Tag : Balance


Hvordan beregner man en virksomheds egenkapital?

9th juli, 2015 af No comments yet

Virksomhedens egenkapital beregnes ved at trække virksomhedens passiver fra dens aktiver. Virksomhedens egenkapital bruges i fundamental analyse til at bestemme virksomhedens nettoværdi og den mængde penge, som er tilbage til aktionærerne, efter hele virksomhedens gæld er blevet betalt. Sådan beregner du virksomhedens egenkapital En virksomheds totale aktiver er lig alle omsætningsaktiverne og anlægsaktiverne. Dens totale […]


Hvilke informationer skal man bruge for at lave en grundig finansiel analyse?

11th maj, 2015 af No comments yet

For at lave en grundig finansiel analyse, vil en analytiker skulle beregne og analysere nogle nøgletal baseret på de tal, der kan findes på en virksomheds resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Den bedste form for finansiel analyse laves via nøgletalsanalyse, hvor en analytiker beregner en virksomheds nøgletal og sammenligner dem med lignende virksomheder eller virksomhedens egen […]


Skal balancen altid være i balance?

18th februar, 2015 af No comments yet

Ja, en balance skal altid være i balance. Navnet ”balance” er et resultat af det faktum, at aktiverne altid er lig passiverne. Aktiverne på balancen består af de værdier, en virksomhed ejer eller vil modtage i fremtiden og som er målbare. Passiverne er det, virksomheden skylder, såsom skatter, debitorbogholderi, lønninger og gæld. Egenkapitalen viser virksomhedens […]


Hvordan bruger man Microsoft Excel til at beregne likviditetsnøgletal?

26th januar, 2015 af No comments yet

Ligesom med de fleste finansielle nøgletal i Excel kræver beregninger af likviditetsnøgletal mindst to datapunkter fra udefrakommende finansielle kilder efterfulgt af en kort Excel-formel. Der findes forskellige former for likviditetsnøgletal, som hver bruges til at demonstrere en virksomheds evne til at kunne betale sine kortfristede gældsforpligtelser. De to mest velkendte likviditetsnøgletal er likviditetsgraden (current ratio) […]


Hvad er en pengestrømsopgørelse?

22nd december, 2014 af No comments yet

Som en komplement til balancen og resultatopgørelsen er pengestrømsopgørelsen en obligatorisk del af årsrapporten hos virksomheder, der ligger under regnskabsklasse C og D, og som rapporterer den mængde penge, der er kommet ind og ud af virksomheden. Pengestrømsopgørelsen gør det muligt for investorer at forstå, hvordan virksomheden drives, hvor pengene kommer fra, og hvordan de […]


Forståelse for bogført værdi

8th maj, 2014 af No comments yet

I fødekæden af investorer har egenkapitalinvestorerne ofte ikke den første bid af driftsindtægten hos virksomhederne. Ordinære aktionærer får hvad der er tilbage, efter virksomheder har betalt sine kreditorer, præferenceaktionærer og skattefar. Men i investeringsverdenen er det ikke altid slemt at være sidst i køen, og ordinære aktionærers bid kan faktisk være den mest profitable. Læs […]


Nærlæsning af balancen

2nd maj, 2014 af 7 comments

En balance viser en virksomheds aktiver, passiver og egenkapital (nettoformue). Sammen med resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen udgør de tre virksomhedens regnskab. Hvis du er aktionær i en virksomhed, er det vigtigt, at du forstår, hvordan balancen er opbygget, hvordan man analyserer den, og hvordan man læser den.   Hvordan balancen virker Balancen er opdelt i to dele […]


Hvordan man vælger en aktie

17th marts, 2014 af 1 comment

Du har endelig besluttet dig for at begynde med at investere. Du ved, at en lav P/E værdi generelt er bedre end en høj P/E værdi, at din portefølje bør spredes over forskellige sektorer, en virksomhed med mange kontanter på deres balance er bedre end en virksomhed begravet i gæld og at analytikeres anbefalinger altid […]


Invested.dk