Out-of-the-money

Globus 60x60Definition af Out-of-the-money

En call option med en strikekurs der ligger højere end markedskursen på det underliggende aktiv, eller en put option med en strikekurs der ligger lavere end markedskursen på det underliggende aktiv. En out-of-the-money option har ingen indre værdi men indeholder kun ydre værdi og tidsværdi. Som resultat vil værdien af en out-of-the-money option formindske hurtigt med tiden, som optionen kommer tættere på sin udløbsdato.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Out-of-the-money

Antag for eksempel, at en aktie handles til 10 kr. For en sådan aktie vil call optionen med en strikekurs på over 10 kr. være en out-of-the-money option, mens put optionen med en strikekurs på under 10 kr. ville være out-of-the-money. Out-of-the-money optioner er meget billigere end in-the-money optioner.

I tilfælde af at en aktie handles til 30 kr., vil en en-måneds call option med en 29 kr. strikekurs måske handles til 1,5 kr., mens en en-måneds call option med en 31 kr. strikekurs måske ville være prissat til 40 øre. Hvis aktien stiger til 32 kr., når optionen udløber, ville 29 call optionen handles til omkring 3 kr., mens 32 call optionen ville være prissat til omkring 1 kr. I dette tilfælde ville bruttoafkastet på 150% for 31 call optionen være et godt stykke over 100% afkastet for 29 call optionen.

Invested.dk