Guides

Skatteregler for investorer og skat på aktier

Skat og investering hænger unægtelig sammen og må ikke undervurderes. Ej heller skal det overvurderes. For naturligvis er det sjovere at handle aktier end at lave skatteregnskab, men ens skatteregnskab kan i sidste ende være afgørende for, hvor meget man tjener som investor. Denne artikel handler om skat på aktier og skat på investering.

Som investor kan man således helt uforvarende også komme til at snyde sig selv. F.eks. ved at komme til at betale en højere end nødvendig skat af ens afkast, hvis man får investeret i et i skattemæssig henseende uhensigtsmæssig produkt eller ved at miste muligheden for at kunne fratrække eventuelle tab på et senere tidspunkt, hvis man ikke får indberettet sine handler i rette tid.

Vi har skrevet en lang række artikler, som tilsammen kommer stort set hele vejen rundt om de danske skatteregler i forhold til investering, som desværre ikke altid er lige logiske og til tider er decideret komplicerede. Reglerne ændres og småjusteres fra tid til anden, men bliver underligt nok sjældent lettere at gennemskue.

De forskellige artikler omhandler skat på aktier og andre investeringer i forskellige skattemiljøer såsom frie midler (aktieindkomst vs. kapitalindkomst), pensionsmidler, aktiesparekonto samt investering med selskabsmidler. Du kan finde en samlet oversigt nedenfor.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Vi har også en interessant artikel, som belyser de – om end begrænsede – muligheder man trods alt har for at optimere sin skat. Det danske skattesystem opererer med mange forskellige skattesatser, alt efter hvordan man investerer. Måske det også er muligt for dig at spare lidt i skat? Vi har også udgivet en artikel, som beskriver de muligheder man har, hvis man ønsker at investere igennem en juridisk enhed som f.eks. et anpartsselskab.

Skat på aktier og andre investeringer

Overordnet set behandles skat af afkast fra investering af frie midler for privatpersoner som aktieindkomst, som kapitalindkomst og i visse tilfælde som personlig indkomst. Aktieindkomst behandles særskilt i relation til den årlige skatteberegning i årsopgørelsen, mens kapitalindkomst og personlig indkomst medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst. I artiklerne går vi i særdeleshed i dybden med disse beskatningsformer, idet det typisk er her reglerne kan blive komplicerede f.eks. hvordan et givent investeringsprodukt skal beskattes eller i forhold tabsfradagsmulighederne.

Fra og med 2020 blev nye skatteregler gældende for visse aktiebaserede investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde, f.eks. ETF´er, som med lave årlige omkostninger investerer passivt i aktieindeks. Ændringen bevirker, at en del af disse skal lagerbeskattes som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst, hvis de opfylder visse kriterier. Læs mere om disse ændringer her, om de ETF´er som i 2024 skal beskattes som aktieindkomst her og i nedenstående artikel om investeringsselskaber.

Ændringen for investeringsselskaber er desværre et glimrende eksempel på, at skattereglerne ikke er blevet enklere med tiden, men til gengæld åbner ændringen op for, at man kan skatteoptimere mere end hidtil, idet man i højere grad fx kan substituere mellem forskellige prisbillige ETF´er alt efter hvilket skattemæssigt miljø, man befinder sig i (aktieindkomst vs. kapitalindkomst og forskellige skattemæssige satser, som bestemmes individuelt ud fra bl.a. indkomststørrelsen).

Reglerne for beskatning af pensionsmidler og midler på en aktiesparekonto er noget nemmere, idet skatten automatisk beregnes af det pengeinstitut som administrerer ordningerne. Skatten betales samtidig direkte fra ordningerne typisk januar måned for det foregående kalenderår, og indgår derfor ikke i den almindelige årlige skatteopgørelse. Beskatningsniveauet er ligeledes lavere.

I forhold til handel igennem et selskab er beskatningen også noget nemmere, idet skatten som hovedregel opgøres ultimo en regnskabsperiode på samme måde som f.eks. pensionsmidler. Den eneste forskel er stort set skattesatsen, og at man selv (eller eventuelt en revisor eller anden rådgiver) skal opgøre skatten.

Artiklerne om skat er skrevet af cand.merc.jur Andreas Damgaard og er senest ajourført primo 2024.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Årsopgørelse for investorer 2023
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2023-2024


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført primo 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Del denne artikel

Invested.dk