Spørgsmål

Hvordan bruger man Microsoft Excel til at beregne likviditetsnøgletal?

Ligesom med de fleste finansielle nøgletal i Excel kræver beregninger af likviditetsnøgletal mindst to datapunkter fra udefrakommende finansielle kilder efterfulgt af en kort Excel-formel. Der findes forskellige former for likviditetsnøgletal, som hver bruges til at demonstrere en virksomheds evne til at kunne betale sine kortfristede gældsforpligtelser. De to mest velkendte likviditetsnøgletal er likviditetsgraden (current ratio) og quick ratio.

For at beregne likviditetsgraden skal du finde virksomhedens omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser ved at kigge på dens mest nylige balanceopgørelse. Vælg to sammenhængende celler i Excel inden for en kolonne (såsom A2 og A3), og giv dem henholdsvist titlerne ”aktiver” og ”passiver”. I cellerne ved siden af disse (B2 og B3) skal du indtaste de fundne tal fra balancen. Beregningen for likviditetsgraden skal foregå i en ny celle, hvor du bruger følgende formel: =(B2/B3).

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

En virksomheds likviditetsgrad belyser, hvor effektivt produkter kan omsættes til penge og er en afgørende figur, når man vurderer en virksomhed. Du bør dog være opmærksom på, at likviditetsgraden kan svinge meget fra industri til industri, da driftscyklusser kan variere meget.

Quick ratio ligner meget likviditetsgraden og kan beregnes ved blot at tilføje et ekstra trin i beregningen. Her skal vi også have virksomhedens varebeholdninger fra balancen. Ved at bruge samme celleopsætning i Excel tilføj da tallet i celle B4. I cellen med beregningen ændr da formlen til: =(B2-B4)/B3.

Quick ratio giver et mere kortsigtet blik på solvensen ved kun at tage højde for de mest likvide aktiver. Fordi det kan tage noget tid at omsætte varebeholdningerne til penge, mener mange, at dette er en mere realistisk måling.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk