Tag : Bogføring


Hvordan værdiansætter jeg aktier i et privat aktieselskab?

8th juli, 2016 af No comments yet

Aktier i et privatejet aktieselskab er som regel svære at værdiansætte på grund af manglen af en centraliseret markedsplads for aktierne. I modsætning til børsnoterede selskaber, der har en nemt tilgængelig aktiekurs, så bliver aktionærer i private selskaber nødt til at bruge forskellige metoder til at tilnærme sig den reelle værdi af deres aktier. Eksempler […]


Hvad kan driftskapital bruges til?

25th oktober, 2015 af No comments yet

Driftskapital bruges til at dække hele en virksomheds kortfristede udgifter såsom varebeholdninger, betalinger til kortfristet gæld og driftsomkostninger. I bund og grund bruges driftskapitalen til at holde en virksomhed i gang og imødekomme dens finansielle forpligtelser inden for det kommende år. Hvad er driftskapital? Driftskapital er i simpel forstand forskellen mellem en virksomheds omsætningsaktiver og […]


Hvordan beregner man en virksomheds egenkapital?

9th juli, 2015 af No comments yet

Virksomhedens egenkapital beregnes ved at trække virksomhedens passiver fra dens aktiver. Virksomhedens egenkapital bruges i fundamental analyse til at bestemme virksomhedens nettoværdi og den mængde penge, som er tilbage til aktionærerne, efter hele virksomhedens gæld er blevet betalt. Sådan beregner du virksomhedens egenkapital En virksomheds totale aktiver er lig alle omsætningsaktiverne og anlægsaktiverne. Dens totale […]


Hvilke informationer skal man bruge for at lave en grundig finansiel analyse?

11th maj, 2015 af No comments yet

For at lave en grundig finansiel analyse, vil en analytiker skulle beregne og analysere nogle nøgletal baseret på de tal, der kan findes på en virksomheds resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Den bedste form for finansiel analyse laves via nøgletalsanalyse, hvor en analytiker beregner en virksomheds nøgletal og sammenligner dem med lignende virksomheder eller virksomhedens egen […]


Skal balancen altid være i balance?

18th februar, 2015 af No comments yet

Ja, en balance skal altid være i balance. Navnet ”balance” er et resultat af det faktum, at aktiverne altid er lig passiverne. Aktiverne på balancen består af de værdier, en virksomhed ejer eller vil modtage i fremtiden og som er målbare. Passiverne er det, virksomheden skylder, såsom skatter, debitorbogholderi, lønninger og gæld. Egenkapitalen viser virksomhedens […]


Hvad er likviditetsstyring?

2nd januar, 2015 af No comments yet

I finans kan likviditet have to definitioner. En af formerne handler om evnen til at handle aktiver, såsom aktier eller obligationer til den nuværende kurs. Den anden definition af likviditet har at gøre med store organisationer, såsom finansielle institutioner. Banker bliver ofte evalueret med hensyn til deres likviditet eller deres evne til at imødekomme kontante […]


Hvad er en pengestrømsopgørelse?

22nd december, 2014 af No comments yet

Som en komplement til balancen og resultatopgørelsen er pengestrømsopgørelsen en obligatorisk del af årsrapporten hos virksomheder, der ligger under regnskabsklasse C og D, og som rapporterer den mængde penge, der er kommet ind og ud af virksomheden. Pengestrømsopgørelsen gør det muligt for investorer at forstå, hvordan virksomheden drives, hvor pengene kommer fra, og hvordan de […]


Hvad er forskellen mellem pengestrøm og fri pengestrøm?

12th december, 2014 af No comments yet

En pengestrøm er en omsætnings- eller omkostningsstrøm, der ændrer på en konto over en bestemt tidsperiode. Fri pengestrøm (fri cash flow) er en måling af en virksomheds finansielle præstation. Den beregnes ved at tage forskellen mellem pengestrøm og investeringsudgifter. Indgående pengestrøm kommer fra en af følgende tre aktiviteter: Finansieringer, investeringer eller drift. Udgående pengestrøm kommer […]


Invested.dk