Spørgsmål

Hvad er forskellen mellem pengestrøm og fri pengestrøm?

En pengestrøm er en omsætnings- eller omkostningsstrøm, der ændrer på en konto over en bestemt tidsperiode. Fri pengestrøm (fri cash flow) er en måling af en virksomheds finansielle præstation. Den beregnes ved at tage forskellen mellem pengestrøm og investeringsudgifter.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Indgående pengestrøm kommer fra en af følgende tre aktiviteter: Finansieringer, investeringer eller drift. Udgående pengestrøm kommer på den anden side fra udgifter eller investeringer. En pengestrømsopgørelse er en finansiel opgørelse, der viser den genererede og brugte indkomst i en virksomhed for en givet tidsperiode. Den beregnes ved at summere de ikke-kontante konti med årets resultat efter skat. Den data, der bruges på pengestrømsopgørelsen, kommer fra virksomhedens balance.

Fri pengestrøm viser, hvor mange penge en virksomhed har genereret efter at tage højde for investeringsudgifter, eksempelvis i ting som bygninger og maskiner. Tallet repræsenterer de penge, som en virksomhed kan skabe efter at have lagt penge til udvidelse/bibeholdelse af forretningen. Tallet er meget vigtigt for aktionærer, da positiv fri pengestrøm giver virksomheden mulighed for at skabe øget aktionærværdi. Det er upraktisk at skabe nye produkter, betale udbytte, foretage investeringer eller reducere omkostninger, når der ikke er nogle penge.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk