Ejer du aktier? I aften sker der noget skelsættende

Som almindelig dansker med et par aktier i porteføljen, tænker man måske ikke på, at dagen i dag (31. juli 2019) er noget særligt. Men det kan den i høj grad blive.

Om få timer – klokken 20:00 dansk tid – vil formanden for Den Amerikanske Centralbank, Jerome Powell, sætte sig foran de rullende kameraer og annoncere en mulig ny, styrende rente i USA.

Meddelelsen vil med sikkerhed sende store bevægelser igennem børsmarkederne over hele verden, også i Danmark. Renten har nemlig betydning for, hvor billigt det er at låne penge i USA, og dermed også for, hvor mange penge som private, virksomheder og fonde har råd til at spytte ind i aktiemarkedet. Jo lavere rente, desto flere penge har tendens til at gå ind i aktiemarkedet og jo mere stiger kurserne typisk.

I aften klokken 20:00 vil tusindvis af investorers øjne være stift rettet mod Jerome Powell

I aften forventer analytikerne med stor sikkerhed, at Jerome Powell vil sætte renten ned, og det er i sig selv en skelsættende nyhed.

Den toneangivende rente i USA er nemlig ikke blevet sat ned siden finanskrisen i 2008, og dermed bryder centralbanken nu med sin egen politik. I de seneste mange år har centralbanken nemlig ment, at renten IKKE skulle sættes ned, men derimod hæves, så USA og verden kunne være klædt ordentlig på, når/hvis en ny krise på et tidspunkt rammer markederne.

Men nu går centralbanken altså sandsynligvis den modsatte vej med en rentesænkning. Der er mange meninger om, hvorfor den amerikanske centralbank nu sandsynligvis vælger at sænke renten.

De fleste analytikere ser det som et tegn på, at centralbanken ikke er tilfreds med væksten i USA. Banken ser tilsyneladende krisetegn, og det ønsker man at bremse ved at gøre det mere attraktivt at låne penge. Andre analytikere mener dog også, at centralbanken bliver presset af den amerikanske præsident Donald Trump.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

Selvom præsidenten ikke har indflydelse på beslutningerne i centralbanken, har Donald Trump alligevel i meget kraftige vendinger – blandt andet på Twitter – opfordret til, at renten sættes ned. Donald Trump er nemlig gået ind i sin valgkamp, og han vil gerne have gode væksttal i USA, så han kan vise vælgerne, at han er en god præsident, som de skal genvælge. En lav rente vil på den måde hjælpe Trump med at få mere ”gang i hjulene”.

Den nuværende toneangivne rente i USA. Som det ses er renten ikke sat ned siden finanskrisen. Men i aften sker det sandsynligvis igen.

En tredje årsag til en lavere rente, skal måske slet ikke findes i frygten for lav vækst, men derimod som en tegn på, at Den Amerikanske Centralbank ønsker en ekstra stærk privat sektor, der kan være med til at finansiere den efterhånden gigantiske amerikanske statsgæld.

Uanset hvad, så er den sandsynlige rentesænkning i aften et overordnet tegn på, at der åbenbart er så grundlæggende problemer i den amerikanske økonomi, at der er brug for en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning.

Men hvordan skal man forholde sig til alt det som privat investor?

På den korte bane plejer en rentesænkning at være god for aktie-markedet. Den lave rente betyder gode låneforhold, og det betyder gode muligheder for kapital til aktiekøb. Lige nu ligger centralbank-renten på 2.50%, og de fleste analytikere venter, at renten fra i aften falder til 2.25%.

Siden 1990 har det store amerikanske indeks S&P500 steget med gennemsnitligt 0,57% en måned efter et cut på 25-basispoint, og hele 1,25% i gennemsnit på en måned, hvor cuttet har været på 50 basispoint. Den kommende rentesænkning lover med andre ord godt for amerikanske vækstaktier generelt på den korte bane.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Lavere renter fører typisk til stigende aktiekurser, men kan også være tegn på, at økonomien underliggende har det dårligt. Hvis man er nervøs for det, kan investering i guldminer f.eks. være en stabiliserende faktor i porteføljen.

På den lidt længere bane er analytikerne dog nervøse for markedet generelt. Når den Amerikanske Centralbank nu pludselig har behov for at sætte renten ned, så er det jo netop et tegn på en grundlæggende sygdom i systemet. Analytikerne spørger sig selv, hvad der sker med aktiemarkedet, hvis denne sygdom pludselig slår ud med fuld kraft? Hvilke værktøjer har centralbanken da tilbage til at redde den amerikanske økonomi og en evt. kommende inflation?

Det kan vise sig, at den Amerikanske Centralbank i alt for mange år har benyttet sig af lave renter og tilmed spyttet så mange penge ud i markedet, at det hele har udviklet sig til at økonomisk boble, der ikke længere kan styres.

Den slags tanker bør give private investorer grund til også købe mere defensive aktier på sigt og måske ligefrem også guld og/eller guldminer, der typisk fungerer som en stabiliserende faktor under et nyt finansielt krak.

Hvordan skal man forholde sig som privat investor til aftenens nyhed:

Slet ingen rentesækning: Dette vil være en stor overraskelse for markedet, hvis der slet ikke kommer en rentesænkning i aften. Sænkningen er nemlig allerede priset noget ind i kurserne. Hvis der alligevel ikke kommer en rentesækning, vil det sandsynligvis betyde kraftigt faldende kurser.

Rentesænkning ned til 2,25%: Markedet forventer allerede en rentesænkning på 25 basispoint, og det vil sandsynligvis være det scenarie, der rykker MINDST ved markedet. Hvis man ser på historiske data, burde en sådan sænkning dog betyde moderat stigende aktiekurser i den næste måned. Det vil man for eksempel kunne udnytte igennem investering i en ETF, der tracker S&P 500-indekset.

Rentesænkning ned til 2.00%: En sænkning på 50 basispoint vil være en overraskelse og en voldsom indsprøjtning til markedet. Kurserne vil sandsynligvis rykke kraftigt op og ned i timerne efter som en slags chokreaktion, men historiske data tyder på, at markedet i den følgende måned vil have relativt stærke stigninger. Det vil man for eksempel kunne udnytte igennem investering i en ETF, der tracker S&P 500-indekset.

Som privat investor bør man dog generelt se en evt. rentenedsættelse som et udtryk for en grundlæggende sygdom i økonomien. Selvom en sænkning sandsynligvis vil føre til stigende aktiekurser over de næste måneder, så bør man også forberede sig på, at der kan være en stor økonomisk boble under opsejling. Her kan man prøve at stabilisere porteføljen med investering i f.eks. guldminer, da guld hidtil er blevet opfattet som en slags sikkerhed under kriser. Her på siden har vi tidligere omtalt investering i guld.  Vi har også planlagt et webinar om investering i netop guld.


Jeppe Kirk Bonde: The Way I Invest – Webinar

Jeppe Kirk Bonde is professionel investor, investment manager af one of the most copied popular investors on eToro, the worlds leading social trading platform.  Jeppe Kirk Bonde is managing a 4 million USD diversified portfolio and has a 31% average annual return from 2013 to 2018. He is currently helping 5,000 copiers and 75,000 followers getting better returns on there investments. This webinar with Jeppe Kirk Bonde will teach you how he manage long term stock investments. Jeppe describes his trading system as spotting new trends in their early stages so he can profit big by participating on them. You can copy Jeppes trading at eToro.

Jeppes background is in management consulting, advising some of the world’s largest banks and tech companies. He analyse trends in society, markets, politics and technology and perform fundamental valutations, comparing the value of companies with their stock prices.

Dislaimer: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 65% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Trading with eToro by following and/or copying or replicating the trades of other traders involves a high level of risks, even when following and/or copying or replicating the top-performing traders.

 


Sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed

Den inverse korrelation der er mellem inflation og arbejdsløshed bør vær nem at se. Ifølge de fundamentale principper om udbud og efterspørgsel, så bør inflationen være lav, når arbejdsløsheden er høj, og omvendt. Denne sammenhæng er dog mere kompliceret, end den måske ser ud til, og der er flere eksempler over de sidste 50 år, der har skredet imod dens natur. Da inflationen og arbejdsløsheden er to af de vigtigste økonomiske variable, som påvirker os i vores dagligdag, er det vigtigt at forstå deres forbindelse

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft

Lad os tage begrebet løninflation (stigningen i lønningsniveauet) som et referencepunkt for den generelle inflation i økonomien. Når arbejdsløsheden er høj, så overstiger antallet af de folk, som er villige til at arbejde, den tilgængelige mængde af jobs. Som følge af dette har arbejdsgiverne ingen grund til at ”byde” efter medarbejderne ved at tilbyde dem højere løn. I dette scenarie vil lønningerne være konstante, og der vil ikke være nogen løninflation.

I det omvendte tilfælde, hvor arbejdsløsheden er lav, medfører det, at efterspørgslen efter arbejdskraft (fra arbejdsgivernes perspektiv) overskrider udbuddet. På et sådant arbejdsmarked vil arbejdsgiverne ikke tøv med at tilbyde højere lønninger for at tiltrække medarbejdere, hvilket skaber en løninflation.

Phillipskurven

A.W. Phillips var en af de første økonomer, som kom med reelle beviser på det inverse forhold mellem arbejdsløshed og løninflation. Phillips studerede forholdet mellem de to økonomiske variabler i England over et næsten helt århundrede (1861-1957), hvor han opdagede, at inflationen kunne bestemmes af a) størrelsen af arbejdsløshed og b) ændringen i arbejdsløshed.

Phillips antog, at når efterspørgslen efter arbejdskraft er høj, og der er færre arbejdsløse, så kan det forventes, at arbejdsgiverne vil byde lønnen op. Men når efterspørgslen efter arbejdskraft er lav, og arbejdsløsheden er høj, så vil arbejdstagerne være modvillige til at acceptere lavere løn, og derfor vil lønnen falde meget langsomt.

En anden faktor der påvirker lønændringer er ændringen i arbejdsløshed. Hvis forretningen kører, så vil arbejdsgiverne byde mere aggressivt efter arbejderne, hvilket betyder, at efterspørgslen efter arbejdskraft stiger hurtigt (altså, arbejdsløshedsprocenten falder hurtigt).

Phillipskurvens implikationer

Lav inflation og fuld beskæftigelse er grundpillerne for den moderne centralbanks pengepolitik. For eksempel består Federal Reserve’s pengepolitiske mål af maksimal beskæftigelse, stabile priser og moderate langsigtede renter.

Valget mellem inflation og arbejdsløshed fik en masse økonomer til at forudsætte, at Phillipskurven kunne bruges til at fintune de penge- eller finanspolitiske muligheder for at imødekomme de ønskede økonomiske udfald. Fordi Phillipskurven for en bestemt økonomi ville vise et eksplicit inflationsniveau for en givet arbejdsløshedsprocent (og omvendt), så ville det være muligt at sigte efter en balance mellem en ønsket inflation og arbejdsløshed

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at betale kurtage >> Start nu

Monetaristernes modbeviser

1960’erne bidrog med overbevisende beviser for Phillipskurvens validitet, altså at lavere arbejdsløshed kunne vedligeholdes, så længe man kunne tolerere en højere inflationsrate. Dog var der en gruppe monetarister ledet af Milton Friedman og Edmund Phelps, som argumenterede for, at Phillipskurven ikke er relevant på længere sigt. Deres påstand var, at økonomien på langt sigt vil komme tilbage til dens naturlige arbejdsløshed, da den korrigerer sig efter enhver mængde inflation.

Antag et scenarie hvor den naturlige arbejdsløshed er den nuværende arbejdsløshed. (Den naturlige arbejdsløshed er den langsigtede arbejdsløshedsprocent, som ses så snart de kortsigtede cykliske faktorer er forsvundet, og lønningerne har korrigeret sig til et niveau, hvor udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet er i balance). Hvis arbejdstagerne forventer, at priserne vil stige, så vil de efterspørge højere lønninger, så deres reelle (inflationskorrigerede) løn er konstant.

