Spørgsmål

Hvilke informationer skal man bruge for at lave en grundig finansiel analyse?

For at lave en grundig finansiel analyse, vil en analytiker skulle beregne og analysere nogle nøgletal baseret på de tal, der kan findes på en virksomheds resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.

Den bedste form for finansiel analyse laves via nøgletalsanalyse, hvor en analytiker beregner en virksomheds nøgletal og sammenligner dem med lignende virksomheder eller virksomhedens egen fortidige præstation. De vigtigste typer af nøgletalsanalyse er de nøgletal, som er baseret på information taget direkte fra en virksomheds resultatopgørelse.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Bruttomarginen, driftsmarginen og overskudsgraden er tal fra resultatopgørelsen. Ved at analysere nøgletal fra denne opgørelse, kan en analytiker forstå, hvor meget omsætning en virksomhed laver, hvor meget det koster at producere dens produkt, hvor mange omkostninger der indgår i driften, og hvor meget profit virksomhed laver baseret på omsætning og forbundne omkostninger.

En analytiker bør også kigge på virksomhedens balancetal for at lave en grundig finansiel analyse. En virksomheds gæld/egenkapital forhold, egenkapitalandel, gældsrate, quick ratio og likviditetsgrad er alle vigtige. Ved at analysere disse former for balancenøgletal kan en analytiker analysere kapitalstrukturen i virksomheden, hvordan den finansierer sin drift, og hvor effektivt den administrerer sine aktiver.

Til sidst bør en analytiker også kigge på en virksomheds tal fra pengestrømsopgørelsen. Selvom en virksomheds pengestrømsopgørelse ikke indeholder mange finansielle nøgletal, er det vigtigt at kigge på virksomhedens kilder og brug af likvide midler til sine driftsaktiviteter, finansieringsaktiviteter og investeringsaktiviteter. Derudover bør en analytiker kigge på virksomhedens frie pengestrøm (cash flow), hvilket måler, hvor mange kontanter virksomheden har tilbage fra sin drift efter at have betalt for sine kapitaludgifter.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk