Rho

Globus 60x60Definition af Rho

Den rate som prisen på et derivativ ændrer sig med i forhold til en ændring i en teoretisk risikofri rente. Rho måler sensitiviteten af en option over for en ændring i renten.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Rho

Hvis en option for eksempel har en rho på 12,124, betyder det, at en 1-procents stigning i renten ville betyde en 12,124% stigning i værdien på optionen.

Invested.dk