket ned, hvis markedet skulle gå imod en.

Vil man gerne prøve det hele af anbefaler vi, at man gør brug af den gratis demokonto forinden man handler med rigtige penge. Desuden anbefaler vi, at man deltager i et eller flere af de onlinekurser som vores søstersite, www.daytrader.dk, udbyder. Deltagelse i disse kurser, som bl.a. klæder en godt på i forhold til aktiv handel, er gratis når man er kunde hos Markets. Læs mere om kurserne her.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Prøv Markets.com

CFD’er, som handles på Markets platformen, er komplekse instrumenter og heraf følger en høj risiko for at miste sine penge hurtigt på grund af muligheden for høj gearing. Ca. 80% af detailinvestorerne mister penge, når de er involveret i handel med CFD’er hos denne udbyder. Du skal overveje, om du har nok viden om, hvordan CFD’er virker, om du har råd til indgå i handler, hvor der er høj risiko for at miste dine penge.

Preview af Markets.com:

Invested.dk kan i visse tilfælde modtage kommission og/eller betaling for annoncering fra Markets.com eller andre af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste indhold om investering og aktiehandel.

Del denne artikel

Invested.dk