Græske variable

Globus 60x60Definition af Græske variable

Dimensioner af risiko involveret i at indtage en position i en option (eller andre derivativer). Hver risikovariabel er et resultat af ufuldstændig antagelse eller forhold mellem optionen og andre underliggende variable. Adskillige sofistikerede risikoafdækningsstrategier bruges til at neutralisere og formindske effekterne af hver risikovariabel.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Græske variable

At neutralisere effekten af hver variabel kræver betydelige køb og salg, hvilket skaber højere transaktionsomkostninger, så mange tradere laver kun periodiske forsøg på at rebalancere deres optionsportefølje.

Med vega som undtagelse (hvilket ikke er et græsk bogstav) er hver risikomåling repræsenteret med et bogstav fra det græske alfabet:

Δ (Delta) repræsenterer raten af ændring mellem optionens pris og det underliggende aktivs pris – med andre ord; prissensitivitet.

Θ (Theta) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsportefølje og tid, altså tidssensitivitet.

Γ (Gamma) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsporteføljes delta og det underliggende aktivs pris.

ϒ (Vega) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsporteføljes værdi og det underliggende aktivs volatilitet – med andre ord; sensitivitet over for volatilitet.

ρ (Rho) repræsenterer raten af ændring mellem en optionsporteføljes værdi og renten – med andre ord; sensitivitet over for renten.

Invested.dk