Spørgsmål

Hvordan beregnes EBITDA?

Når revisorer, analytikere og investorer analyserer en virksomheds finansielle sundhed, kigger de ofte grundigt på virksomhedens finansielle opgørelser og balance for at skabe et overordnet billede af virksomheden rentabilitet. Der findes flere forskellige målinger og nøgletal, der bruges til at måle rentabilitet. Typisk kigger analytikere på de standardiserede rentabilitetsmålinger, der er indeholdt i GAAP (de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper), fordi de er nemt sammenlignelige på tværs af forskellige virksomheder og industrier. Der findes dog også nogle ikke-GAAP målinger.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

En af disse ikke-GAAP målinger er indtjening før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA). Denne beregning bruges til at måle en virksomhedens driftsrentabilitet, fordi den kun kigger på de omkostninger, som er nødvendige til at drive virksomheden på dagsbasis.

Da driftsprofitten er rapporteret på virksomhedens resultatopgørelse, er den nemmeste måde at beregne EBITDA på at starte med den samlede indtjening og arbejde baglæns.

EBITDA = Nettoresultat + Renter + Skatter + Nedskrivninger + Afskrivninger

Antag en virksomhed, der har et nettoresultat på 1.000.000 kr., skatteudgifter på 30.000 kr., renteudgifter for 6.000 kr. samt samlede af- og nedskrivninger på 50.000 kr. Med disse beregninger er EBITDA for regnskabsåret 1.086.000 kr.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk