nyhed

Skats positivliste over ETF´er som fra 2022 skal beskattes som aktieindkomst

Læs om Skats positivliste for 2023 her.

Skat offentliggjorde i slutningen af 2021 en ny positivliste, som i øvrigt er blevet ajourført den 23. marts 2022, for de investeringsselskaber, herunder Exchange Traded Funds (ETF´er), som fra og med 2022 skal beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvis man investerer for frie midler. Såfremt et investeringsselskab (herefter benævnt fond) ikke fremgår af listen, vil man i stedet blive beskattet som kapitalindkomst ligeledes efter lagerprincippet. Vær opmærksom på, at danske udbyttebetalende og aktiebaserede investeringsforeninger i stedet beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Læs mere om skattereglerne nedenfor og hvad du skal være opmærksom, hvis du allerede har eller påtænker at investere i ETF´er eller andre fonde. Der er i denne artikel primært fokus på de indeksfonde, som passivt følger et givent aktieindeks med lave årlige omkostninger til følge, men positivlisten omfatter også i høj grad andre fonde.

Den samlede positivliste er i 2022 blevet udvidet med knap 700 nye fonde, så den nu i alt omfatter ca. 2700 fonde. Omkring 125 af de nye fonde er egentlige ETF´er eller akkumulerende danske investeringsforeninger baseret på en passiv strategi med lave årlige omkostninger (indeksfonde). Der er således i alt ca. 520 indeksfonde, som man kan investere i og blive beskattet af som aktieindkomst.

Selvom en hel del af ETF udbyderne på markedet efterhånden har søgt om at komme på listen, er det langt fra alle af de store ETF udbydere som har. Således er store udbydere som Vanguard, Invesco og SPDR (State Street Global Advisers) fortsat ikke med på listen, hvilket betyder, at man, hvis man gerne vil have sit afkast beskattet som kapitalindkomst, kan investere i fonde fra disse udbydere. Så ønsker man at investere i indeksfonde, som er kapitalindkomstbeskattede, er der fortsat gode muligheder.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Helt nye udbydere på listen i år er bl.a. VanEck, RizeETF, Legal & General og WisdomTree som alle primært tilbyder temabaserede ETF´er. To af de helt store forvaltere i Europa, Xtrackers og Ishares, har hver fået yderligere hhv. 45 og 42 nye indeksfonde tilføjet. En enkelt af Nordnets indeksfonde – Indeksfond Danmark – er også kommet på listen.

Man skal yderligere være opmærksom på, at der er fjernet et par af Storebrands indeksfonde fra listen, jf. nærmere nedenfor. Endvidere er en håndfuld af Ishares hedgede fonde blevet fjernet ligesom nogle fonde er likvideret. Det hører formentlig til sjældenhederne, at fonde ligefrem tages af listen, men det kan altså forekomme, hvorfor man årligt bør kigge sine fonde igennem, hvis beskatningsformen er afgørende for en.

Nedenstående tabel viser i oversigtsform de forskellige udbydere samt antal ETF´er fra hhv. 2021 og 2022:

Man kan således konstatere, at man også fremover skal se sig for forinden man investerer i ETF´er, hvis beskatningsformen er afgørende for en. Der vil således fortsat både være en lang række ETF´er, som skal beskattes som kapitalindkomst ligesom der også vil være vil være en lang række, som skal beskattes som aktieindkomst. Man kan heller ikke være sikker på, at såfremt en udbyder har ETF´er på listen, at så vil alle denne udbyders aktiebaserede ETF´er automatisk være omfattet. Dog vil det særligt for iShares, men også Lyxor og Xtrackers være gældende for langt de fleste af disses aktiebaserede ETF´er.

