Svar


Hvordan værdiansætter jeg aktier i et privat aktieselskab?

8th juli, 2016 af No comments yet

Aktier i et privatejet aktieselskab er som regel svære at værdiansætte på grund af manglen af en centraliseret markedsplads for aktierne. I modsætning til børsnoterede selskaber, der har en nemt tilgængelig aktiekurs, så bliver aktionærer i private selskaber nødt til at bruge forskellige metoder til at tilnærme sig den reelle værdi af deres aktier. Eksempler […]


Hvad er ”economic moat”?

27th marts, 2016 af No comments yet

Begrebet ”economic moat” blev skabt og udbredt af Warren Buffett og hentyder til en virksomheds evne til at skabe og bibeholde en konkurrencemæssig fordel over for sine konkurrenter for at sikre sig langsigtet profit og markedsdele fra konkurrerende virksomheder. En konkurrencemæssig fordel er i bund og grund enhver faktor, der gør, at en virksomhed kan […]


Hvordan beregnes EBITDA?

19th januar, 2016 af No comments yet

Når revisorer, analytikere og investorer analyserer en virksomheds finansielle sundhed, kigger de ofte grundigt på virksomhedens finansielle opgørelser og balance for at skabe et overordnet billede af virksomheden rentabilitet. Der findes flere forskellige målinger og nøgletal, der bruges til at måle rentabilitet. Typisk kigger analytikere på de standardiserede rentabilitetsmålinger, der er indeholdt i GAAP (de […]


Investerer hedgefonde i private selskaber?

1st januar, 2016 af No comments yet

Hedgefonde investerer normalt ikke i private selskaber på grund af den manglende likviditet, der er på det private marked. Hedgefondes investeringshorisonter passer sig bedre til børsmarkedet. Hvis en hedgefond dog kan få sine investorer til at binde deres penge i længere tidsperioder, kan den investere i private selskaber i håbet om et bedre afkast. Hvad […]


Kan hedgefonde handle penny aktier?

5th december, 2015 af No comments yet

Hedgefonde kan handle penny aktier. Faktisk kan hedgefonde handle stort set alle former for værdipapirer inklusiv medium- og large cap aktier (indenlandske og udenlandske), kunst, grunde, ejendomme, råvarer, valuta, obligationer osv. Afkastmaksimering Hedgefonde anses for at være alternative investeringer, der generelt har til hensigt at maksimere deres investorers afkast ved at engagere sig i aggressive […]


Hvordan bruger hedgefonde gearing?

12th november, 2015 af No comments yet

Hedgefonde bruger forskellige former for gearing for at skabe et højere afkast. De køber værdipapirer på margin, hvilket betyder, at de gældssætter en mæglers penge for at lave større investeringer. De investerer ved brug af kreditbevillinger i håb om, at deres afkast vil overstige renteudgifterne. Hedgefonde handler også derivater, som de ser på med asymmetrisk […]


Hvad kan driftskapital bruges til?

25th oktober, 2015 af No comments yet

Driftskapital bruges til at dække hele en virksomheds kortfristede udgifter såsom varebeholdninger, betalinger til kortfristet gæld og driftsomkostninger. I bund og grund bruges driftskapitalen til at holde en virksomhed i gang og imødekomme dens finansielle forpligtelser inden for det kommende år. Hvad er driftskapital? Driftskapital er i simpel forstand forskellen mellem en virksomheds omsætningsaktiver og […]


Kan man shorte en obligation?

5th september, 2015 af No comments yet

Fordi obligationer (ligesom alle andre værdipapirer) står over for markedsudsving, er det muligt at shorte en obligation. Ved at shorte kan man tjene på et fald i værdien af et værdipapir (såsom en aktie eller obligation) ved at sælge det uden at eje det. De investorer, der forventer et bearmarked, vil ofte indtage en kort […]


Hvad er forholdet mellem den direkte rente og risiko?

2nd august, 2015 af No comments yet

Det generelle forhold mellem den direkte rente og risiko er, at de korrelerer med hinanden. En højere direkte rente er typisk lig med en højere risiko. Investering i obligationer Risiko er indbygget i alle former for investeringer. Balancen mellem risiko og afkast afhænger af investeringens type. Obligationer ses som en af de mindre risikable investeringer […]


Hvordan beregner man en virksomheds egenkapital?

9th juli, 2015 af No comments yet

Virksomhedens egenkapital beregnes ved at trække virksomhedens passiver fra dens aktiver. Virksomhedens egenkapital bruges i fundamental analyse til at bestemme virksomhedens nettoværdi og den mængde penge, som er tilbage til aktionærerne, efter hele virksomhedens gæld er blevet betalt. Sådan beregner du virksomhedens egenkapital En virksomheds totale aktiver er lig alle omsætningsaktiverne og anlægsaktiverne. Dens totale […]


Flere indlæg

Invested.dk