Skat


Kommende skatteændring af ETF´er mv. udskudt til 2020

26th december, 2018 af No comments yet

De længe ventede ændringer til beskatningen af udenlandske investeringsfonde, herunder især Exchange Traded Funds, ETF´er, lader endnu vente på sig. Det ligger allerede nu fast, at reglerne først vil træde i kraft med virkning fra 2020 og ikke fra 2019, som regeringen ellers tidligere havde meldt ud som målsætning. Det fremgår af behandlingen af lovforslaget, […]


Skatteregler for investorer

19th december, 2018 af No comments yet

Skat og investering hænger unægtelig sammen og må ikke undervurderes. Naturligvis er det sjovere at handle aktier, end at lave skatteregnskab, men ens skatteregnskab kan i sidste ende være afgørende for, hvor meget man tjener som investor. Vi har skrevet en lang række artikler, som tilsammen kommer stort set hele vejen rundt om de danske […]


Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab

19th december, 2018 af No comments yet

Kan det give mening, at stifte et selskab og investere sine midler igennem dette? Hvis man kan leve med det administrative bøvl og har en vis investerbar formue, så ja. Besidder man i forvejen et selskab, og evt. har andre aktiviteter i dette, vil omkostningerne være mindre og fordelene større. Man slipper ikke billigere i […]


FAQ om skat for investorer

19th december, 2018 af No comments yet

Nedenfor følger en række ofte stillede spørgsmål, som relaterer sig til skat af forskellige former for investeringer: 1. Hvad er lagerprincippet? 2. Hvad er en finansiel kontrakt? 3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst? 4. Hvilken skattesats beskattes finansielle kontraker såsom certifikater med? 5. Kan gevinst på certifikater eller finansielle kontrakter modregnes i anden negativ kapitalindkomst […]


Skatteregler for obligationer

19th december, 2018 af No comments yet

Reglerne for beskatning af handel direkte i obligationer er overordnet gennemgået nedenfor. Beskatning af private, frie midler Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for obligationer skal gevinst og tab på disse skal indregnes som kapitalindkomst, hvis årets nettogevinst eller nettotab (sammenlagt med nettogevinst og nettotab på obligationsbaserede investeringsforeninger og andre fordringer) overstiger bagatelgrænsen på 2.000 […]


Skattegrænser 2018 til 2019

19th december, 2018 af No comments yet

Nedenfor fremgår relevante skattegrænser og procentsatser, som i de fleste tilfælde årligt reguleres af SKAT. Samtlige skattegrænser kan findes her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568


Overordnet om skat af afkast fra investering

19th december, 2018 af No comments yet

På overordnet plan behandles skat hidrørende fra afkast af investering i forskellige former for værdipapirer af frie midler for privatpersoner enten som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. I særlige tilfælde kan afkast ligeledes blive beskattet som personlig indkomst eller endig være skattefrit, hvilket hører til sjældenhederne. Aktieindkomst behandles særskilt i relation til ens skatteberegning, mens kapitalindkomst […]


Ordliste vedrørende skatteregler

19th december, 2018 af No comments yet

Aktieavancebeskatningsloven Den skattemæssige behandling af aktier, anparter og andre lignende værdipapirer er primært reguleret i Aktieavancebeskatningsloven. Aktier optaget til handel på reguleret markedsplads/børsnoterede aktier Tidligere benævntes børsnoterede aktier menes Aktier, der er optaget til handel på en reguleret markedsplads. blev tidligere af Skat benævnt børsnoterede aktier. Modsætningen til børsnoterede aktier/aktier optaget til handel på en […]


Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse

19th december, 2018 af No comments yet

Handler man sine værdipapirer og finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution f.eks. en bank eller værdipapirhandler eller en tilsvarende udenlandsk finansiel institution, som har indgået indberetningsaftale med Skattestyrelsen, vil der ske automatisk indberetning af foretagne handler til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har for private udviklet et Tast selv beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, som i de fleste […]


Skatteregler for investeringsforeninger

19th december, 2018 af No comments yet

Investeringsforeninger, som udsteder investeringsbeviser og er aktiebaserede, beskattes efter realisationsprincippet på stort set samme måde som aktier dog med undtagelse af visse akkumulerende investeringsforeninger (som klassificeres som investeringsselskaber), som i stedet beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Fra og med 2020 vil en del af sidstnævnte formentlig i stedet skulle beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet. Obligationsbaserede […]


Flere indlæg

Invested.dk