Vega

Globus 60x60Definition af Vega

En måling af en options sensitivitet over for en ændring i volatiliteten af det underliggende aktiv. Vega repræsenterer den mængde, som en options pris ændrer sig med som en reaktion af en 1% ændring i volatiliteten i det underliggende aktiv. Volatilitet er lig den hastighed, som et pris bevæger sig op og ned med og baseres ofte på ændringer i de historiske kurser i et værdipapir. Vega ændrer sig, når der er store prisbevægelser (øget volatilitet) i det underliggende aktiv, og falder når optionen nærmer sig sin udløbsdato. Vega er en af de græske variable, som bruges i optionsanalyse men er dog den eneste, som ikke er repræsenteret med et græsk bogstav.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Vega

En af de mest brugte analyseværktøjer som bruges i optionsanalyse er de græske variable, der måler risikoen i optioner i forhold til deres underliggende aktiv. Vega måler sensitiviteten over for det underliggende aktivs volatilitet. Delta måler sensitiviteten over for det underliggende instruments pris. Gamma måler sensitiviteten af delta som reaktion over for prisændringer i det underliggende instrument. Theta måler tidsforfaldet i optionen.

Invested.dk