Kategori: Mæglere


Børsmægler

Globus 60x60Definition af Børsmægler

En repræsentant der kræver et gebyr eller kommission for at udføre købs- og salgsordrer fra en investor. Arbejdet kan både dreje sig om økonomisk rådgivning, handel med aktier, obligationer og andre værdipapirer eller opgaver af mere analytisk karakter.

IE 60x60InvestEd forklarer Børsmægler

Før i tiden var det kun de velhavende personer, der havde råd til en børsmægler og derved have adgang til aktiemarkedet. Sammen med internettet kom dog en eksplosion af discountmæglere, der gjorde, at investorer kunne handle til mindre gebyrer men som til gengæld ikke fik personlige råd. På grund af discountmæglere kan næsten alle investere i markedet nu.

Børsmæglerselskab

Globus 60x60Definition af Børsmæglerselskab

En forretning hvis hovedansvar ligger i at være en mellemmand, der forbinder købere og sælgere for at udføre en transaktion af værdipapirer. Børsmæglerselskaber tjener penge via kommission, efter transaktionen er udført.

IE 60x60InvestEd forklarer Børsmæglerselskab

Når en handelsordre for eksempel er blevet lagt, betaler den handlende ofte et transaktionsgebyr for børsmæglerselskabets ydelse af at fuldføre handlen.

Bud-udbud spredning

Globus 60x60Definition af Bud-udbud spredning

Den mængde som udbudsprisen overstiger budprisen. Det er i bund og grund forskellen mellem den højeste pris, som en køber er villig til at betale for et aktiv og den laveste pris, som en sælger er villig til at sælge til.

IE 60x60InvestEd forklarer Bud-udbud spredning

Hvis budprisen for eksempel er 20 kr. og udbudsprisen er 21 kr., så vil ”bud-udbud spredningen” være 1 kr.

Størrelsen på spredningen afhænger oftest af forskellene i likviditeten på forskellige aktiver. For eksempel bliver valuta set som det mest likvide aktiv i verden, og bud-udbud spredningen på valutamarkedet er en af de mindste (en hundrededel af en procent). På den anden side har mindre likvide aktiver såsom small-cap aktier måske spredninger svarende til en eller to procent af aktivets værdi.

Depotkonto

Globus 60x60Definition af Depotkonto

En ordning mellem en investor og et børsmæglerselskab (eksempelvis en bank), der tillader, at investoren kan indsætte et beløb og foretage investeringer gennem mægleren, som så udfører transaktionerne på vegne af investoren. Investoren ejer de aktiver, der ligger på depotkontoen.

IE 60x60InvestEd forklarer Depotkonto

Der findes forskellige typer depotkonti og børsmæglerselskaber; investorer kan vælge typen af depotkonto og mægler ud fra, hvad der bedst passer til investorens krav. Nogle børsmæglere med fuld service tilbyder omfattende investeringsråd og tager til gengæld også større gebyrer for deres service, mens andre online mæglere helt enkelt bare bidrager med en sikker interface, som investorer kan handle igennem, som til gengæld tager mindre gebyrer for det. Depotkonti kan også variere med hensyn til hastighed af ordreudførelserne, analyseredskaber, antal af finansinstrumenter og grænsen for, hvor meget investorer kan handle på margin.

Direkte markedstilgang – Direct Market Access – DMA

Globus 60x60Definition af Direkte markedstilgang – Direct Market Access – DMA

Dette begreb har at gøre med den elektroniske mulighed (ofte tilbudt af uafhængige entiteter), som tillader buy-side virksomheder at få adgang til likviditet i de værdipapirer, der måske ønsker at købe eller sælge. Buy-side virksomheder er kunder hos sell-side virksomheder, som er børsmæglerselskaber og banker, der ofte agerer som market makere i et værdipapir. Buy-side virksomheder vil stadig bruge sell-side virksomhedernes handelsinfrastruktur, men vil have mere kontrol over, hvordan handlen udføres.