Hvis pengepolitik eller finanspolitik så bliver brugt til at sænke arbejdsløsheden under den naturlige rate, så ville den resulterende stigning i efterspørgslen få virksomhederne og producenterne til at hæve priserne endnu hurtigere.

Som inflationen stiger, så vil arbejdstagerne måske udbyde arbejdskraft på kort sigt på grund af den højere løn, hvilket fører til et fald i arbejdsløsheden – men over langt sigt, når de er klar over deres tab af købekraft i et inflationsmiljø, så vil deres villighed til at udbyde arbejdskraft falde, og arbejdsløsheden stiger til den naturlige arbejdsløshed. Løninflationen og den generelle inflation vil dog fortsætte med at stige.

På langt sigt vil en højere inflation altså ikke gavne økonomien via en lavere arbejdsløshed, og ligeså vil det omvendte scenarie ikke skade økonomien. Fordi inflation ikke har nogen påvirkning på arbejdsløsheden på langt sigt, så vil den langsigtede Phillipskurve forme sig som en lodret linje ved den naturlige arbejdsløshed på diagrammet.

Friedman og Phelps’ undersøgelser opdelte altså Phillipskurven i kort og langt sigt. Den kortsigtede Phillipskurve inkluderer forventet inflation som determinanten for den nuværende inflation

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

Opdeling af forholdet mellem de to variable

Monetaristernes synspunkt fik ikke så meget opmærksomhed, da de blev offentliggjort. Men der begyndte at dukke plausible bekræftelser af deres teori op i USA, da vi nærmede os 1970’erne. 1970’erne bestod af en periode med høj inflation sammen med høj arbejdsløshed i USA. Dette var i høj grad et resultat af to massive udbudschok: Embargoen fra mellemøstlige energiproducenter i 1973, der fik oliepriserne til at firdoble på et år, og den anden oliekrise, da Irans shah blev væltet af pinden i en revolution, og tabet af Irans udbud af olie fik priserne til at fordobles mellem 1979 og 1980. Denne udvikling fik den kortsigtede Phillipskurve til at inkludere udbudschok i tillæg med forventet inflation. Man omtaler ofte disse perioder med begrebet ”stagflation”.

Konklusion

Det inverse forhold mellem inflation og arbejdsløshed, som illustreret med Phillipskurven, virker godt på kort sigt, specielt når inflation er rimelig konstant. Den virker ikke på langt sigt, da økonomien kommer tilbage til den naturlige arbejdsløshed i takt med, at den korrigerer for enhver inflationsrate. Valget mellem en højere inflation og lavere arbejdsløshed virker kun som en midlertidig løsning og er ikke et universalmiddel, som politikerne kan bruge.


Top 10 af verdens største investeringsbanker

Investeringsbanker er finansielle institutioner, der primært fokuserer på kapitalstrukturering for globale og lokale virksomheder, privatpersoner og regeringer. Denne form for forretning kan inkludere det at notere ny gæld eller aktiekapital for virksomheden, formidle fusioner og opkøb (M&A), forvalte porteføljer osv.

Læs også: En introduktion til Corporate Finance

Hvordan rangerer de største investeringsbanker så? Der findes adskillige kriterier, man kan måle dette på. De mest plausible er dog bankernes omsætningstal, globale rækkevidde, antal af medarbejdere, indtjening osv.

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at betale kurtage >> Start nu

Denne artikel giver dig en top 10 liste over de største globale investeringsbanker sammen med en kort beskrivelse af hver baseret på ovenstående kriterier. Selvom investeringsbanker typisk også opererer med mange andre former for forretning (såsom private banking), hvilket nødvendigvis ikke falder inden for ”investeringsbank-feltet”, så giver listen dig de største banker baseret på tallene som helhed.

 1. JPMorgan Chase & Co.: JPMorgan tilbyder hele paletten af serviceyder inden for en typisk investeringsbank. Virksomheden opererer med fire segmenter: Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking og Asset Management. Virksomheden er en af verdens førende globale investeringsbanker med en af de største kundebaser i mere end 60 lande. Global Finance Magazine kaldte JPMorgen for den bedste investeringsbank i verden i 2015.
  1. Bank of America Merril Lynch (BAML): Bank of America Merril Lynch er investeringsbankafdelingen af Bank of America Corporation. Det er en af de ledende inden for porteføljeforvaltning, trading, corporate finance og investment banking. Global Finance Magazine kaldte banken for den ”the Best Debt Bank in the world” i 2015.

 

  1. Goldman Sachs: En af de ældste bankvirksomheder, Goldman Sachs, blev grundlagt i 1869 med hovedkvarter i New York og tilbyder en række serviceydelser spredt over fire afdelinger – investment banking, pleje af institutionelle kunder, investering og udlån samt porteføljeforvaltning. Investment banking afdelingen er bankens hovedforretning. Global Finance Magazine kaldte i 2015 banken for den bedste M&A i verden.

 

  1. Morgan Stanley: Morgan Stanley er en global bankvirksomhed, der tilbyder sine produkter og serviceydelser til virksomheder, regeringer, institutioner og privatpersoner verden over. Banken opererer inden for tre segmenter: Institutional Securities, Investment Management og Wealth Management. Inden for porteføljestyring fylder ejendomshandel en stor del. Virksomheden har hovedkvarter i New York og har mindre hovedafdelinger i London, Tokyo, Hong Kong og andre af verdens finanscentre. Global Finance Magazine kaldte i 2015 banken for ”the Best Equity Bank in the world”.

 

  1. Citigroup: Citigroup er en diversificeret investeringsbank med over 200 millioner kundekonti i 160 lande. Citi’s serviceydelser strækker sig til virksomheder, regeringer, finansielle institutioner og velhavende privatpersoner. Forretningen er opdelt i fem grupper. Capital Markets Origination, Corporate & Investment Banking, Markets & Securities Services, Treasury og Trade Solutions og Citi Private Bank.
   Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

 

  1. Deutsche Bank: Deutsche er den største bank i Europa målt på aktiver. Den blev udnævnt som den bedste investeringsbank i Vesteuropa af Global Finance Magazine i 2013. Deutsche Bank har fem afdelinger: Global Markets (GM), Corporate & Investment Banking (C&IB), Private, Wealth & Commercial Clients (PW&CC), og Deutsche Asset Management (DAM) samt datterselskabet Postbank, som Deutsche i løbet af 2016 har et ønske om at frasælge. Greenwich Associates har rangeret Deutsche Bank som den største inden for fixed income.

