Skat


Skatteregler for investorer

12th december, 2019 af No comments yet

Skat og investering hænger unægtelig sammen og må ikke undervurderes. Naturligvis er det sjovere at handle aktier, end at lave skatteregnskab, men ens skatteregnskab kan i sidste ende være afgørende for, hvor meget man tjener som investor. Vi har skrevet en lang række artikler, som tilsammen kommer stort set hele vejen rundt om de danske […]


Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er

11th december, 2019 af No comments yet

Under Skats kategori investeringsselskaber findes de fleste udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF´er) og visse akkumulerende investeringsforeninger. Udenlandske fonde svarer typisk nogenlunde til danske investeringsforeninger, men behandles skattemæssigt ofte noget anderledes. Udenlandske fonde i form af f.eks. mutual funds er ikke børsnoterede, og man køber og sælger sine andele direkte hos udbyderen. En ETF […]


Skat offentliggør positivliste over ETF´er mv. som fra 2020 skal beskattes som aktieindkomst

10th december, 2019 af No comments yet

Skattestyrelsen har netop offentliggjort den længe ventede positivliste for ETF´ mv. (dvs. aktiebaserede investeringsselskaber), som fra og med 2020 skal beskattes som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst efter lagerprincippet. For at et investeringsselskab kan komme på listen kræves det, at selskabet er aktiebaseret dvs. mindst halvdelen af porteføljen er investeret i aktier samt at udbyderen […]


Optimér din aktieindkomst inden udgangen af december

9th december, 2019 af No comments yet

2019 har indtil nu været et særdeles godt aktieår med afkast for året på 20-25% på mange markeder. Endvidere har mange investeringsforeninger udloddet pæne udbytter i løbet af foråret. Det medfører, at man typisk har udsigt til at skulle betale en del i skat for året, hvorfor man bør være opmærksom på de – om […]


Overordnet om skat af afkast fra investering

8th december, 2019 af No comments yet

På overordnet plan behandles skat af privatpersoners frie midler, som hidrører fra afkast af investering i forskellige former for værdipapirer og finansielle kontrakter enten som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. I særlige tilfælde kan afkast ligeledes blive beskattet som personlig indkomst, hvilket eksempelvis er tilfældet for bitcoins. Aktieindkomst behandles særskilt i relation til ens skatteberegning, mens […]


Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af årsopgørelse for 2019

5th december, 2019 af No comments yet

Handel via dansk finansiel institution Handler man sine værdipapirer og finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution f.eks. en bank eller værdipapirhandler eller en tilsvarende udenlandsk finansiel institution, som har indgået indberetningsaftale med Skattestyrelsen (Skat), vil der ske automatisk indberetning af foretagne handler til Skat. Skattestyrelsen har for private udviklet et beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, […]


Skatteregler for investeringsforeninger

5th december, 2019 af No comments yet

Investeringsforeninger, som udsteder investeringsbeviser og er aktiebaserede, beskattes efter realisationsprincippet på stort set samme måde som aktier dog med undtagelse af visse akkumulerende investeringsforeninger (som klassificeres som investeringsselskaber), som i stedet beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Fra og med 2020 vil en del af sidstnævnte (herunder andre investeringsselskaber fx ETF´er) i stedet skulle beskattes som […]


Skatteregler for aktier

3rd december, 2019 af No comments yet

Beskatning af private (frie midler) Gevinst på børsnoterede aktier (dvs. som er optaget til handel på en reguleret markedsplads) – danske som udenlandske – samt udbytte af disse skal medregnes til aktieindkomsten.  Man beskattes som udgangspunkt efter realisationsprincippet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Gevinst eller tab skal angives i rubrik 66 på selvangivelsen. Handel med investeringsbeviser, […]


Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder certifikater

2nd december, 2019 af No comments yet

Finansielle kontrakter i skattemæssig henseende omfatter en lang række finansielle instrumenter såsom futures og optioner, CFD´er (Contracts for difference), spread betting, mini futures samt certifikater. I denne forbindelse fokuseres primært på sidstnævnte, men skattemæssigt behandles alle typer af finansielle kontrakter stort set ens. Ønsker man indsigt i de øvrige typer af finansielle kontrakter henvises i […]


FAQ om skat for investorer

1st december, 2019 af No comments yet

Nedenfor følger en række ofte stillede spørgsmål, som relaterer sig til skat af forskellige former for investeringer: 1. Hvad er lagerprincippet? 2. Hvad er en finansiel kontrakt? 3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst? 4. Hvilken skattesats beskattes finansielle kontraker såsom certifikater med? 5. Kan gevinst på certifikater eller andre finansielle kontrakter modregnes i anden negativ […]


Flere indlæg

Invested.dk