IE 60x60InvestEd forklarer Direkte markedstilgang – Direct Market Access – DMA

DMA tillader ofte buy-side virksomheder at udføre deres ordrer til lavere omkostninger. Fordi det hele foregår elektronisk, så er der også en mindre chance for, at der forekommer handelsfejl. Ordreudførslen foregår ekstremt hurtigt, så tradere bedre kan drage fordel af meget kortfristede handelsmuligheder.

Electronic Communication Network – ECN

Globus 60x60Definition af Electronic Communication Network – ECN

Et automatisk system der matcher købs- og salgsordrer på værdipapirer. En ECN forbinder store børsmæglerselskaber, så de kan handle direkte mellem hinanden uden at gå igennem en mellemmand. ECN’er tjener penge ved at tage gebyr for hver transaktion. ECN’er gør det muligt for investorer i forskellige geografiske områder at hurtigt og nemt handle med hinanden.

IE 60x60InvestEd forklarer Electronic Communication Network – ECN

En ECN forsøger at fjerne tredjepartens rolle i udførelsen af ordrer indgået af en market maker og tillader sådanne ordrer at være fuldkommen eller delvist udførte. Det er som regel limitordrer, der bliver lagt i ECN’er.

ENC’er viser de bedst tilgængelige bud- og udbudspriser fra mange markedsdeltagere og matcher og udfører derefter ordrer. De fremmer ikke kun handel under børsernes åbningstider men bliver også brugt til after hours handel og udenlandsk valutahandel. Nogle ECN er skabt til at servicere institutionelle investorer, og andre til at servicere private investorer.

Eksempler på ECN’er kunne være Instinet, SelectNet og NYSE Arca. Instinet var den først ECN fra 1969, og den bliver brugt af små børsmæglere og til transaktioner mellem institutioner. SelectNet bliver mest brugt af market makere. NYSE Arce blevet skabt af fusionen mellem NYSE og Arcipelago (en tidlig ECN fra 1996). Den fremmer elektronisk aktiehandel på store amerikanske børser som NYSE og Nasdaq.

Investeringsbank

Globus 60x60Definition af Investeringsbank

En finansiel entitet der foretager sig flere forskellige serviceydelser. Investeringsbanker specialiserer sig i store og komplekse finansielle transaktioner såsom aktietegning, hvor banken agerer som et mellemled mellem udstederen og de offentlige investorer. Banken kunne også stå for fusioner eller andre restruktureringer i store virksomheder eller virke som en mægler og/eller finansiel rådgiver for institutionelle kunder. Store investeringsbanker inkluderer Barclays, Bank of America, Merill Lynch, Warburgs, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Salomon Brothers, UBS, Credit Suisse, Citibank, Lazard eller danske Saxo Bank. Nogle investeringsbanker specialiserer sig i industrisektorer. Mange investeringsbanker har også afdelinger, der servicerer mindre, private investorer.

IE 60x60InvestEd forklarer Investeringsbank

Den rådgivende afdeling i en investeringsbank modtager gebyrer for deres serviceydelse, hvor handelsafdelingerne får profit eller tab baseret på deres markedspræstation. Professionelle der arbejder for investeringsbanker har måske karrierer som økonomiske rådgivere, tradere eller sælgere. En karriere i en investeringsbank kan være godt betalt, men det er typisk et arbejde med lange, stressfulde arbejdstimer.

Fordi investeringsbanker har eksterne kunder men også handler med deres egne konti, kan en interessekonflikt opstå, hvis de rådgivende og handlende afdelinger ikke bibeholder deres uafhængighed. Investeringsbankers kunder inkluderer virksomheder, pensionsselskaber, eller finansielle institutioner, regeringer og hedge fonde. Størrelse er et aktiv for investeringsbanker. Jo flere forbindelser banken har inden for markedet, jo mere kan banken tjene penge på at matche købere og sælgere, specielt hvad angår unikke transaktioner. De største investeringsbanker har kunder over hele verden.

Investeringsbanker hjælper virksomheder med at udstede nye aktier via en børsintroduktion eller udbyde allerede udstedte værdipapirer. De kan også hjælpe virksomheder med at skaffe gæld ved at finde investorer til virksomhedsobligationer. Investeringsbankens rolle begynder med en konsultation før udstedelsen og som rådgiver efter udstedelsen. Banken vil også undersøge virksomhedens finansielle opgørelser og offentliggøre et prospekt, der forklarer udstedelsen til investorerne, før værdipapirerne er tilgængeligt for køb.

Investment banker

Globus 60x60Definition af Investment banker

En person der arbejder for en finansiel institution, som primært arbejder med at skaffe kapital for virksomheder, regeringer og andre entiteter, eller som arbejder i en stor banks afdeling, der involverer sig i disse aktiviteter (investeringsbank). Investment bankers kommer måske også med rådgivning til deres kunder med hensyn til fusioner og opkøb eller anbefalinger til en specifik transaktion såsom et spin-off eller en reorganisering.

IE 60x60InvestEd forklarer Investment banker

Investment bankers arbejder ofte hos investeringsbanker, hvoraf de største er Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Deutsche Bank mm. Danske investeringsbanker inkluderer Carnegie og Saxo Bank. Hvad end de arbejder for en sand investeringsbank eller ikke, assisterer investment bankers i store og komplicerede finansielle transaktioner. Det kan for eksempel være rådgivning med hensyn til, hvor meget en virksomhed er værd, og hvordan man bedst kan strukturere en aftale, hvis den pågældende virksomhed overvejer et opkøb, en fusion eller et salg. Jobbet kan også inkludere at udstede værdipapirer for at skaffe kapital for kunden eller deltage i at få virksomheden på børsen.

Købekraft

Globus 60x60Definition af Købekraft

(I) Værdien af en møntenhed udtrykt med den mængde varer eller serviceydelser, én møntenhed kan købe. Købekraften er vigtig, fordi inflation forringer den mængde varer og serviceydelser, man ville kunne købe.

(II) I investeringsmæssig sammenhæng kan det være den mængde penge, man har tilbage på sin marginkonto til at købe værdipapirer for.

IE 60x60InvestEd forklarer Købekraft

(I) For at måle købekraften kan man sammenligne med et prisindeks såsom forbrugerprisindekset (FPI). En simpel måde at tænke på købekraft på, er at forestille sig man har tjent lige så mange penge som sin bedstefar. Man kunne tydeligvis overleve for meget færre penge for et par få generationer siden, men på grund af inflationen ville man skulle have en bedre løn i dag for bare at opnå samme levestandard.

(II) Lad os sige, at du har 10.000 kr. i egenkapital på din mæglerkonto, og din mægler tillader dig, at du gearer med 2:1. Hvis du ikke har købt nogen værdipapirer endnu, vil din købekraft være 20.000 kr.

Københavns Fondsbørs

Globus 60x60Definition af Københavns Fondsbørs

Center for handel med børsnoterede danske værdipapirer. I første omgang omfattede disse værdipapirer blot aktier og obligationer men er senere blevet udvidet til at omfatte derivater som optioner, futures mm.

Børsvirksomheden startede i Christian IV’s børsbygning, som blev bygget 1620’erne, men det var først i 1808 under Mæglerforordningen, at der blev tale om en organiseret markedsplads for værdipapirer.

Handlen blev overført til et elektronisk handelssystem i 1988 og blev flyttet til Nikolaj Plads i København.

IE 60x60InvestEd forklarer Københavns Fondsbørs

I 2005 blev Københavns Fondsbørs solgt til OMX-gruppen og indgik derefter i OMX’ Nordiske Børs, som senere blev overtaget af Nasdaq. Børsen hedder nu Nasdaq OMX.

Invested.dk