Værdipapircentral

Globus 60x60Definition af Værdipapircentral

En finansiel servicevirksomhed som står for EDB-registrering af handlen i børsnoterede aktier og obligationer.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Værdipapircentralen i Danmark hedder VP Securities og er et aktieselskab, som blev oprettet i 1980.

IE 60x60InvestEd forklarer Værdipapircentral

Danske værdipapirer udstedes og opbevares som regel elektronisk i den danske værdipapircentral. I Danmark har de enkelte investorer deres eget depot i værdipapircentralen, som typisk føres igennem investorens bankforbindelse.

Når man som investor handler værdipapirer afvikles handlerne også af værdipapircentralen, som flytter de handlede værdipapirer mellem investorens og modpartens depot.

Invested.dk