Spørgsmål

Hvad er likviditetsstyring?

I finans kan likviditet have to definitioner. En af formerne handler om evnen til at handle aktiver, såsom aktier eller obligationer til den nuværende kurs. Den anden definition af likviditet har at gøre med store organisationer, såsom finansielle institutioner. Banker bliver ofte evalueret med hensyn til deres likviditet eller deres evne til at imødekomme kontante eller sikkerhedsstillende forpligtelser uden at pådrage et betydeligt tab. I begge tilfælde handler likviditetsstyring om at minimere eksponeringen over for likviditetsrisiko.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Likviditetsstyring blandt virksomheder

Investorer, kreditorer og ledere kigger alle på en virksomheds finansielle opgørelser via brug af likviditetsnøgletal til at evaluere virksomhedens likviditetsrisiko. Dette gøres som regel ved at sammenligne de likvide aktiver med de kortfristede gældsforpligtelser. Virksomheder der er overgældssatte bliver nødt til forsøge at reducere hullet mellem deres kontante beholdninger og deres gældsforpligtelser.

Alle virksomheder og regeringer, som har gældsforpligtelser, står over for likviditetsrisiko, men hos de store banker bliver denne ofte nøje gennemgået. Disse organisationer står over for tunge reguleringer og stresstests, der undersøger deres likviditetsstyring, fordi de bliver set som økonomisk afgørende institutioner.

 

Likviditetsstyring i investering

Investorer bruger stadig likviditetsnøgletal (såsom likviditetsgrad) til at bestemme værdien af en virksomheds aktier eller obligationer, men de bekymrer sig også om en anden form for likviditetsstyring. De, der handler på aktiemarkedet, kan ikke bare købe eller sælge enhver aktie på ethvert tidspunkt. Køberen har brug for en sælger, og sælgeren har brug for en køber.

Når en køber ikke kan finde en sælger til den nuværende kurs, så bliver han/hun som regel nødt til at hæve sin budkurs til at friste nogen til at sælge aktivet. Det omvendte gælder for sælgere, der bliver nødt til at sænke deres udbudskurs for at finde en køber. Aktiver der er svære at sælge/købe til den nuværende kurs bliver set som illikvide.

Investorer og tradere styrer deres likviditetsrisiko ved ikke at have deres portefølje i illikvide markeder. Generelt set vil højvolumenstradere handle på likvide markeder, såsom valutamarkedet.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk