Akkord

Globus 60x60Definition af Akkord

Kan være to ting:

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(I) En lønaftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor lønningen er resultatbaseret og ikke timebaseret.

(II) En gældsaftale mellem kreditor og låntager om eftergivelse af låntagerens gæld.

IE 60x60InvestEd forklarer Akkord

(I) Langt størstedelen af alle lønaftaler er baseret på timeløn og ikke på resultater. Akkorder er dog fortaler for at skabe et incitament til at arbejde hurtigere og mere effektivt. Disse lønaftaler ses oftest i bygge- og anlægsbranchen.

(II) En eftergivelse af gælden kan være i form af nedsættelse af selve gælden eller i form af rentestop eller henstand (hvor man eksempelvis får nogle måneders pause fra at afdrage).

Invested.dk