Alskyldserklæring

Globus 60x60Definition af Alskyldserklæring

En erklæring der ved en kaution, pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse anfører, at debitorens sikkerhedsstillelse ikke blot består af bestemte låneforhold men består i al den gæld, han/hun har og vil låne af kreditoren.

IE 60x60InvestEd forklarer Alskyldserklæring

Dette begreb bruges ofte i pengeinstitutter. En sådan formulering i kautions- og pantsætningsdokumenterne kan føre til vidtrækkende konsekvenser.

Analytiker

Globus 60x60Definition af Analytiker

En finansiel professionel der har ekspertise i at evaluere investeringer og lave ”køb”-, ”sælg”- og ”hold”-anbefalinger for værdipapirer.

IE 60x60InvestEd forklarer Analytiker

Analytikere er typisk ansat i banker, investeringsselskaber, mæglerselskaber eller investerings- og hedgefonde. Analytikere laver grundarbejdet for mæglere, hvor de forbereder den research, som mæglerne bruger. Den mest prestigefyldte grad en analytiker kan få er Chartered Financial Analyst (CFA). Analytikere specialiserer sig som regel i specifikke industrier eller sektorer.

Angel investor

Globus 60x60Definition af Angel investor

En investor der bidrager med økonomisk støtte til små, nye virksomheder eller entreprenører. Angel investorer findes som regel blandt entreprenørens familie eller venner.  Den kapital de bidrager med kan være et engangsindskud eller en løbende støtte, som kan bære selskabet igennem svære tider.

IE 60x60InvestEd forklarer Angel investor

Angel investorer giver flere favorable betingelser end andre lånegivere, da de som regel er interesserede i personen i stedet for virksomhedens overlevelsesevne. De er fokuserede på at hjælpe virksomheden med at få succes i stedet for at skabe et enorm profit fra deres investering.

Anpart

Globus 60x60Definition af Anpart

Retten til formuen i selskabet som anpartshaverne i et anpartsselskab har.

IE 60x60InvestEd forklarer Anpart

En anpart er som sådan ikke et værdipapir, selv om den dokumenteres via et skriftligt bevis.

Arbitrage

Globus 60x60Definition af Arbitrage

Når man simultant køber og sælger et aktiv for at profitere fra prisforskellen. Det er en handel, der skaber gevinst ved at udnytte prisforskelle af identiske eller lignende finansielle instrumenter på forskellige markeder eller i forskellige former. Arbitrage eksisterer som et resultat af markedsineffektiviteter.

IE 60x60InvestEd forklarer Arbitrage

På grund af teknologiens udvikling er det blevet ekstremt svært at tjene penge på misprissættelser på markedet. Mange tradere har computeriserede handelssystemer, der er designet til at holde øje med udsving i lignende finansielle instrumenter.

Arbitragør

Globus 60x60Definition af Arbitragør

En form for investor der forsøger at profitere fra prisineffektiviteter på markedet ved simultant at lave handler, der opvejer hinanden og derved skabe risikofri gevinst. En arbitragør ville for eksempel lede efter kursmisforhold mellem aktier, som er noteret på mere end én børs, og derved købe den undervurderede aktie på én børs, mens han/hun shortsælger det samme antal overvurderede aktier på den anden børs.

IE 60x60InvestEd forklarer Arbitragør

Arbitragører er som regel meget erfarne investorer, fordi arbitragemuligheder er svære at finde og kræver en relativt hurtig handel. Arbitragører spiller også en vigtig rolle på kapitalmarkederne, da deres praksis holder ineffektiviterne mere præcise, end de ellers ville være.

Basisvaluta

Globus 60x60Definition af Basisvaluta

Den første møntenhed der står i et valutapar. Kaldes nogle gange den ”primære valuta”.

IE 60x60InvestEd forklarer Basisvaluta

Hvis du for eksempel kigger på valutaparret CAD/USD, vil den canadiske dollar være basisvalutaen, og den amerikanske dollar vil være quote valutaen. Kursen repræsenterer, hvor mange quote valuta du skal bruge for at få én enhed basisvaluta.

Bear-certifikat

Globus 60x60Definition af Bear-certifikat

Et børsnoteret værdipapir som bevæger sig i takt med udviklingen i et underliggende aktiv. Dette underliggende aktiv kan bestå af alt fra et indeks, en enkelt aktie, en futurekontrakt, råvare mm. Bear-certifikatet stiger i værdi, når det underliggende aktiv falder. Certifikaterne kan både være uden og med gearing.

IE 60x60InvestEd forklarer Bear-certifikat

Et certifikat hører under kategorien ETN (Exchange Traded Notes), der ligger i kategori med ETF’er (Exchange Traded Funds). Fordelen ved at benytte sig af disse certifikater er, at de ofte er mere simple, omkostningseffektive og mindre risikofyldte end traditionelle værdipapirer, når det omhandler shorthandel/gearing.

Benjamin Graham

Den overordnede definitionDefinition af Benjamin Graham

En lektor og finansiel analytiker der kendes som ”the father of value investing”. Hans berømte bog, ”The Intelligent Investor”, har opnået stor anerkendelse som den bedste og mest vigtige investeringsbog skrevet omkring de fundamentale faktorer af value investing strategien.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Benjamin Graham

Benjamin Graham havde en stor indflydelse på sin elev Warren Buffett (som blev den mest berømte investor nogensinde) på Columbia University. Graham lærte Warren principperne i value investing – principper som Warren lærte at skabe en af verdens største formuer ud fra.

Berkshire Hathaway

Globus 60x60Definition af Berkshire Hathaway

Et holdingselskab for en mængde virksomheder drevet af direktøren, Warren Buffett. Berkshire Hathaway’s hovedkvarter ligger i Omaha, Nebraska, og begyndte som en tekstilproducent, men da Warren Buffett blev den største aktionær i midten af 1960’erne, påbegyndte han en progressiv strategi ved at omdirigere pengestrømmen fra virksomheden til andre investeringer.

Forsikringsselskaber er de største beholdninger i Berkshire Hathaway, men virksomheden driver hundredevis af forskellige forretninger over hele verden.

IE 60x60InvestEd forklarer Berkshire Hathaway

På grund af Berkshire Hathaway’s lange succeshistorie og skarpe investeringer på aktiemarkedet, har virksomheden vokset sig til at være en af de største i verden, hvad angår markedsværdi. Berkshire’s aktie handles på NYSE i to klasser, A-aktier og B-aktier.

Warren Buffett faldt tidligt i sin karriere over idéen om at bruge ”float” fra forsikringsselskaberne til at lave investeringer andre steder, hvor han ville fokusere på langsigtede aktieinvesteringer. Buffett har fravalgt en overdiversificeret portefølje til fordel for en håndfuld pålidelige investeringer. Igennem tiden er hans evner kommet så meget i søgelyset, at Berkshire’s årlige generalforsamling er blevet en form for mekka inden for finansverdenen.

image_pdfimage_print

Invested.dk