Man bør gennemgå sin eksisterende ETF portefølje, hvis beskatningsformen er afgørende
I forhold til frie midler anbefales det, at man gennemgår sin ETF portefølje og sikrer sig, at der fra og med 2022 er overensstemmelse mellem om man ønsker at blive beskattet som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Eftersom der er kommet en del nye ETF´er på listen, vil det betyde, at såfremt man allerede har investeret i nogle af disse, så vil man for frie midler blive beskattet anderledes i 2022 end man gjorde i 2021. Det samme skete året før. I år er eksempelvis Xtrackers FTSE 100 og Xtrackers FTSE China 50 nu kommet på listen. Det samme er en lang række temabaserede ETF´er fra Rize, VanEck m.fl., som man bl.a. har kunnet investere i igennem Nordnets månedsopsparing. Disse fonde vil altså fra 2022 blive beskattet som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst.

Nordnets egen indeksfond, Nordnet Indeksfond Danmark, er som nævnt også kommet på listen. Denne fond var også tidligere beskattet som aktieindkomst, men efter realisationsprincippet. Fonden er akkumulerende, men man blev tidligere årligt beskattet af et teknisk udbytte, som ikke blev udbetalt. Fremover bliver man så årligt beskattet af hele årets værditilvækst. Derimod har Storebrand (Og Skagen fondene) valgt at gå den modsatte vej og har i stedet fået fjernet fonde fra listen. To af disse fra Storebrand er indeksfonde, Nye markeder og Alle markeder, mens resten er aktivt forvaltede fonde. Selvom disse fonde er fjernet fra listen vil de dog fra 2022 fortsat blive beskattet som aktieindkomst, men i stedet efter realisationsprincippet dog med det forbehold, at man løbende vil blive beskattet af et teknisk beregnet udbytte, som ikke bliver udbetalt. Den valgte beskatningsform kan således siges at være en form for hybrid mellem realisationsprincippet og lagerprincippet. Man kan fortsat investere i fondene via aktiesparekontoen. Det ændrede beskatningsprincip har primært en implikation, hvis man har anvendt virksomhedsskatteordningen til at investere i de pågældende fonde, idet det ikke længere vil være muligt, jf. mere nedenfor.

En lang række af Ishares hedgede fonde er i 2022 fjernet fra listen såsom iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) og iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc), hvilker betyder, at de fra og med 2022 vil blive beskattet som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Find en samlet oversigt over disse på vores liste straks nedenfor.

Se nærmere på selve positivlisten
Man kan finde den komplette liste hos Skat ved at klikke her (Liste over aktiebaserede investeringsselskaber). Der findes også separate lister gældende for 2020 og for 2021. Listerne kan downloades og åbnes i fx Excel, hvorefter man kan sortere fondene alfabetisk eller søge efter specifikke fondskoder.

Klik her for at downloade en oversigt indeholdende de over 500 relevante ETF´er, som i 2022 beskattes som aktieindkomst.

Invested.dk har bearbejdet Skats positivliste for 2022 og trukket de relevante indeksfonde ud, jf. ovenstående billede. Det giver et noget bedre overblik, hvis man alene er på udgik efter egnede indeksfonde. Denne liste kan downloade i fx Excel her: ETF positivliste aktieindkomst 2022. Listen fra 2021 kan ses her. Brug af listen er på eget ansvar og er med forbehold for fejl. Listen er sorteret alfabetisk efter udbyder og navnet på de enkelte ETF´er. Man kan endvidere sortere listen efter geografisk hjemsted, fondskode eller efter hvornår ETF´en er kommet på listen. Hvis man gerne vil se de fonde, som er kommet på listen i 2022, kan man klikke 2022 af i cellen “Første reg.år”. Man kan endvidere på en fane i regnearket se de fonde, som er fjernet i 2022.

Hvis man har fundet en interessant ETF, som man gerne vil investere i, men forinden gerne vil sikre sig, at den beskattes som aktieindkomst, kan man søge efter fondskoden (ISIN) på den pågældende fond på positivlisten. Man kan f.eks. finde en fonds specifikke fondskode hos sin broker eller ved at downloade fondens centrale investorinformation. Herefter kan man markere fondskodenavnet og kopiere det til udklipsholderen (På PC er det fx CTRL+C). Når man så har positivlisten åben i fx Excel kan man bruge genvejen CTRL+B til at åbne Excels søgefunktion, hvorefter man kan indsætte fondskoden (CTRL+V) og trykke Find næste. Hvis man kan finde fondskoden på listen, skal man ved investering i frie midler beskattes som aktieindkomst for det pågældende år. Hvis fondskoden ikke er på listen, skal man i stedet beskattes som kapitalindkomst.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Om skattereglerne
For at en fond kan komme på positivlisten kræves det, at fondens investeringer er aktiebaserede dvs. at mindst halvdelen af porteføljen er investeret i aktier samt at udbyderen har anmodet Skat om at komme på positivlisten. Læs mere om baggrunden for reglerne her.

Såfremt en fond ikke fremgår af listen, vil denne i 2022 blive beskattet som kapitalindkomst uanset om der er tale om en obligationsbaseret eller et aktiebaseret fond. Husk i den forbindelse, at almindelige udbyttebetalende, aktiebaserede danske investeringsforeninger (såkaldte IMB´er), altid vil blive beskattet som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Denne type fonde fremgår ikke af Skats positivliste, idet kun fonde som defineres som et investeringsselskab, er omfattet. Læs om de realisationsbeskattede investeringsforeninger (IMB´er) her.

Aktieindkomst beskattes fra 27% og op til 42% mens kapitalindkomst typisk beskattes fra ca. 37% til ca. 42% alt efter hvilken kommune man er bosat i og ens øvrige kapitalindkomstforhold. I forhold til investering i fonde, vil man i begge tilfælde blive beskattet efter lagerprincippet, når fondene defineres som et investeringsselskab. Det betyder, at man bliver beskattet af årets værditilvækst dvs. såvel realiseret som urealiseret nettoresultat det enkelte år. Som følge af de forskellige beskatningsniveauer er det ikke helt entydigt, hvordan det skattemæssigt er mest optimalt at investere i ETF´er. Læs mere om skattesatserne og optimering af skatten her.

Du kan også læse mere generelt om beskatning af ETF´er og investeringsselskaber her, når man investerer for frie midler.


skatAndre skattemiljøer

Investerer man via en aktiesparekonto, kan man også investere i de investeringsselskaber, som fremgår af positivlisten. Og omvendt kan man ikke investere via aktiesparekontoen i de investeringsselskaber, som ikke fremgår af listen, hvis disse skal beskattes som kapitalindkomst. De nævnte Storebrand og Skagen fonde, som fra 2022 er fjernet fra listen, kan man dog fortsat investere i, idet de stadigvæk er aktieindkomstbeskattede. Man kan ligeledes investere i udbyttebetalende, aktiebaserede danske investeringsforeninger (de såkaldte IMB´er), som beskattes efter realisationsprincippet på samme måde, som man kan investere i enkeltaktier.

Positivlisten ændrer fortsat ikke noget for beskatningen i forhold til pensionsmidler og ved investering i selskabsregi. Særreglerne vedrørende investeringsselskaber har således ingen betydning i denne forbindelse.

Gør man brug af virksomhedsskatteordningen kan man investere i de fonde, som defineres som investeringsselskaber, uanset om disse er på positivlisten eller ikke. Dog vil man fra 2022 ikke længere kunne investere i de ovenfor nævnte Storebrand og Skagen fonde, da disse fremover vil blive beskattet efter realisationsprincippet. Man kan generelt ikke investere i værdipapirer, som er realisationsbeskattede i virksomhedsordningen. Gør man det alligevel, vil Skat betragte investeringen som en hævning af ubeskattede midler i ordningen, hvorfor man vil blive beskattet af investeringen privat.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Læs meget mere om skat her og mere generelt om ETF´er her. Vi har også skrevet en specifik artikel om at finde de bedste indeksfonde i relation til de forskellige skattemiljøer, som du kan læse her.

Del denne artikel

Invested.dk