Skat

Skatteændring for ETF´er mv. endeligt vedtaget

De længe ventede ændringer til beskatningen af udenlandske investeringsfonde, herunder især Exchange Traded Funds, ETF´er, er nu endeligt vedtaget. For så vidt angår beskatningen af udenlandske fonde træder reglerne først i kraft med virkning fra 2020 og ikke fra 2019, som regeringen ellers tidligere havde meldt ud som målsætning.

Hensigten med lovændringen er, at man bl.a. gerne vil beskatte udenlandske ETF´er, der ofte passivt følger et underliggende aktieindeks til meget lave årlige omkostninger på nogenlunde samme måde, som man beskatter danske investeringsforeninger. I dag er det sådan, at danske, aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning (dvs. at de har pligt til at udlodde et årligt afkast) beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet.

Se hvilke aktier Warren Buffett lige har købt >> Bliv medlem

Udenlandske fonde, og herunder ETF´er, beskattes derimod som kapitalindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man ved udgangen af året beskattes af såvel realiseret som urealiseret afkast af fondene. Typisk vil det udløse en beskatning på ca. 37% og op til 42% (plus evt. kirkeskat) alt efter størrelsen af ens kapitalindkomst og anden personlig indkomst. Til sammenligning beskattes aktieindkomst i 2019 med 27% op til 54.000 kr. og 42% derover. De ændrede skatteregler vil betyde, at man vil kunne fratrække tab på ETF´er og andre udenlandske fonde i gevinster på aktier, hvilket klart er en fordel. Som det er i dag kan tab på udenlandske fonde typisk alene fratrækkes i anden kapitalindkomst, hvilket typisk medfører et forringet skattemæssigt fradrag, som følge af asymmetri i beskatningen mellem gevinst og tab på kapitalindkomst (fra ca. 42% og helt ned til ca. 26%). Læs evt. mere om betydning af forskellen i beskatningsreglerne her.

Det fremgår af lovændringen, at det vil blive muligt for udenlandske fonde fra og med 2020 at kunne blive beskattet som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst, hvis flg. to forudsætninger opfyldes:

1) Fonden er overvejende aktiebaseret (dvs. min. 50% er i gennemsnit over et år investeret i aktier) og
2) Fonden har senest 1. november 2019 givet Skattestyrelsen meddelelse om, at den lever op til kriterierne, og dermed ønsker at lade investorerne blive beskattet som aktieindkomst (det foreslås at Skattestyrelsen skal offentliggøre en positivliste med de pågældende fonde).

Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvor mange af de udenlandske fonde, der har til hensigt at afgive de krævede oplysninger til Skattestyrelsen. Derfor bør man inden en eventuelt investering foretages undersøge dette forhold nærmere, idet man principielt kan risikere at beskattet af en given fond enten som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Man må formode, at i hvert fald de større udbydere af ETF´er på markedet, som henvender sig direkte til danske investorer såsom Blackrocks Ishares og Deutsche Banks X-trackers, vil søge Skattestyrelsen om godkendelse til at blive beskattet som aktieindkomst, men det er ikke noget udbyderne endnu har meldt ud.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og modtag e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

Det fremgår af lovændringen, at de fonde som lever op til reglerne om at blive beskattet som aktieindkomst fortsat vil blive beskattet efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man årligt skal beskattes af såvel realiseret som urealiseret afkast. Det medfører ikke ligefrem nemmere skatteregler på området, idet de danske udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger som nævnt beskattes efter realisationsprincippet. Men det giver dog (formentlig) samlet set flere og bedre muligheder for investorerne alt efter hvor mange udenlandske fonde, der ønsker at skifte skattemæssig status. Samtidig efterlader det også investorerne i et midlertidigt vakuum, idet en ETF købt i år formentlig vil blive beskattet anderledes til næste år.

Vedtagelse af loven medfører endvidere, at de ETF´er som opføres på positivlisten, vil kunne blive handlet igennem aktiesparekontoen fra 2020. Læs mere om dette her.

Den omtalte lovændring blev vedtaget den 24. januar 2019. Man kan læse om behandlingen i folketinget, lovteksten og forarbejderne til loven her.

Invested.dk vil følge op på når de enkelte udbydere af udenlandske fonde offentliggør nyt om, hvorvidt de ønsker at lade deres fonde beskatte efter de nye regler eller ej.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for udenlandske fonde, herunder ETF
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder certifikater
>>> Optimering af skat af afkast fra investering
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2018-2019


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført april 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

 

Del denne artikel

Invested.dk