Skat

Kommende skatteændring af ETF´er mv. udskudt til 2020

De længe ventede ændringer til beskatningen af udenlandske investeringsfonde, herunder især Exchange Traded Funds, ETF´er, lader endnu vente på sig. Det ligger allerede nu fast, at reglerne først vil træde i kraft med virkning fra 2020 og ikke fra 2019, som regeringen ellers tidligere havde meldt ud som målsætning. Det fremgår af behandlingen af lovforslaget, som skal implementere ændringerne.

Hensigten med lovændringen er, at man bl.a. gerne vil beskatte udenlandske ETF´er, der ofte passivt følger et underliggende aktieindeks til meget lave årlige omkostninger på nogenlunde samme måde, som man beskatter danske investeringsforeninger. I dag er det sådan, at danske, aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning (dvs. at de har pligt til at udlodde et årligt afkast) beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Udenlandske fonde, og herunder ETF, beskattes derimod som kapitalindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man ved udgangen af året beskattes af såvel realiseret som urealiseret afkast på fondene. Typisk vil det udløse en beskatning på ca. 37% og op til 42% (plus evt. kirkeskat) alt efter størrelsen af ens kapitalindkomst og anden personlig indkomst. Til sammenligning beskattes aktieindkomst med 27% op til 54.000 kr. (2019) og 42% derover.

Som lovforslaget foreligger nu, vil det blive muligt for udenlandske fonde at kunne blive beskattet som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst, hvis flg. to forudsætninger opfyldes:

1) Fonden er overvejende aktiebaseret (dvs. min. 50% er i gennemsnit over et år investeret i aktier) og
2) Fonden har givet Skattestyrelsen meddelelse om at den lever op til kriterierne, og dermed ønsker at lade investorerne blive beskattet som aktieindkomst (det foreslås at Skattestyrelsen skal offentliggøre en positivliste med de pågældende fonde).

Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvor mange af de udenlandske fonde, der har til hensigt at afgive de krævede oplysninger til Skattestyrelsen.

Det fremgår af lovforslaget, at de fonde som lever op til reglerne om at blive beskattet som aktieindkomst fortsat vil blive beskattet efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man årligt skal beskattes af såvel realiseret som urealiseret afkast. Det medfører ikke ligefrem nemmere skatteregler på området, idet de danske udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger som nævnt beskattes efter realisationsprincippet. Men det giver dog (formentlig) samlet set flere og bedre muligheder for investorerne alt efter hvor mange udenlandske fonde, der ønsker at skifte skattemæssig status.

Indtil videre er der planlagt 3. behandling af lovforslaget 24. januar 2019, hvor det må forventes at ændringerne bliver vedtaget. Man kan følge med i behandlingen af lovforslaget her.

Invested.dk vil følge lovforslagets skæbne tæt og følge op, når der er nyt om skattereglerne på området.

 

 

Del denne artikel

Invested.dk