 

  1. Credit Suisse Group: Credit Suisse er en af de mest prestigefyldte investeringsbanker og en af de største formueforvaltere med totale aktiver under forvaltning på 1,294 billioner schweizerfranc (CHF). Den driver to forretningssegmenter: Private Banking & Wealth Management og Investment Banking.

 

  1. Barclays Capital: Barclays Capital er investeringsafdelingen i bankgiganten Barclays plc. Afdelingen tilbyder finansrådgivning, kapitalstiftelse, finansiering og risikostyring til virksomheder, regeringer og andre finansielle institutioner i hele verden.

 

  1. Wells Fargo: Wells Fargo er den største bank i verden målt på markedsværdi. Virksomheden driver fire store afdelinger: Community Banking, Wealth, Brokerage & Retirement, Consumer Lending og Wholesale Banking.

 

 1. UBS: UBS er en global bankvirksomhed med kontorer i mere end 50 lande. Banken driver seks kerneforretninger: Community Banking, Wealth, Brokerage & Retirement, Consumer Lending og Wholesale Banking.

Udover ovenstående investeringsbanker er der også andre kæmpe banker såsom Nomura, Warburgs, BNP Paribas, RBS mm., som er værd at nævne.


Sådan påvirker renten aktiemarkedet

danmarks nationalbank sætter rentenInvestorer bør være opmærksomme på Nationalbankens officielle rentesatser, nærmere betegnet diskontoen, som er det det koster for banker at låne hos Nationalbanken. Alle de officielle rentesatser forefindes på Nationalbankens hjemmeside.

Ved at hæve diskontorenten gør Nationalbanken det sværere at få penge, dvs. at Nationalbanken sænker udbuddet af penge i omløb. Dette hjælper med at kontrollere inflationen, som opstår når der er for mange penge i omløb i forhold til, hvor mange varer der er i omløb, hvilket fører til stigninger i priserne.

Når bankerne hæver ind- og udlånsrenterne får det konsekvenser for forbrugerne, som får færre penge mellem hænderne, hvilket fører til mindre omsætning hos virksomhederne. Denne effekt, der spredes som ringe i vandet sker, når bankerne låner færre og færre penge af Nationalbanken.

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at betale kurtage >> Start nu

Lån for virksomheder bliver også dyrere, hvilket medfører at de ikke låner så meget, og derfor får højere renteomkostninger på deres låner, hvilket i sidste ende fører til at de forbruger mindre og skaber mindre profit.

Som en følge af dette er den pågældende virksomhed nødt til at skære ned på de omkostninger, der normalt fører til vækst, og de opnår dermed mindre profit i fremtiden. Mindre profit i fremtid er også lig med lavere forventede fremtidige cash flows, hvilket tvinger virksomhedens indre værdi i bund og fører dermed til en lavere aktiepris. Hvis dette sker for samtlige virksomheder fører det også til at markedet falder.

De fleste investorer ønsker ikke at markedet falder. Når forventningerne til vækst og fremtidige cash flows falder, er aktiekursen tilbøjelig til at falde, og det bliver mere risikabelt at eje aktier. Det er en generel opfattelse blandt investorer, at risikable investeringer afgiver en større risikopræmie, hvilket er det afkast over den risikofrie rente en investering bør give som afkast. Se også CAPM.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

Dog skal det påpeges, at en højere rente ikke blot betyder at der ingen mulighed for at tjene penge er. Hvis man er short i aktier, eller har statsobligationer, er dette en favorabel position at være i.

 


Sådan kan du handle på Hong Kong børsen

børshandel på Hong Kong børsenHong Kong er kommet langt. I dag er børsen i Hong Kong den fjerdestørste i verden. Den vil sandsynligvis snart blive den tredjestørste på grund af den stigende efterspørgsel efter kinesiske aktier såvel som de store investeringer, der kommer inde fra fastlandet. Men hvordan kan udenlandske investorer handle på Hong Kong børsen? Dette spørgsmål vil vi kigge på i denne artikel. Artiklen vil både tale om direkte og indirekte måder, hvorpå du kan handle på markedet i Hong Kong.

 

 

Lidt historie

Siden den britiske overførsel af suverænitet i 1997 har Hong Kong og fastlandet Kina været styret under princippet af ét land med to systemer. Hong Kong bliver kaldt en specielt administrativ region og kan frit stræbe efter kapitalisme og styre sine egne skatter, penge og valuta – Hong Kong dollaren. I midten af november 2014 blev et program ved navn ”Shanghai-Hong Kong Stock Connect” sat i gang, hvilket skabte en krydskanal til at få adgang til aktiemarkederne og investeringer. Denne arrangering gør, at investorer i disse respektive regioner kan handle specifikke virksomheder, som er noterede på hinandens børser via deres lokale børsmægler. Med denne plan vil omkring 600 virksomheder fra fastlandet være tilgængelige via børsen i Hong Kong.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Adgang til Hong Kong børsen

Udover den voksende tilstedeværelse af kinesiske virksomheder fra fastlandet bliver Hong Kong børsen også fremdrevet af regionens højtudviklede finansielle sektor, som er bakket op af handel, turisme, logistik og professionelle serviceydelser. Regionen blev opslugt af den asiatiske finanskrise for to årtier siden. Siden da har Hong Kong forbedret sin regulerende struktur for at fremme stabilitet. Her er nogle forskellige måder, at investorer kan handle direkte eller indirekte i virksomheder, som er noterede på børsen i Hong Kong:

 

