Skat


Optimering af skat af afkast fra investering

1st maj, 2019 af No comments yet

Det er bestemt ikke uvæsentligt, at indtænke skatteelementet i de investeringer man foretager. Man kan bl.a. optimere sin skat ved at investere i forskellige skatteregimer såsom pensionsopsparing, aktiesparekonto eller frie midler. Inden for frie midler, som denne artikel har som hovedfokus, kan man eksempelvis optimere via forskellige produkttyper, som beskattes som hhv. aktieindkomst og som […]


Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af årsopgørelse

23rd marts, 2019 af No comments yet

Handel via dansk finansiel institution Handler man sine værdipapirer og finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution f.eks. en bank eller værdipapirhandler eller en tilsvarende udenlandsk finansiel institution, som har indgået indberetningsaftale med Skattestyrelsen (Skat), vil der ske automatisk indberetning af foretagne handler til Skat. Skattestyrelsen har for private udviklet et beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, […]


Skatteregler for udenlandske fonde, herunder ETF

19th marts, 2019 af No comments yet

Udenlandske fonde svarer typisk nogenlunde til danske investeringsforeninger, men behandles skattemæssigt ofte noget anderledes. Udenlandske fonde i form af f.eks. mutual funds er ikke børsnoterede, og man køber og sælger sine andele direkte hos udbyderen. En ETF (Exchange Traded Fund) er en udenlandsk forvaltet fond, der handles offentligt på en børs ligesom aktier og investeringsbeviser. […]


Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder certifikater

18th marts, 2019 af No comments yet

Finansielle kontrakter i skattemæssig henseende omfatter en lang række finansielle instrumenter såsom futures og optioner, CFD´er (Contracts for difference), spread betting samt certifikater. I denne forbindelse fokuseres primært på sidstnævnte, men skattemæssigt behandles alle typer af finansielle kontrakter stort set ens. Ønsker man indsigt i de øvrige typer af finansielle kontrakter henvises i stedet til […]


Overordnet om skat af afkast fra investering

18th marts, 2019 af No comments yet

På overordnet plan behandles skat af privatpersoners frie midler, som hidrører fra afkast af investering i forskellige former for værdipapirer og finansielle kontrakter enten som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. I særlige tilfælde kan afkast ligeledes blive beskattet som personlig indkomst. Aktieindkomst behandles særskilt i relation til ens skatteberegning, mens kapitalindkomst og personlig indkomst medregnes til […]


Skatteregler for aktier

17th marts, 2019 af No comments yet

Beskatning af private (frie midler) Gevinst på børsnoterede aktier (dvs. som er optaget til handel på en reguleret markedsplads) – danske som udenlandske – samt udbytte af disse skal medregnes til aktieindkomsten.  Man beskattes som udgangspunkt efter realisationsprincippet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Gevinst eller tab skal angives i rubrik 66 på selvangivelsen. Handel med investeringsbeviser, […]


FAQ om skat for investorer

11th marts, 2019 af No comments yet

Nedenfor følger en række ofte stillede spørgsmål, som relaterer sig til skat af forskellige former for investeringer: 1. Hvad er lagerprincippet? 2. Hvad er en finansiel kontrakt? 3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst? 4. Hvilken skattesats beskattes finansielle kontraker såsom certifikater med? 5. Kan gevinst på certifikater eller andre finansielle kontrakter modregnes i anden negativ […]


Skatteregler for investeringsforeninger

11th marts, 2019 af No comments yet

Investeringsforeninger, som udsteder investeringsbeviser og er aktiebaserede, beskattes efter realisationsprincippet på stort set samme måde som aktier dog med undtagelse af visse akkumulerende investeringsforeninger (som klassificeres som investeringsselskaber), som i stedet beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Fra og med 2020 vil en del af sidstnævnte (typisk ETF´ere) i stedet skulle beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet. […]


Skatteregler for investorer

10th marts, 2019 af No comments yet

Skat og investering hænger unægtelig sammen og må ikke undervurderes. Naturligvis er det sjovere at handle aktier, end at lave skatteregnskab, men ens skatteregnskab kan i sidste ende være afgørende for, hvor meget man tjener som investor. Vi har skrevet en lang række artikler, som tilsammen kommer stort set hele vejen rundt om de danske […]


Skatteændring for ETF´er mv. endeligt vedtaget

24th januar, 2019 af No comments yet

De længe ventede ændringer til beskatningen af udenlandske investeringsfonde, herunder især Exchange Traded Funds, ETF´er, er nu endeligt vedtaget. For så vidt angår beskatningen af udenlandske fonde træder reglerne først i kraft med virkning fra 2020 og ikke fra 2019, som regeringen ellers tidligere havde meldt ud som målsætning. Hensigten med lovændringen er, at man […]


Flere indlæg

Invested.dk