Optioner

Barriereoption

Globus 60x60Definition af Barriereoption

En form for option hvor fortjenesten afhænger af, om det underliggende aktiv har nået eller overskredet en forudbestemt kurs. En barriereoption kan være en knock-out, hvilket betyder, at den kan udløbe værdiløst, hvis det underliggende aktiv overskrider en bestemt kurs, hvilket begrænser profitten for holderen men begrænser tabet for udstederen. Det kan også være en knock-in, hvilket betyder, at den ingen værdi har, indtil det underliggende aktiv når en bestemt kurs.

Aktier fra hele verden samt mulighed for shorting >>> Gå til Markets

IE 60x60InvestEd forklarer Barriereoption

Barriereoptioner bliver set som en form for eksotisk option, fordi de er mere komplekse end basale amerikanske eller europæiske optioner.

Invested.dk