Guides

Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er

Under Skats kategori investeringsselskaber findes de fleste udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF´er) og visse akkumulerende investeringsforeninger. Udenlandske fonde svarer typisk nogenlunde til danske investeringsforeninger, men behandles skattemæssigt ofte noget anderledes. Udenlandske fonde i form af f.eks. mutual funds er ikke børsnoterede, og man køber og sælger sine andele direkte hos udbyderen. En ETF (Exchange Traded Fund) er en udenlandsk forvaltet fond, der handles offentligt på en børs ligesom aktier og investeringsbeviser. En ETF vil typisk passivt efterligne et underliggende aktieindeks, obligationer, råvarer eller evt. en kurv af aktieklasser. X-trackers og Blackrocks Ishares er eksempler på udbydere af denne type fonde, som især handles i EUR på den tyske børs. Der findes også ETF´er, der gør brug af gearing i begrænset omfang f.eks. visse XACT-fonde udstedt af Handelsbanken. Investeres i en ETF løber man som regel ikke en risiko for at udstederen af fonden ikke kan klare sine betalinger, hvilket man gør, når man investerer i f.eks. et certifikat – en Exchange Traded Note.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Beskatning af private, frie midler
Udenlandske fonde og ETF´er anses af de danske skattemyndigheder typisk som et investeringsselskab, og behandles derfor skattemæssigt ligesom en akkumulerende investeringsforening, som kan klassificeres som et investeringsselskab. Vær opmærksom på kommende skattemæssige ændringer for denne type værdipapirer, se mere nedenfor og læs eventuelt endnu mere om reglerne her.

Gevinst og tab beskattes i 2019 som kapitalindkomst og skal opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at såvel årets realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab skal opgøres ultimo året og indberettes på selvangivelsens rubrik 38. Tab kan fratrækkes i anden kapitalindkomst og skal påføres med minus foran.

En del af denne type værdipapirer vil fra og med 2020 i stedet blive beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet. Det er imidlertid en forudsætning, at fonden er overvejende er aktiebaseret dvs. investerer i aktier, herunder aktieindeks (min. 50% af porteføljen over et år), og har afgivet meddelelse om dette senest 1. november 2019 til Skattestyrelsen. Det er således op til udbyderne af de enkelte fonde at beslutte, om de ønsker at søge om at blive opført på Skattestyrelsens positivliste, hvis de ønsker, at investorer i fonden fra og med 2020 kan blive beskattet som aktieindkomst. Fsva. denne type selskaber vil både de akkumulerende og de udbyttebetalende blive beskattet på samme måde i modsætning til udbyttebetalende aktiebaserede investeringsbeviser og de akkumulerende af slagsen, som ikke fremgår af Skats positivliste.

På positivlisten for 2020 er bl.a. ca. 200 Ishares ETF´er og 30 Xtracker ETF´er mens mange andre ETF´er ikke er at finde på listen. Man skal derfor kigge sig godt for forinden man investerer i en ETF, hvis man gerne vil sikre sig, at den bliver beskattet på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til ens egne skattemæssige forhold. Det samme gør sig gældende med de ETF´er man allerede ejer, idet man kan risikere at de skifter skattemæssig status fra 2020 fra kapitalindkomst til aktieindkomst, hvilket i de fleste, men ikke i alle tilfælde, dog kan være en fordel rent skattemæssigt.

 

Indberetning til Skattestyrelsen
Handler man sine værdipapirer i en dansk bank eller broker, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, skal denne indberette alle køb og salg til Skat. De enkelte handler vil typisk fremgå af Skats Tast selv system, ”Aktier og Investeringsbeviser”. Systemet er som hovedregel i stand til at beregne et samlet nettoresultat, som efter skatteyderens godkendelse kan blive anført på selvangivelsen. Har man handlet via en udenlandsk bank eller broker, vil denne typisk ikke have indberettet ens handler. I den forbindelse skal man anvende de rubrikker, som omhandler udenlandsk indkomst, og som fremgår af oplysningsskemaet i tilknytning til årsopgørelsen. Se mere om dette under afsnittet Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af årsopgørelse. I begge tilfælde skal man selv sørge for at udregne og godkende/indberette et samlet nettoresultat.

Du kan læse mere om indberetning i forhold til investeringsselskaber hos Skattestyrelsen her.

Beskatning af selskaber
Gevinster indregnes i selskabsindkomsten mens tab som hovedregel fratrækkes.

Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet. Beskatningen af gevinst og tab sker derfor på grundlag af værdien ved starten af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse for 2019
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2019-2020


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

image_pdfimage_print
Del denne artikel

Invested.dk