Skat

Skatteændring for ETF´er mv. gældende fra 2020 endeligt vedtaget

De længe ventede ændringer til beskatningen af investeringsselskaber, herunder især for udenlandske investeringsfonde såsom Exchange Traded Funds, ETF´er, blev endeligt vedtaget i januar 2019. For så vidt angår den ændrede beskatning af visse investeringsselskaber, herunder ETF´er, træder reglerne i kraft med virkning fra 2020.

Hensigten med lovændringen er, at man bl.a. gerne vil beskatte udenlandske ETF´er, der ofte passivt følger et underliggende aktieindeks til meget lave årlige omkostninger på nogenlunde samme måde, som man beskatter danske investeringsforeninger. I dag er det sådan, at danske, aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning (dvs. at de har pligt til at udlodde et årligt afkast) beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde og ETF´er, beskattes derimod som kapitalindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man ved udgangen af året beskattes af såvel realiseret som urealiseret afkast af fondene. Typisk vil det udløse en beskatning på ca. 37% og op til 42% (plus evt. kirkeskat) alt efter størrelsen af ens kapitalindkomst og anden personlig indkomst. Til sammenligning beskattes aktieindkomst i 2020 med 27% op til 55.300 kr. og 42% derover. De ændrede skatteregler vil betyde, at man vil kunne fratrække tab på fx ETF´er og andre udenlandske fonde i gevinster på aktier, hvilket klart er en fordel. Som det er i dag kan tab på investeringsselskaber typisk alene fratrækkes i anden kapitalindkomst, hvilket typisk medfører et forringet skattemæssigt fradrag, som følge af asymmetri i beskatningen mellem gevinst og tab på kapitalindkomst (fra ca. 42% og helt ned til ca. 26%). Læs evt. mere om betydning af forskellen i beskatningsreglerne her.

Det fremgår af lovændringen, at det vil blive muligt for investeringsselskaberne fra og med 2020 at kunne blive beskattet som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst, hvis flg. to forudsætninger opfyldes:

1) Fonden er overvejende aktiebaseret (dvs. min. 50% er i gennemsnit over et år investeret i aktier) og
2) Fonden har senest 1. november 2019 givet Skattestyrelsen meddelelse om, at den lever op til kriterierne, og dermed ønsker at lade investorerne blive beskattet som aktieindkomst (Skattestyrelsen offentliggør herefter en positivliste med de pågældende fonde).

På positivlisten gældende for 2020 finder man bl.a. ca 204 Ishares ETF´er samt 31 Xtracker ETF´er. I alt er ca 1400 fonde på listen, men mange af disse er ikke ETF fonde, hvorfor man forinden man køber fx en ETF og man gerne vil beskattes som aktieindkomst bør tjekke om denne er på listen eller ej. Ønsker man i stedet kapitalindkomstbeskatning af sine ETF eller andre investeringsselskaber er der heldigvis gode muligheder for dette, idet alle investeringsselskaber som ikke står opført på positivlisten, fortsat vil blive beskattet som før 2020. Og det er uanset om de er udbyttebetalende, akkumulerende, aktiebaserede, obligationsbaserede eller blandede.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Det fremgår af lovændringen, at de fonde som lever op til reglerne om at blive beskattet som aktieindkomst fortsat vil blive beskattet efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man årligt skal beskattes af såvel realiseret som urealiseret afkast. Det medfører ikke ligefrem nemmere skatteregler på området, idet de danske udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger som nævnt beskattes efter realisationsprincippet. Men det giver dog samlet set flere og bedre muligheder for investorerne selvom man principielt kan risikere, at en ETF købt i det ene år muligvis kan blive beskattet anderledes det kommende år, hvis der fortløbende sker ændringer på positivlisten.

Lovændringen medfører endvidere, at de ETF´er mv. som er opført på positivlisten, vil kunne blive handlet igennem aktiesparekontoen fra 2020. Læs mere om dette her.

I forhold til midler i virksomhedskatteordningen (VSO), betyder lovændringen ikke noget. Man kan fortsat besidde de samme investeringsselskaber som før, så en evt. optagelse på positivlisten ændrer ikke på dette.

Den omtalte lovændring blev vedtaget den 24. januar 2019. Man kan læse om behandlingen i folketinget, lovteksten og forarbejderne til loven her.

 


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Årsopgørelse for investorer 2023
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2023-2024


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført primo 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

 

Del denne artikel

Invested.dk