Kategori: Optioner


Eksotisk option

Globus 60x60Definition af Eksotisk option

En option der adskiller sig fra almindelige amerikanske og europæiske optioner, hvad angår det underliggende aktiv, beregningen eller hvornår investoren modtager en bestemt fortjeneste. Disse optioner er mere komplekse end optioner, der handles på en børs, og de handles generelt over-the-counter.

IE 60x60InvestEd forklarer Eksotisk option

For eksempel er en velkendt eksotisk option, den der hedder chooser optionen. Dette instrument tillader, at investoren kan vælge, hvad end optionen er en put eller call på et bestemt tidspunkt igennem optionens levetid. Fordi denne type option kan ændres over holdeperioden, kan den ikke findes på en regulær børs, hvilket er grunden til, at den klassificeres som en eksotisk option.

Europæisk option

Globus 60x60Definition af Europæisk option

En option der kun kan udnyttes ved sin udløbsdato. Europæiske optioner har det ofte med at være billigere end amerikanske optioner. Det er fordi, amerikanske optioner tillader investorerne flere muligheder for at udnytte kontrakten.

IE 60x60InvestEd forklarer Europæisk option

Europæiske optioner handles normalt over-the-counter, mens amerikanske optioner som regel handles på standardiserede børser. En køber af europæiske optioner, der ikke vil vente på udløbsdatoen, kan sælge optionen for at lukke sin position.

Gamma

Globus 60x60Definition af Gamma

Den rate som delta ændrer sig med i forhold til det underliggende aktivs pris. Gamma er en vigtig måling af konveksiteten af et derivats værdi i forhold til det underliggende aktivs værdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Gamma

Matematisk set er gamma den første derivat af delta og bruges til at prøve at måle prisbevægelserne på en option i forhold til den mængde, som den er in-the-money eller out-of-the-money med. Når en option bliver målt som meget in- eller out-of-the-money, er gamma lille. Når en option er tæt på eller at-the-money, så er gamma størst. Gammaudregninger er mest præcise, når der er små ændringer i prisen på det underliggende aktiv.

Græske variable

Globus 60x60Definition af Græske variable

Dimensioner af risiko involveret i at indtage en position i en option (eller andre derivativer). Hver risikovariabel er et resultat af ufuldstændig antagelse eller forhold mellem optionen og andre underliggende variable. Adskillige sofistikerede risikoafdækningsstrategier bruges til at neutralisere og formindske effekterne af hver risikovariabel.

IE 60x60InvestEd forklarer Græske variable

At neutralisere effekten af hver variabel kræver betydelige køb og salg, hvilket skaber højere transaktionsomkostninger, så mange tradere laver kun periodiske forsøg på at rebalancere deres optionsportefølje.

Med vega som undtagelse (hvilket ikke er et græsk bogstav) er hver risikomåling repræsenteret med et bogstav fra det græske alfabet:

Δ (Delta) repræsenterer raten af ændring mellem optionens pris og det underliggende aktivs pris – med andre ord; prissensitivitet.

Θ (Theta) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsportefølje og tid, altså tidssensitivitet.

Γ (Gamma) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsporteføljes delta og det underliggende aktivs pris.

ϒ (Vega) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsporteføljes værdi og det underliggende aktivs volatilitet – med andre ord; sensitivitet over for volatilitet.

ρ (Rho) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsporteføljes værdi og renten – med andre ord; sensitivitet over for renten.

In-the-money

Globus 60x60Definition af In-the-money

(I) Er for en call option, når optionens strikekurs ligger under markedskursen på det underliggende aktiv.

(II) Er for en put option, når strikekursen ligger over markedskursen på det underliggende aktiv.

At være in-the-money betyder ikke, at du vil profitere. Det betyder bare, at optionen er værd at udnytte. Det er fordi, optionen koster penge at købe.

IE 60x60InvestEd forklarer In-the-money

In-the-money betyder, at din aktieoption er penge værd, og du kan udnytte den. Hvis Anders for eksempel køber en call option for aktien ABC med en strikekurs på 12 kr., og kursen på aktien ligger i 15 kr., så er optionen in-the-money. Det er fordi, optionen giver Anders retten til at købe aktien til 12 kr., men han kan med det samme sælge aktien igen for 15 kr, hvilket giver en profit på 3 kr. Hvis Anders har betalt 3,5 kr. for call optionen, så ville han faktisk ikke profitere fra den totale handel, men den ses stadig som at være in-the-money.

Indre værdi

Den overordnede definitionDefinition af Indre værdi

(I) Den faktiske værdi af et selskab eller et aktiv baseret på den underliggende opfattelse af dets reelle værdi, der inkluderer alle aspekter af forretningen (både håndgribelige og uhåndgribelige faktorer). Denne værdi er måske/måske ikke den samme som den nuværende markedsværdi. Value investorer bruger adskillige analytiske teknikker for at kunne vurdere den indre værdi af værdipapir med håbet om at kunne finde investeringer, hvor den reelle værdi af investeringen ligger over den nuværende markedsværdi.

(II) Når vi snakker call optioner, er det forskellen mellem den underliggende akties kurs og strikekursen. Ved put optioner er det forskellen mellem strikekursen og den underliggende akties kurs. Hvis forskellen er negativ i tilfælde af både put – og call optioner, er den indre værdi givet som nul.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Indre værdi

(I) Value investorer bruger for eksempel et fundamentalt analytisk syn på kvalitative faktorer (forretningsmodel, sammensætning osv.) og kvantitative faktorer (nøgletal, rapporter og regnskaber osv.) i en virksomhed for at se, om selskabet pt. er undervurderet af markedet og faktisk er mere værd end dets nuværende værdiansættelse.

(II) Indre værdi er i optioner den mængde, som er ”in-the-money”. Hvis en call option for eksempel har en strikekurs på 15 kr. og den underliggende akties kurs ligger på 25 kr., er den indre værdi 10 kr. En option er som regel aldrig mindre værd, end hvad optionsholderen kan modtage, hvis optionen bliver udnyttet.

Knock-in option

Globus 60x60Definition af Knock-in option

En optionskontrakt der først fungerer som en normal option, når et bestemt prisniveau er nået.

IE 60x60InvestEd forklarer Knock-in option

Teknisk set er denne form for kontrakt ikke gyldig, før det bestemte prisniveau rammes, så hvis den ikke rammes, har kontrakten aldrig eksisteret. Det er en form for barriereoption.

Long-Term Equity Anticipation Securities – LEAPS

Globus 60x60Definition af Long-Term Equity Anticipation Securities – LEAPS

Børshandlede optioner med løbetider som er længere end et år. Strukturelt set er LEAPS ikke anderledes end kortsigtede optioner, men den senere udløbsdato giver en bedre mulighed for langsigtede investorer. Optionspræmierne for LEAPS er højere end hos almindelige optioner i samme aktie, fordi den forøgede løbetid giver det underliggende aktiv mere tid til at lave væsentlige bevægelser og for investoren at skabe en god profit.

IE 60x60InvestEd forklarer Long-Term Equity Anticipation Securities – LEAPS

LEAPS er en rigtig god måde for langsigtede investorer at skabe eksponering i en længere trend i et givet værdipapir på uden at skulle knytte kortsigtede optioner sammen. Muligheden for at købe en call/put option der udløber et eller to år senere i fremtiden er meget attraktiv, fordi det giver holderen eksponering over for langsigtede prisbevægelser uden at skulle investere den store mængde kapital, der normal ville kræves for at købe selve det underliggende aktiv. Disse langsigtede optioner kan købes ikke bare for individuelle aktier men også indekser såsom S&P 500.

Medarbejderaktieoption

Globus 60x60Definition af Medarbejderaktieoption

En aktieoption der gives til bestemte medarbejdere i en virksomhed. De bærer retten, men ikke forpligtelsen, til at købe en bestemt mængde aktier i virksomheden til en fastsat kurs. En medarbejderaktieoption er en smule forskellig fra almindelige børshandlede optioner, fordi den ikke generelt er handlet på en børs, og der er ikke nogen put option som modsætning. Ud over dét skal medarbejderne typisk vente en bestemt periode, før de må udnytte optionen.

IE 60x60InvestEd forklarer Medarbejderaktieoption

Idéen bag aktieoptioner er at stille interesserne mellem medarbejderne og aktionærerne på lige fod. Aktionærerne vil gerne se aktien stige, så det at belønne medarbejdere når aktien går op forsikrer i teorien, at alle stræber efter det samme mål. Kritikere mener dog, at der er en stor forskel mellem en option og ejerskabet i den underliggende aktie. Hvis aktien går ned, vil indehaveren af optionen miste muligheden for en bonus men ville ikke føle samme smerte som ejeren af aktien.

Et andet problem med medarbejderaktieoptioner er debatten om at værdiansætte dem, og hvad end de er en omkostning på resultatopgørelsen hos virksomheden. Dette er et meget omdiskuteret emne.

Omsætningsnulpunkt – nulresultat – nulpunkt

Globus 60x60Definition af Omsætningsnulpunkt – nulresultat – nulpunkt

(I) Er generelt det punkt, hvor gevinst udligner tab.

(II) Er i optioner den markedskurs, som en aktie skal nå til, før optionskøberen undgår tab, hvis han/hun udnytter optionen. For en call option er det strikekursen plus den betalte præmie. For en put option er det strikekursen minus den betalte præmie.

Også kendt som ”udligning”.

IE 60x60InvestEd forklarer Omsætningsnulpunkt – nulresultat – nulpunkt

For forretninger er det at nå et nulresultat det første store skridt mod rentabilitet.

Invested.dk