Kategori: Aktier


Cost of equity

Globus 60x60Definition af begrebet ”cost of equity”

Er i teorien det afkast, investorer kræver at virksomheden. Ofte defineres cost of equity via CAPM-modellen, som er en funktion af den risikofrie rente, beta og en risikopræmie. En akties cost of equity vil altid være lig eller over den risikofrie rente, da ingen aktieinvesteringer i teorien er risikofrie, og investorerne kræver derfor et højere afkast.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”cost of equity”

Cost of equity bruges som regel i discounted cash flow (DCF) modellen. I FCFE modellen bruges cost of equity som diskonteringsraten, og i FCFF modellen lægges cost of equity oven i cost of debt for at udgøre diskonteringsraten.

Udvanding

Globus 60x60Definition af begrebet ”udvanding”

Udvanding er en reduktion af ejerskabsprocenten af en aktie, som er forårsaget af en udstedelse af nye aktier. Udvanding kan også ske, når ejeren af en aktieoption (såsom medarbejderoptioner) eller andre ejere af lignende derivater udnytter deres option. Når antallet af udestående aktier stiger, så vil hver eksisterende aktionær eje en mindre, udvandet, procentdel af virksomheden, hvilket gør hver aktie mindre værd. Udvanding reducerer også indtjeningen pr. aktie.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”udvanding”

Antag, at en virksomhed har udstedt 100 aktier til 100 unikke aktionærer. Hver aktionær ejer 1% af virksomheden. Hvis virksomheden så indleder en aktieemission og udsteder 100 nye aktier til 100 nye aktionærer, så vil hver aktionær kun eje 0,5% af virksomheden hver. Den mindre ejerskabsprocent formindsker hver aktionærs stemmeret.

Udvanding er måske en mulighed, når virksomheden mangler ekstra kapital. Den potentielle fordel ved en aktieudvanding er, at den ekstra kapital, virksomheden får fra de nye udstedte aktier, kan forbedre virksomhedens rentabilitet og værdien af aktien.

OMXC20

Globus 60x60Definition af OMXC20

Et aktieindeks der dækker de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs. Der laves eventuelle udskiftninger af aktierne i indekset to gange om året.

Indekset blev startet den 3. juli 1989.

IE 60x60InvestEd forklarer OMXC20

Hver akties vægtning i indekset afhænger af aktiens markedsværdi, så de større aktier har en større vægtning i indekset.

Store virksomheder i OMXC20 inkluderer A.P. Møller – Mærk, Danske Bank og Novo Nordisk.

H-aktie

Globus 60x60Definition af H-aktie

En aktie i en virksomhed i fastlandet Kina, som er listet på Hong Kong børsen eller en anden udenlandsk børs. H-aktier er stadig regulerede ved kinesisk lovgivning, men de er benævnt i Hong Kong dollars og handles på samme måde som andre aktier på Hong Kong børsen.

H-aktier på børsen er automatisk inkluderede i Hang Seng China Enterprise Index, forudsat at de bibeholder Hong Kong børsens børskrav.

IE 60x60InvestEd forklarer H-aktie

H-aktier er tilgængelige for mere end 90 kinesiske virksomheder, som giver investorer en lille adgang til de fleste af de store økonomiske sektorer såsom finans, industri og forsyning. I 2007 besluttede den kinesiske regering at tillade fastlandsinvestorer at investere på Hong Kong børsen, hvilket betydeligt øgede efterspørgslen efter H-aktier, da fastlandsinvestorerne tidligere var forbudt mod at investere på børsen. Kina tilbyder stadig A-aktier i mange af de samme virksomheder, men det er kun fastlandsborgere, der kan investere i dem.

Nedgradering

Globus 60x60Definition af Nedgradering

En negativ ændring i vurderingen af et værdipapir. Denne situation forekommer, når en analytiker føler, at fremtiden hos et værdipapir er blevet svækket fra den originale anbefaling. Denne ændring er som regel grundet en fundamental ændring i den udstedende entitets drift, fremtidsudsigter eller industri.

IE 60x60InvestEd forklarer Nedgradering

Analytikere kommer med anbefalinger på værdipapirer for at give deres klienter og investorer en generel idé af den forventede præstation for værdipapiret fremadrettet.

En analytiker kan eksempelvis nedgradere en aktie fra ”køb” til ”sælg” grundet en dårlig nyhed for den pågældende virksomhed.

DAX

Globus 60x60Definition af DAX

Et aktieindeks der repræsenterer 30 af de største og mest likvide tyske virksomheder, der handles på børsen i Frankfurt. De kurser, der bruges til at beregne DAX indekset, kommer fra Xetra, som er et elektronisk handelssystem.

DAX blev grundlagt i 1988 med en basisværdi på 1.000. Medlemsselskaberne på DAX fylder omkring 75% af den samlede markedsværdi, der handles på Frankfurt børsen.

IE 60x60InvestEd forklarer DAX

DAX opdateres med futureskurser for den næste handelsdag, selvom hovedbørsen er lukket. Hvis et selskab i indekset falder under top 45 af de største tyske virksomheder, kan det blive fjernet fra indekset, eller blive tilføjet hvis det kommer op i top 25.

Standard & Poor’s – S&P

Globus 60x60Definition af Standard & Poor’s – S&P

Verdens ledende indeksformidler og en af verdens største uafhængige kreditvurderingsbureauer. S&P har eksisteret i mere end 150 år og driver også en afdeling ved navn S&P Capital IQ, som kommer med data, research og analyser til institutionelle investorer og investeringsrådgivere. Standard & Poor’s blev opkøbt af The McGraw-Hill Companies i 1966.

IE 60x60InvestEd forklarer Standard & Poor’s – S&P

Standard & Poor’s, som har kontorer i 23 lande, er mest kendte for deres brede vifte af investeringsbare indekser og deres store antal kreditvurderinger. S&P 500 indekset er det mest fulgte aktieindeks i verden.

Blokhandel

Globus 60x60Definition af Blokhandel

En ordre eller handel der lægges til at sælge eller købe en stor mængde værdipapirer. En blokhandel involverer en betydelig mængde aktier eller obligationer, der handles til en arrangeret pris mellem parter uden for det åbne marked, for at lindre påvirkningen af, at sådan en stor ordrer rammer ordrebåndet.

Også kendt som ”blokordre”.

IE 60x60InvestEd forklarer Blokhandel

Da hedgefonde og institutionelle investorer ofte er de, der handler med store summer værdipapirer på daglig basis, er det ofte de, der lægger blokhandler.

Automatisk geninvestering – Geninvesteringsplan

Globus 60x60Definition af Automatisk geninvestering – Geninvesteringsplan

En plan som tilbydes af nogle virksomhed, der tillader en investor at geninvestere sit udbytte ved at købe ekstra aktier på udbyttedatoen.

Forkortes på engelsk til ”DRIP” (dividend reinvestment plan).

IE 60x60InvestEd forklarer Automatisk geninvestering – Geninvesteringsplan

En sådan plan er en rigtig måde at øge værdien af sin investering på. De fleste automatiske geninvesteringsplaner tillader dig at købe aktier gebyrfrit og til en lavere kurs end den nuværende aktiekurs.

Spekulativ aktie

Globus 60x60Definition af Spekulativ aktie

En aktie med høj risiko. En spekulativ aktie tilbyder måske muligheden for et betragteligt afkast som kompensation for den højere risikoprofil. Disse aktier har ofte en lav aktiekurs og handles på mindre børser såsom danske First North, OTC markedet eller Pink Sheets i USA. Det er nødvendigt at have en høj risikotolerance, før man investerer i en spekulativ aktie. Det betyder, at man skal være parat til at miste den fulde værdi af sin investering, hvis aktien falder til nul.

IE 60x60InvestEd forklarer Spekulativ aktie

Spekulative aktier er oftest at finde i sektorer som minedrift, energi og bioteknologi. Mens der er en betydelig risiko involveret i at investere i virksomheder på det tidlige stadie i disse sektorer, så er muligheden for, at en lille virksomhed måske finder et oliefelt eller opfinder en kur mod kræft nok til, at spekulanter vil tage chancen.

Typiske værdimålinger såsom price-to-earnings og kurs/indre værdi kan ofte ikke bruges i spekulative aktier, da de generelt er uprofitable.

Invested.dk