Fundamental analyse

Forståelse for bogført værdi

I fødekæden af investorer har egenkapitalinvestorerne ofte ikke den første bid af driftsindtægten hos virksomhederne. Ordinære aktionærer får hvad der er tilbage, efter virksomheder har betalt sine kreditorer, præferenceaktionærer og skattefar. Men i investeringsverdenen er det ikke altid slemt at være sidst i køen, og ordinære aktionærers bid kan faktisk være den mest profitable. Læs videre, hvis du vil vide, hvordan du får din bid af kagen.

Mens ejerne af virksomhedsobligationerne og præferenceaktionærerne har ret til at få en fast række kontantudbetalinger, er den ekstra pengestrøm i bund og grund aktionærernes. Hvis de ordinære aktionærer i teorien stemte virksomheden ned, kunne de få krav på alt, hvad er tilbage, efter de har betalt kreditorer og præferenceaktionærer. Derfor er værdien af de ordinære aktier relateret til den indre værdi af virksomheden.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Måling af hvor meget man kan kræve

En god måling af en aktionærs tilbageværende krav er den bogførte værdi af egenkapital pr. aktie (book value of equity per share – BVPS). Den bogførte værdi er den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens aktiver minus alle forpligtelser, der ligger før egenkapitalen (såsom virksomhedens passiver).

Som simpel forklaring er det også den originale værdi af de udstedte ordinære aktier plus overført resultat minus udbytter og aktietilbagekøb. BVPS er den bogførte værdi af virksomheden divideret med selskabets udstedte og udestående ordinære aktier.

Egenkapitalinvestorer sammenligner ofte BVPS med markedskursen på aktien i form af nøgletallet price/BVPS. Husk på, at den bogførte værdi og BVPS ikke tager hensyn til fremtidsudsigter i selskabet – de er kun øjebliksbilleder af den ordinære egenkapital ved ethvert givet tidspunkt. Mange anbefaler, at en virksomhed altid bør handles til en price/BVPS ratio på over 1.

 

Hvorfor BVPS?

Så hvorfor skal man bruge BVPS som et analytisk værktøj, hvis den ikke fuldt ud måler potentialet i aktien? Der er få gode grunde:

  1. BVPS er et godt udgangspunkt for en aktie. I mange tilfælde kan aktierne godt handles under den bogførte værdi. Hvis virksomhedens balance ikke vender på hovedet, og forretningen ikke er ødelagt, kan en lav price/BVPS værdi være en god indikator for, at aktien er undervurderet.
  2. BVPS er hurtig og nem at beregne. Nøgletallet kan og bør bruges som et supplement til andre værdiansættende nøgletal, såsom P/E værdien.
  3. Hvis virksomheden går igennem en periode med cykliske tab, har den måske ikke har positiv løbende indtægt. Derfor kan den være et godt alternativ til P/E værdien, hvis det ikke er muligt at bedømme de fremtidige indtægter i selskabet.

 

Hvordan man udregner BVPS

Den hurtigste måde at udregne BVPS på er at kigge på egenkapitalsektionen på virksomhedens balance og tænke på, hvad den ordinære aktionær faktisk ejer – udestående ordinære aktier og overført resultat. Så længe revisoren har lavet et godt stykke arbejde, kan vi bruge disse poster til analytiske formål.

For eksempel indikerede Walmart’s balance i januar 2012, at egenkapitalen havde en værdi på 71,2,3,4,5 mia. dollars. For at udregne BVPS skal du finde antallet af udestående aktier, som typisk står tydeligt på siden, når man søger på den specifikke aktie på sider som Google Finance, Yahoo Finance eller Euroinvestor. Vi leder efter antallet af de udestående aktier og ikke de udstedte aktier, da virksomheden kan have tilbagekøbt nogle af deres egne aktier. I dette tilfælde var det udestående antal aktier 3,36 mia., så vores BVPS er 71,2,3,4,5 mia. $ divideret med 3,36 mia., hvilket giver 21,22$. På det tidspunkt, hvor årsrapporten for Walmart blev udgivet, lå aktiekursen i ca. 61$, så vores Price/BVPS ratio var på dette tidspunkt 2,9.

 

Fra teori til praksis

Nu er det tid til at bruge beregningen til noget. Det første man bør gøre er at sammenligne værdien for price/BVPS med den historiske trend. I dette tilfælde så det ud til, at virksomhedens price/BVPS værdi havde faldet de seneste år. En god analytiker ville finde ud af hvorfor. En faldende price/BVPS værdi er måske ikke en god indikator for forbedring af den relative værdi. Derefter bør vi sammenligne Walmarts price/BVPS med lignende/konkurrerende virksomheder. I dette tilfælde havde Walmart en værdi, der lå meget på samme niveau som konkurrenternes.

En endnu bedre tilgang er at finde ud af virksomhedens materielle bogførte værdi pr. aktie (TBVPS). Materiel bogført værdi er det samme som bogført værdi, bortset fra at den udelukker værdien af de immaterielle aktiver. Immaterielle aktiver såsom goodwill er aktiver, som man ikke kan se eller røre. Immaterielle aktiver har værdi, bare ikke på samme måde som materielle aktiver har: Man kan ikke nemt likvidere dem. Ved at beregne den materielle bogførte værdi kan man komme et skridt tættere på den grundlæggende værdi af selskabet. Det er også en brugbar måling til at sammenligne et selskab med meget goodwill på balancen med én uden så meget goodwill.

For at beregne den materielle bogførte værdi skal vi trække de immaterielle aktiver fra egenkapitalen og så dividere resultatet med antallet af udestående aktier. For at fortsætte med vores eksempel af Walmart var værdien af goodwill på balancen 20,6 mia. $ (vi antager, at goodwill er det eneste immaterielle aktiv). Så vil TBVPS blive 15,01$. Price/TBVPS værdien lå på omkring 4, da årsregnskabet blev offentliggjort. Igen bør vi studere trenden i denne værdi over tid og sammenligne den med lignende virksomheder.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Konklusion

At bruge bogført værdi er en måde at skabe et billede af de ordinære aktiers værdi. Ligesom andre tilgange undersøger bogført værdi størrelsen på egenkapitalinvestorernes bid af indtægtskagen. I modsætning til indtjenings- eller pengestrømstilgange, der er direkte relateret til rentabilitet, måler tilgangen med den bogførte værdi værdien af aktionærens krav. En egenkapitalinvestor kan få stor glæde af at tilføje analysetilgangen til bogført værdi til sine analytiske værktøjer.

Del denne artikel

Invested.dk