 1. ETF’er

Denne nemmeste måde er via de såkaldte exchange-traded funds (ETF’er). Disse kan give dig som investor stor diversifikation uden valutarisiko. Nogle af de populære ETF’er i Hong Kong-kategorien er iShares MSCI Hong Kong Index Fund, Hong Kong AlphaDEX Fund og iShares MSCI Hong Kong Small-Cap ETF.

iShares MSCI Hong Kong Fund investerer i large-cap og mid-cap aktier, primært i finansindustrien. Den 19-årige fond er diversificeret over 40 beholdninger og forvalter aktiver for mere end 24 mia. kr. Den næste, First Trust Hong Kong AlphaDEX fund er en 3-årig fond, der forsøger at følge aktiemarkedet i Hong Kong ved at matche det definerede Hong Kong indeks. Fonden arbejder med en indekserende tilgang og har aktiver for omkring 1,2 mia. kr. under forvaltning. Den tredje er iShares MSCI Hong Kong Small-Cap ETF, som investerer i small-cap aktier på Hong Kong børsen. Den har en spredning over 90 aktier med 63 mio. kr. under forvaltning.

 

 1. American Depository Receipts (ADR)

En anden nem måde er ved at gå igennem det let tilgængelige amerikanske aktiemarked, hvor det er muligt at handle i det, der hedder American Depository Receipts (ADR) på børser som NYSE, Nasdaq eller OTC. ADR’er kan købes ligesom almindelige aktier via en mæglerkonto. Der er dog kun et begrænset antal af denne art.

Her er nogle populære Hong Kong ADR’er: AIA Group Ltd., Melco Crown Entertainment Limited., Sun Hung Kai Properties Limited, Hutchison Whampoa Ltd. og Hong Kong Television Network Limited.

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at betale kurtage >> Start nu

 1. Invester direkte via din mægler

En tredje måde er ved at åbne en konto hos et mæglerselskab, der udbyder international handel. De fleste af de mæglerselskaber, der tillader international adgang tilbyder ofte mange internationale børser, inklusiv Hong Kongs. Sikr dig, at du har undersøgt forskellige mæglere grundigt, før du handler hos dem. Tjek mæglerens kontotype, kommissionsstruktur og de lande og regioner, mægleren dækker. En passende dansk mægler til dette formål er Saxo Bank.

 

 1. Invester direkte via en mægler i Hong Kong

Investorer fra hele verden kan investere online via lokale børsmæglere i Hong Kong. Der er dog nogle restriktioner på beboere i bestemte lande.

 

Konklusion

Hong Kong børsen er de seneste år strøget i vejret sammen med de enorme kinesiske investeringer, der flyder ind på markedet. Hvis man som investor læner til at spille langsigtet, skal man dog være opmærksom på, at de seneste kursstigninger og den medfølgende volatilitet ikke er baseret på fundamentale faktorer. Som investor bør man grundig basere sine investeringsbeslutninger ved at analysere på mikroniveau i ikke blot på kurssvingningerne.

 

Skribenten holder ingen af de nævnte værdipapirer i denne artikel.


Finansielle markeder 201 – Fixed income

Det anbefales at læse første artikel om Fixed Income først: https://www.invested.dk/markeder/finansielle-markeder-101-fixed-income/

Forrige artikel gennemgik hovedsageligt den basale terminologi der bruges om Fixed Income. Denne artikel vil gå mere i dybden med statsobligationer, primært de amerikanske.

Hvad er en obligation?

En obligation er et gældsinstrument, hvor udstederen af obligationen skylder ejeren af obligationen (investoren) et beløb og over obligationens levetid er forpligtet til at betale renter og hovedstolen tilbage (der er også andre typer obligationer). En obligation er altså en form for lån hvor ejeren af obligationen er långiver og udstederen er låntager.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Hvorfor udstede obligationer?

Grunden til at udstede obligationer for både virksomheder og stater er meget simpel: for at rejse kapital til et bestemt projekt eller for at have likvider nok til at holde forretningen kørende. Virksomhedsobligationer anses for at være mere risikable end statsobligationer, da risikoen for at en virksomhed går konkurs er væsentligt større og derfor forlanger investorer også højere afkast på disse.

Som nævnt repræsenterer obligationer gæld og der er væsentlig forskel på hvordan gæld og egenkapital (equity/aktier) fungerer. Virksomheder kan vælge at udstede gæld i stedet for aktier, da gæld ikke udvander ejerskab af virksomheden (en aktie repræsenterer ejerskab i en virksomhed). Der er en række andre fordele ved gæld i forhold til egenkapital, f.eks:

 • Det er ofte billigere at udstede obligationer
 • Rentebetalinger kan trækkes fra i skat (skatteskjold)
 • Der er ikke et performance element involveret i gæld, som der er med aktier. (Investorer kan ønske dividender når det går godt for virksomheden osv.)
  Se hvilke aktier Warren Buffett lige har købt >> Bliv medlem

Udstedelse – Virksomhedsobligationer

Man kan overordnet tale om to typer markeder for virksomhedsobligationer, det primære marked og det sekundære marked. Dette gælder også for aktier. Det primære marked er når obligationerne sælges for første gang til investorer. Her købes obligationerne direkte fra udstederen (virksomheden) eller fra en agent der agerer på vegne af udstederen og al handel, efter dette, foregår på det sekundære marked.

Forud for salg på det primære marked kommer origination (oprindelse), dette involverer underwriting og er en af de metoder der kan bruges til udstedelse af obligationer.

Underwriting – Udstederen af obligationerne giver en investeringsbank ret til at varetage udstedelsen af obligationerne.

Ved underwriting påtager investeringsbanken ligeledes risikoen for udstedelsen og udstederen skal derfor ikke bekymre sig om eventuelt usolgte obligationer.

Andre måder hvorpå en låntager kan udstede obligationer er:

 • Private placement

Nyudstedte obligationer tilbydes til et begrænset antal investorer og er som regel brugt til mindre udstedelser. Fordele inkluderer færre omkostninger og færre retslige komplikationer. Ligeledes kræves der heller ikke et prospektus ved private placement.

 • Public placement

De nyudstedte obligationer tilbydes til et ubegrænset antal institutionelle og private investorer på det åbne marked.

