nyhed

Skat offentliggør positivliste over ETF´er som fra 2021 skal beskattes som aktieindkomst

Skat har netop offentliggjort en ny positivliste for de investeringsselskaber, herunder Exchange Traded Funds (ETF´er), som fra og med 2021 skal beskattes som aktieindkomst, hvis man investerer for frie midler. Såfremt et investeringsselskab (herefter benævnt fond) ikke fremgår af listen, vil man i stedet blive beskattet som kapitalindkomst. Læs mere om skattereglerne nedenfor og hvad du eventuelt skal være opmærksom, hvis du allerede har eller påtænker at investere i ETF´er eller andre fonde.

Ca. 700 nye fonde er kommet på listen i 2021, så den nu omfatter i alt ca. 2100 fonde. Umiddelbart er ingen fonde taget af listen. Omkring 130 af de nye fonde er egentlige ETF´er baseret på en passiv strategi, som bevirker meget lave årlige omkostninger. I 2020 var der i alt 264 ETF´er på listen, så i alt er der nu ca. 400 ETF´er, som man kan investere i og blive beskattet som aktieindkomst, hvis man ønsker dette.

Det er langt fra alle ETF udbydere på markedet, som har søgt om at komme på listen. Store udbydere som Vanguard, Invesco og SPDR (State Street Global Advisers) er bl.a. ikke med på listen. Helt ny på listen er bl.a. den franske kapitalforvalter Amundi, som er en af de helt store forvaltere i Europa ligesom Xtrackers og Lyxor har fået en del nye fonde tilføjet.

Man kan således konstatere, at man fremover i endnu højere grad skal se sig for forinden man investerer i ETF´er, hvis beskatningsformen er afgørende for en. Der vil således fortsat både være en lang række ETF´er, som skal beskattes som kapitalindkomst ligesom der også vil være vil være en lang række, som skal beskattes som aktieindkomst. Man kan heller ikke være sikker på, at såfremt en udbyder har ETF´er på listen, at så vil alle denne udbyders ETF´er automatisk være omfattet. Dog vil det for iShares, og nu også Lyxor og Xtrackers være gældende for langt de fleste af disses aktiebaserede ETF´er.

Nedenstående tabel viser i oversigtsform de forskellige udbydere samt antal ETF´er fra hhv. 2020 og 2021.

 

Du kan finde den komplette liste hos Skat ved at klikke her (Liste over aktiebaserede investeringsselskaber). Der findes pt. to lister hhv. gældende for 2020 og for 2021. Listerne kan downloades og åbnes i Excel, hvorefter man kan sortere fondene alfabetisk og søge efter specifikke fondskoder.

Invested.dk har bearbejdet Skats positivliste for 2021 og trukket de knap 400 ETF´er ud. Du kan downloade denne liste her: ETF positivliste aktieindkomst 2021. Brug af listen sker på eget ansvar og er med forbehold for fejl. Listen er sorteret alfabetisk efter udbyder og navnet på de enkelte ETF´er. Man kan endvidere sortere listen efter geografisk hjemsted, fondskode eller efter hvornår ETF´en er kommet på listen.

Hvis man har fundet en interessant ETF, som man gerne vil investere i, men forinden gerne vil sikre sig, at den beskattes som aktieindkomst, kan man søge efter fondskoden (ISIN) på den pågældende fond. Man kan f.eks. finde en fonds specifikke fondskode hos sin broker eller ved at downloade fondens centrale investorinformation. Herefter kan man markere fondskodenavnet og kopiere det (CTRL+C). Når man så har positivlisten åben i Excel kan man bruge genvejen CTRL+B til at åbne Excels søgefunktion, hvorefter man kan indsætte fondskoden (CTRL + V) og trykke Find næste. Hvis man kan finde fondskoden på listen, skal man ved investering i frie midler beskattes som aktieindkomst for det pågældende år. Hvis fondskoden ikke er på listen, skal man i stedet beskattes som kapitalindkomst.

 

Om skattereglerne
I forhold til frie midler anbefales det, at man gennemgår sin ETF portefølje og sikrer sig, at der fra og med 2021 er overensstemmelse mellem om man ønsker at blive beskattet som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Eftersom der er kommet en del nye ETF´er på listen, vil det betyde, at såfremt man allerede har investeret i nogle af disse, så vil man for frie midler blive beskattet anderledes i 2021 end man gjorde i 2020. Eksempelvis er Lyxors Nasdaq 100 Ucits akk. ETF og Lyxor MSCI China Ucits akk. ETF nu kommet på listen ligesom Xtrackers DAX Ucits ETF er.

For at en fond kan komme på listen kræves det, at fondens investeringer er aktiebaserede dvs. at mindst halvdelen af porteføljen er investeret i aktier samt at udbyderen har anmodet Skat om at komme på positivlisten. Læs mere om baggrunden for reglerne her.

Såfremt en fond ikke fremgår af listen, vil denne i 2021 blive beskattet som kapitalindkomst uanset om der er tale om en obligationsbaseret eller et aktiebaseret fond. Husk i den forbindelse, at almindelige udbyttebetalende, aktiebaserede danske investeringsforeninger (såkaldte IMB´er), altid vil blive beskattet som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Denne type fonde fremgår ikke af Skats positivliste, idet kun fonde som defineres som et investeringsselskab, er omfattet. Læs om de realisationsbeskattede investeringsforeninger (IMB´er) her.

Aktieindkomst beskattes fra 27% og op til 42% mens kapitalindkomst typisk beskattes fra ca. 37% til ca. 42% alt efter hvilken kommune man er bosat i og ens øvrige kapitalindkomstforhold. I forhold til investering i fonde vil man i begge tilfælde blive beskattet efter lagerprincippet, når fondene defineres som et investeringsselskab. Det betyder, at man bliver beskattet af såvel realiseret som urealiseret nettoresultat det enkelte år. Som følge af de forskellige beskatningsniveauer er det ikke helt entydigt, hvordan det skattemæssigt er mest optimalt at investere i ETF er. Læs mere om skattesatserne og optimering af skatten her.

Du kan også læse mere generelt om beskatning af ETF´er og investeringsselskaber her, når man investerer for frie midler.

Investerer man via en aktiesparekonto, kan man fra 2021 ligeledes investere i de nye fonde, som fremgår af 2021 positivlisten.

Positivlisten ændrer fortsat ikke noget for beskatningen i forhold til pensionsmidler, hvilket ligeledes er tilfældet hvis man investerer i fondene igennem virksomhedskatteordningen.

 

Del denne artikel

Invested.dk