Spørgsmål

Kan hedgefonde handle penny aktier?

Hedgefonde kan handle penny aktier. Faktisk kan hedgefonde handle stort set alle former for værdipapirer inklusiv medium- og large cap aktier (indenlandske og udenlandske), kunst, grunde, ejendomme, råvarer, valuta, obligationer osv.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Afkastmaksimering

Hedgefonde anses for at være alternative investeringer, der generelt har til hensigt at maksimere deres investorers afkast ved at engagere sig i aggressive strategier, som man normalt ikke finder hos andre mere konservative midler som investeringsforeninger. De kan derfor investere i højrisikomidler såsom pennyaktier og andre former for værdipapirer, der kan være illikvide og for risikable for den typiske investor. Dette sker dog i sjældnere tilfælde, da hedgefonde typisk opererer med store summer penge, og penny aktier er typisk illikvide, hvilket gør det sværere for hedgefondene at hoppe ud og ind af positioner i disse aktier. Mange hedgefonde gør brug af gearing i forsøg på at skabe alfa (afkast) – en praksis, der betydeligt kan øge risikoen i porteføljen.

Hedgefonde anses også som værende illikvide investeringer. Mange hedgefonde kræver lange lock-up perioder samt restriktioner herefter med hensyn til, hvornår og hvor meget investorerne kan trække ud af fonden, og hvordan disse hævninger kan foregå.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Egnethed

Relativt set er hedgefonde meget uregulerede, hvilket giver dem tilladelse til at involvere sig i aktiviteter, der er begrænsede for andre former investeringsmidler. Sammenlignet med et højere risikoniveau og deres illikvide struktur anses de som være uegnede for den typiske investor. Derfor kan kun et begrænset antal godkendte investorer (såsom velhavende, fonde osv.) få lov at investere i disse.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk