Kategori: Mæglere


Overtildelingsoption

Globus 60x60Definition af begrebet ”overtildelingsoption”

En option som underwritere har, der gør, at de kan sælge yderligere aktier, som en virksomhed planlægger at sælge under en børsnotering eller emission. En overtildelingsoption giver underwritere mulighed for at udstede op til 15% flere aktier, end der oprindeligt var planlagt. Denne option kan udnyttes inden for 30 dage efter noteringen, og den behøver ikke blive udnyttet på samme dag.

Kaldes også en ”greenshoe option”.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”overtildelingsoption”

Underwriterne under en notering kan måske vælge at udnytte overtildelingsoptionen, når efterspørgslen efter aktierne er høj, og aktien handles over salgskursen. Dette scenarie gør, at virksomheden kan skaffe ekstra kapital.

I andre situationer kan underwriterne vælge at udstede ekstra aktier for at stabilisere kursen og undgå, at kursen falder under salgskursen. Hvis aktiekursen falder under salgskursen, så kan underwriterne købe nogle af aktierne tilbage for mindre end det, de blev solgt for, hvilket sænker udbuddet og forhåbentligt hæver prisen. Hvis aktien stiger over salgskursen, så giver overtildelingsoptionen underwriterne tilladelse til at købe de ekstra aktier til salgskursen, så de ikke taber penge.

Margin call

Globus 60x60Definition af Margin call

En mæglers krav om at en investor, der bruger margin, indsætter flere penge på sin konto, så kontoen bringes op over minimumskravet. Margin calls forekommer, når din kontos værdi falder under mæglerens vedligeholdelseskrav.

IE 60x60InvestEd forklarer Margin call

Hvis en eller flere af de værdipapirer, du holder (for lånte penge), falder under en bestemt værdi, så vil du få et margin call fra din mægler. Du vil derfor være nødsaget til at indsætte flere penge på din konto eller sælge nogle af dine aktiver.

Trading floor

Globus 60x60Definition af Trading floor

Det sted hvor handelsaktivitet på børsen foregår. Trading floors findes i bygningerne for diverse børser, såsom New York Stock Exchange og Chicago Board of Trade.

IE 60x60InvestEd forklarer Trading floor

En børs’ trading floor kaldes også ”the pit” på grund af den hektiske aktivitet, der foregår på gulvet. Dog er mange af de eksisterende trading floors begyndt at forsvinde i takt med indtoget af elektroniske handelsplatforme.

Trading floors kan også findes i børsmæglerselskaber, investeringsbanker osv.

Københavns Fondsbørs

Globus 60x60Definition af Københavns Fondsbørs

Center for handel med børsnoterede danske værdipapirer. I første omgang omfattede disse værdipapirer blot aktier og obligationer men er senere blevet udvidet til at omfatte derivater som optioner, futures mm.

Børsvirksomheden startede i Christian IV’s børsbygning, som blev bygget 1620’erne, men det var først i 1808 under Mæglerforordningen, at der blev tale om en organiseret markedsplads for værdipapirer.

Handlen blev overført til et elektronisk handelssystem i 1988 og blev flyttet til Nikolaj Plads i København.

IE 60x60InvestEd forklarer Københavns Fondsbørs

I 2005 blev Københavns Fondsbørs solgt til OMX-gruppen og indgik derefter i OMX’ Nordiske Børs, som senere blev overtaget af Nasdaq. Børsen hedder nu Nasdaq OMX.

Investment banker

Globus 60x60Definition af Investment banker

En person der arbejder for en finansiel institution, som primært arbejder med at skaffe kapital for virksomheder, regeringer og andre entiteter, eller som arbejder i en stor banks afdeling, der involverer sig i disse aktiviteter (investeringsbank). Investment bankers kommer måske også med rådgivning til deres kunder med hensyn til fusioner og opkøb eller anbefalinger til en specifik transaktion såsom et spin-off eller en reorganisering.

IE 60x60InvestEd forklarer Investment banker

Investment bankers arbejder ofte hos investeringsbanker, hvoraf de største er Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Deutsche Bank mm. Danske investeringsbanker inkluderer Carnegie og Saxo Bank. Hvad end de arbejder for en sand investeringsbank eller ikke, assisterer investment bankers i store og komplicerede finansielle transaktioner. Det kan for eksempel være rådgivning med hensyn til, hvor meget en virksomhed er værd, og hvordan man bedst kan strukturere en aftale, hvis den pågældende virksomhed overvejer et opkøb, en fusion eller et salg. Jobbet kan også inkludere at udstede værdipapirer for at skaffe kapital for kunden eller deltage i at få virksomheden på børsen.

Nedgradering

Globus 60x60Definition af Nedgradering

En negativ ændring i vurderingen af et værdipapir. Denne situation forekommer, når en analytiker føler, at fremtiden hos et værdipapir er blevet svækket fra den originale anbefaling. Denne ændring er som regel grundet en fundamental ændring i den udstedende entitets drift, fremtidsudsigter eller industri.

IE 60x60InvestEd forklarer Nedgradering

Analytikere kommer med anbefalinger på værdipapirer for at give deres klienter og investorer en generel idé af den forventede præstation for værdipapiret fremadrettet.

En analytiker kan eksempelvis nedgradere en aktie fra ”køb” til ”sælg” grundet en dårlig nyhed for den pågældende virksomhed.

Opgradering

Globus 60x60Definition af Opgradering

En positiv ændring i vurderingen af et værdipapir. En opgradering er som regel sat i gang via en stabil forbedring i de fundamentale faktorer og finanserne hos den entitet, som har udstedet værdipapiret. Kreditvurderinger af gældspapirer bliver foretaget kreditvurderingsbureauer såsom Soliditet og Standard & Poor’s.

Opgraderinger af investeringsvurderinger for aktier og værdipapirer med fast indtægt foretages af obligations- og aktieanalytikere hos finansielle institutioner.

IE 60x60InvestEd forklarer Opgradering

For eksempel kan et kreditvurderingsbureau opgradere vurderingen af et papir fra AA+ til AAA. Dette vil have en positiv effekt på de udestående papirer hos udstederen.

En opgradering af en aktie kan eksempelvis være, når en analytiker hos eksempelvis Nordea opgraderer en aktie fra ”hold” til ”køb”.

Direkte markedstilgang – Direct Market Access – DMA

Globus 60x60Definition af Direkte markedstilgang – Direct Market Access – DMA

Dette begreb har at gøre med den elektroniske mulighed (ofte tilbudt af uafhængige entiteter), som tillader buy-side virksomheder at få adgang til likviditet i de værdipapirer, der måske ønsker at købe eller sælge. Buy-side virksomheder er kunder hos sell-side virksomheder, som er børsmæglerselskaber og banker, der ofte agerer som market makere i et værdipapir. Buy-side virksomheder vil stadig bruge sell-side virksomhedernes handelsinfrastruktur, men vil have mere kontrol over, hvordan handlen udføres.

IE 60x60InvestEd forklarer Direkte markedstilgang – Direct Market Access – DMA

DMA tillader ofte buy-side virksomheder at udføre deres ordrer til lavere omkostninger. Fordi det hele foregår elektronisk, så er der også en mindre chance for, at der forekommer handelsfejl. Ordreudførslen foregår ekstremt hurtigt, så tradere bedre kan drage fordel af meget kortfristede handelsmuligheder.

Købekraft

Globus 60x60Definition af Købekraft

(I) Værdien af en møntenhed udtrykt med den mængde varer eller serviceydelser, én møntenhed kan købe. Købekraften er vigtig, fordi inflation forringer den mængde varer og serviceydelser, man ville kunne købe.

(II) I investeringsmæssig sammenhæng kan det være den mængde penge, man har tilbage på sin marginkonto til at købe værdipapirer for.

IE 60x60InvestEd forklarer Købekraft

(I) For at måle købekraften kan man sammenligne med et prisindeks såsom forbrugerprisindekset (FPI). En simpel måde at tænke på købekraft på, er at forestille sig man har tjent lige så mange penge som sin bedstefar. Man kunne tydeligvis overleve for meget færre penge for et par få generationer siden, men på grund af inflationen ville man skulle have en bedre løn i dag for bare at opnå samme levestandard.

(II) Lad os sige, at du har 10.000 kr. i egenkapital på din mæglerkonto, og din mægler tillader dig, at du gearer med 2:1. Hvis du ikke har købt nogen værdipapirer endnu, vil din købekraft være 20.000 kr.

Børsmægler

Globus 60x60Definition af Børsmægler

En repræsentant der kræver et gebyr eller kommission for at udføre købs- og salgsordrer fra en investor. Arbejdet kan både dreje sig om økonomisk rådgivning, handel med aktier, obligationer og andre værdipapirer eller opgaver af mere analytisk karakter.

IE 60x60InvestEd forklarer Børsmægler

Før i tiden var det kun de velhavende personer, der havde råd til en børsmægler og derved have adgang til aktiemarkedet. Sammen med internettet kom dog en eksplosion af discountmæglere, der gjorde, at investorer kunne handle til mindre gebyrer men som til gengæld ikke fik personlige råd. På grund af discountmæglere kan næsten alle investere i markedet nu.

Invested.dk