Udstedelse – statsobligationer

Udstedelse af statsobligationer foregår som regel via såkaldte auktioner. Der er overordnet 2 typer auktioner:

Dutch auction (Enkelt pris) – Ved denne type auktion starter prisen højt og sænkes gradvist indtil et bud modtages. Herefter sænkes den igen indtil et bud modtages og dette fortsætter til alle obligationer er blevet budt på. Den pris obligationerne derefter sælges til er den laveste pris der blev budt, hvilket vil sige den pris det sidste bud var på.

Multiple price: Ved denne type auktion accepterer udstederen de bedste bud indtil alle obligationer er allokeret. Obligationerne sælges så til den pris hver enkelt deltager i auktionen bød.


Finansielle markeder 101 – Fixed Income

Fixed income er egentlig en for bred betegnelse til denne artikel, da begrebet dækker over en stor varieret mængde finansielle produkter og aktiver, herunder derivater. Denne artikel vil fokusere på de mest normale typer af fixed income aktiver. Dette er stats- og virksomhedsobligationer.

Terminologi

Som med alt andet der har med finans og investering at gøre er der en stor mængde termer og begreber der gør sig gældende når man taler om fixed income aktiver.

Fixed income – Først og fremmest selve aktiv betegnelsen: Fixed income. Grunden til dette navn er at alt i denne kategori er baseret på en strøm af cash flows (pengestrømme), nogle kendte og nogle ukendte (dem holder vi os fra i denne artikel). Da ikke alle pengestrømme er faste er det dog ikke alle aktiver der er ”fixed” i den forstand, men den overordnede betegnelse er dog stadig fixed income.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

Et andet begreb der også bruges om dette marked og de tilhørende aktiver er gæld (debt market). Dette er nu logisk hvis man tænker over det, da en obligation repræsenterer et lån (gæld). Så når en stat eller virksomhed udsteder og sælger obligationer er det egentlig gæld de udsteder og når institutioner og når privatpersoner køber obligationerne får de rettighederne til at modtage rente betalinger og hovedstolen når obligationen udløber.

Par value / Principal / Face value – Er det beløb man som investor får tilbage når obligationen udløber, det svarer til hovedstolen på et normalt lån. Det er dog ikke helt så simpelt da prisen på obligationen ikke nødvendigvis er det samme som par value. En obligation udstedes langt de fleste gange til par/face value, dette kan være 100$, 1000$ eller mere. Obligationers face value er altid (undertegnede har ikke set andet endnu) et rundt tal. Så snart obligationen begynder at blive handlet vil prisen ligeledes ændre sig, koster en obligation mindre end par value siges den at handles til discount (rabat) og omvendt handles den til premium hvis den koster mere end par value.

Coupon/rente – Kupon renten, eller renten, på en obligation er det ejeren af obligationen får i rente i løbet af obligationens levetid, på intervaller kendte på forhånd (hvert kvartal, halve eller hele år f.eks.). Fysiske obligationer har kuponer der rives af efterhånden som der modtages rentebetalinger, heraf navnet. Kupon renten på en typisk obligation er, ligesom betalingstidspunkterne, kendt på forhånd.

Maturity/Levetid – Levetid, eller hvor lang tid obligationen ”løber”, betyder helt simpelt hvor lang tid der går før hovedstolen tilbagebetales. Det kan være alt fra få år op til 30 år eller mere (IBM har udstedt 100-års obligationer). Alt andet lige vil renten man modtager typisk være højere jo længere levetid obligationen har. Dette skyldes at tid er lig med usikkerhed. Du kan med andre ord være mere sikker på en virksomhed kan leve op til sine forpligtelser og derved tilbagebetale sin gæld om et år end om 20 år.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

Quotation/pris citering –  Dette punkt kan virke forvirrende for mange, da obligationers pris citeres væsentlig anderledes end aktiepriser. Hvordan de citeres afhænger af obligationstypen og det mere tekniske bag dette gennemgås i næste artikel.

Prisen på en obligation quotes som en procentdel af par value. Køber du en Amerikansk statsobligation (Treasury note) med en par value på 100$ til 99,90625$ repræsenterer dette beløb en procentdel af par value, i dette tilfælde 99,90625%. I dette tilfælde ville du altså købe obligationen til discount (”rabat” så at sige).


En introduktion til dark pools

Dark pools er et begreb, der måske lyder lidt dystert og er et udtryk for private børser eller foraer, hvor der handles værdipapirer. Modsat børser er dark pools ikke tilgængelige for offentligheden. De kendes også som ”dark pools of liquidity”, da de er kendt for deres komplet mangel på gennemsigtighed. Dark pools opstod primært for at lette blokhandel fra institutionelle investorer, som ikke ønsker at påvirke markedet med deres store ordrer og deraf få modstridende kurser for deres handler. Mens dark pools har været stillet i dårlig lys i Michael Lewis’ bestseller ”Frash Boys: A Wall Street Revolt”, så er realiteten den, at de faktisk tjener et formål. Dog gør deres mangel på gennemsigtighed dem sårbare over for interessekonflikter mellem deres ejere og destruktiv handelspraksis fra high-frequency tradere.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Dark pools’ rationale

De mange kontroverser der nu er omkring dark pools får måske en til at tro, at de er en nylig opfindelse, men de har faktisk været der siden slutningen af 1980’erne. Handel på ikke-børser i USA er steget markant de seneste år og udgjorde omkring 40% af alle aktiehandler i 2014 sammenlignet med 16% seks år tidligere, hvor tallet er en smule lavere i Europa. Dark pools har været på forreste linje af denne trend og udgjorde 15% af den amerikanske handelsvolumen i 2014.

Hvorfor opstod dark pools? Tænk på de muligheder en institutionel investor havde, når han vil sælge 1 million aktier i ABC aktien før ikke-børshandlens eksistens. Denne investor kunne enten (a) køre handlen igennem via en floor trader over en hel handelsdag eller to og håbe på en ordentlig VWAP (volume weighted average price); (b) splitte ordren i lad i os sige 5 blokke og sælge 200.000 aktier om dagen, eller (c) sælge små mængder, indtil en stor køber måske dukker op og er villig til at købe de resterende aktier. Markedspåvirkningen af et aktiesalg i størrelsesordenen 1 million kan stadig være stor, uanset om investoren vælger mulighed (a), (b) eller (c), da det ikke ville være muligt at skjule investorens identitet eller intention i en aktiemarkedstransaktion. Med mulighed (b) og (c) er risikoen for et fald i den periode, investoren venter på at sælge de resterende aktier, også stor. Dark pools var en af løsningerne på disse problemer.

 

Hvorfor bruge dark pools?

Sæt dette i kontrast med situationen, som den er i dag, hvor en institutionel investor bruger en dark pool til at sælge en blok på 1 million aktier. Manglen på gennemsigtighed er faktisk til den institutionelle investors fordel, da det måske kan resultere i en bedre realiseret kurs, end hvis salget foregik på en børs. Bemærk, at fordi deltagerne på dark pools ikke offentliggør deres handelsintentioner på børsen før udførslen, så er der ikke nogen ordrebog at kigge i for offentligheden. Deltaljer om ordreudførsler udgives kun på en samlet historik efter et forsinket tidspunkt.

Den institutionelle sælger har en bedre chance for at finde en køber for hele aktieblokken i en dark pool, da det er et forum dedikeret til store investorer. Chancen for at finde en bedre kurs er der også, hvis midtpunktet af den noterede bud- og udbudskurs bruges til transaktionen. Dette antager selvfølgelig, er informationen om investorens salg ikke slipper ud, og dark poolen ikke er sårbar over for high-frequency trading, hvor fjendtlige deltagere vil kunne front-runne handlen, så snart de lugter en snert af investorens handelsintentioner.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Former for dark pools

I april 2014 var der 45 dark pools i USA, hvor tallet er en smule mindre i Europa, og de består af følgende tre typer:

Broker-dealer ejede: Disse dark pools er sat op af store broker-dealers for deres kunder og inkluderer måske også deres egne proprietary tradere. Disse dark pools udleder deres egne kurser fra ordrestrømmen, og der opstår derved prisdannelse. Eksempler på sådanne dark pools inkluderer Credit Suisses CrossFinder, Goldman Sachs’ Sigma X, Citis Citi Match og Citi Cross og Morgan Stanleys MS Pool.

Agency broker eller børsejede: Disse er dark pools, der agerer som agenter og ikke som overordnede. Da kurserne udledes fra diverse børser (såsom midtpunktet af det bedste bud eller udbud), forefinder der ingen prisdannelse. Eksempler på agency broker dark pools er Instinet, Liquidnet og ITG Posit, hvor børsejede dark pools inkluderer de, som tilbydes af BATS Trading og NYSE Euronext.

Elektroniske market makere: Disse dark pools tilbydes af uafhængige operatører som Getco og Knight, der opererer som overordnede for deres egne konti. Ligesom broker-dealer ejede dark pools bliver deres transaktionskurser ikke beregnet ud fra det bedste bud og udbud, så der forefinder ingen prisdannelse.

 

Fordele og ulemper

Fordelene ved dark pools er følgende:

 • Mindre markedspåvirkning: Som nævnt tidligere er den største fordel ved dark pools, at markedspåvirkningen af betydeligt nedsat for større ordrer.
 • Lavere transaktionsomkostninger: Transaktionsomkostninger vil måske være lavere, da dark pool-handler ikke behøver at betale børsomkostninger, og de transaktioner der bruger midtpunktet af buddet-udbuddet ikke medtager den fulde spredning.

Ulemperne ved dark pools er følgende:

 • Børskurserne reflekterer måske ikke det rigtige marked: Hvis handelsmængden i dark pools ejet af broker-dealers og elektroniske market makere fortsætter med at vokse, så vil aktiekurserne på børserne måske ikke reflektere det faktisk marked. Hvis en stor og velkendt investeringsforening, der for eksempel ejer 20% af virksomhed ABC’s aktier, sælger dem i en dark pool, så vil salget måske give fonden en god pris, men uagtsomme investorer vil måske have betalt for meget for dem, da aktien meget vel kunne kollapse, så snart fondens salg bliver offentliggjort.
 • Deltagere i poolen får måske ikke den bedste pris: Manglen på gennemsigtighed i dark pools kan også arbejde imod en pooldeltager, da der ikke er nogen garanti for, at institutionens salg bliver udført til den bedste kurs. Lewis pointerer i ”Flash Boys”, at en overraskende stor del af broker-dealers’ dark pool-handler bliver udført inden for pools’ene – en proces kendt som internalization – selv i tilfælde, hvor broker-dealeren har en lille del af det amerikanske marked. Som Lewis skriver, så kan uigennemsigtigheden i sådanne pools skabe interessekonflikter, hvis broker-dealerens proprietary tradere handler imod poolkunderne, eller hvis broker-dealeren sælger specielle adgange til poolen til HFT-selskaber (high-frequency tradere).
 • Sårbarhed over for fjendtlig handel fra high-frequency tradere: De nylige kontroverser omkring dark pools har været opmuntret af Lewis’ beskyldninger om, at kunderne i dark pools er sårbare over for fjendtlig praksis lavet af high-frequency tradere, der kan front-runne eller arbitrere kundens ordre.
 • Små handelsstørrelser reducerer behovet for dark pools: Overraskende nok er den gennemsnitlige handelsstørrelse i dark pools faldet til omkring kun 200 aktier. Børser som New York Stock Exchange (NYSE), der ønsker at stoppe deres tab af markedsandele til dark pools og andre alternative handelssystemer, påstår, at denne lille handelsstørrelse gør dark pools mindre attraktive.
Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at betale kurtage >> Start nu

Konklusion

Om dark pools er gavnlige eller skadelige for aktiemarkedet er et nyligt rettere omdiskutabelt emne. Behovet for at skjule store ordrer vil dog aldrig forsvinde, hvorfor det må forventes, at dark pools vil overleve og at udviklingen i Europa vil følge den samme udvikling som i USA.


Finansielle markeder 101 – FX

FX eller foreign exchange (valuta) er det største, mest handlede finansielle marked på jorden. Der handles gennemsnitligt for 5.3 Trillioner (1 trillion = 1000 milliarder) dollars om dagen (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1312e.htm). Det er nemmest at se hvor absurd dette tal er hvis det skrives: 5.300.000.000.000 $ – om dagen. Det er omkring 220 milliarder dollars i timen. I denne artikel vil vi gennemgå alt det basale omkring verdens største finansielle marked.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Verdens største

Som nævnt er FX markedet verdens største og mest likvide finansielle marked målt på værdi. Der er flere ting der gør FX markedet særligt unikt i forhold til f.eks. aktie markeder.

FX er et 24/5 marked, handlen starter søndag eftermiddag i New Zealand og slutter fredag eftermiddag (EST – Eastern standard time). Efter New Zealand følger Australien, Asien (især Japan), Mellemøsten, Europa (især London) og så Amerika.

Det der gør FX markedet i stand til at fungere på denne måde er at det er et OTC marked. OTC betyder ”over-the-counter” og er betegnelsen man bruger for et marked hvor der ikke er en central børs til at fungere mellemmand. Det betyder også at når ét marked lukker tager andre uforstyrret over, netop på grund af det ikke skal igennem en børs med åbne/lukke tidspunkter.

OTC

Der er flere ting der gør sig gældende ved et OTC marked, mest nævneværdigt at der ikke er nogen central børs. Herudover betyder det også at det ikke er standardiserede kontrakter der handles, men at det er skræddersyede handler der foretages. Der er både fordele og ulemper ved dette.

En af fordelene ved dette er at deltagerne i FX markedet, banker, virksomheder osv. har forskellige behov og motiver bag deltagelsen i FX markedet. Virksomheder der opererer internationalt kan eksempelvis beskytte (hedge) sig mod valutakurs udsving – eksempelvis kan Carlsberg sikre deres indtægt i Rusland ved at ”låse” vekselkursen fast i form af forward kontrakter (Forward: kontrakt indgået i dag om at købe/sælge en bestemt valuta til en aftalt kurs til om 3 måneder f.eks.), således at når deres indtægter i Rubel skal veksles om til Euro er der ikke fare for en dårlig kurs.

En af ulemperne ligger i manglen på en børs eller et clearinghouse, altså en mellemmand der sikrer at kontrakter og transaktioner overholdes og gennemføres. Der er derfor større grad af counterparty (risikoen for at modparten i en handel ikke kan overholde aftalen) risiko i FX markedet end markeder med en central børs. Dodd-Frank reformen (LINK) har dog medført en række nye krav omkring OTC derivat handler, hvor en del af disse transaktioner nu skal foregå gennem et clearinghouse.

Se hvilke aktier Warren Buffett lige har købt >> Bliv medlem

Markedsdata

En anden ting der gør FX markedet specielt er manglen på ”officiel” data og med officiel mener jeg blot absolut data. Manglen på børser i FX markedet betyder også at der ikke er officielle tal for volumen osv. (Bank of international settlements/BIS laver en opdatering af data ca. hvert 4 år.), herudover er der heller ikke en fast vekselrate – i modsætning til en aktie som har en fast pris på den børs den handles. Dette er imod almen tro hvor mange folk tror at feks. Kursen på www.valutakurser.dk er den ”rigtige” kurs.  Det er blot reference raten som er den daglige rate diverse centralbanker udgiver en gang om dagen (hvis formål er at afspejle faktiske markedsforhold) – https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Der er flere hundrede aktører der hver quoter (en quote er blot et andet ord for den pris en udbyder tilkendegiver at han er villig til at købe/sælge valuta for) en pris såsom banker, elektroniske FX platforme osv.

De største valutaer er US dollars (indgår i ca. 87% af alle transaktioner), Euro (ca. 33%) og Japanske Yen (ca. 23%) og det mest handlede valuta par er USD/EUR.

Tosidet transaktion

Når man handler FX er det en tosidet transaktion du køber/sælger en valuta for en anden valuta, hvilket betyder at modparten ligeledes køber/sælger den modsatte valuta. Valuta er altid vist i par, eksempelvis:

EUR/USD – GBP/USD – USD/JPY osv.

Herudover er de vist med to priser: EUR/USD = 1.2000/1.2005 – den første pris er ”bid” og den anden pris er ”ask” eller ”offer”. Ligeledes kaldes den første valuta for ”base” og den anden for ”quote” eller ”counter”. I ovenstående tilfælde er Euro base valutaen og US dollar er quote valutaen. Prisen er altid baseret på 1 enhed af base valutaen, i tilfældet med EUR/USD = 1.2000/1.2005 betyder det:

Banken (eller anden aktør der udbyder pris) er villig til at købe EUR for 1.2000 USD og sælge EUR for 1.2005 USD, med andre ord kan du købe EUR for 1.2005 og sælge EUR for 1.2000. Det kan virke komplekst men er egentligt ret simpelt når man forstår mekanikken, husk at for at købe en valuta skal du sælge en anden og vice versa. Vi kan tage et eksempel mere med EUR/USD:

EUR/USD = 1.2000 (BID) / 1.2005 (ASK).

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Fra din synsvinkel:

Det nemmeste er at tænke på om man køber eller sælger parret, hvis du køber parret, køber du EUR (base) og sælger USD (quote) – Du køber derfor én Euro for 1.2005 dollar.

Omvendt hvis du sælger parret sælger du EUR og køber USD – Du sælger derfor EUR (base) for 1.2000 dollar.

Forskellen mellem Bid og Ask prisen kaldes spread og er den måde banken tjener penge på ved handlen (en anden tommelfingerregel er at du altid får den dårligste pris uanset om du køber eller sælger parret).

Når du f.eks. klikker ind på en hjemmeside eller lign og ser at valutakursen for kronen i forhold til euroen er 7.41 (EUR/DKK) – betyder det at du skal give 7.41 kroner for én euro, Altså tallet viser hvor meget base valutaen (i dette tilælde EUR) er værd i quote valutaen (i dette tilfælde kroner).