Multipel lineær regression

Globus 60x60Definition af Multipel lineær regression

En statistisk teknik der bruger flere forklarende variable til at forudsige resultatet af en responsvariabel. Målet med multipel regression er at modellere forholdet mellem forklarende variable og responsvariable.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Modellen for multipel lineær regression med givet n observationer er:

model af multipel lineær regression

IE 60x60InvestEd forklarer Multipel lineær regression

Multipel lineær regression tager en gruppe tilfældige variable og forsøger at finde et matematisk forhold mellem dem. Modellen skaber et forhold i form af en ret linje (lineær), som på bedste vis tilnærmer sig alle de individuelle datapunkter.

Multipel lineær regression bruges ofte til at bestemme, hvor mange specifikke faktorer, såsom prisen på en råvare, renten og bestemte industrier eller sektorer, der påvirker prisbevægelsen af et aktiv. For eksempel kan prisen på olie, de økonomiske renter og prisbevægelsen på oliefutures alle have en effekt på kursen af et olieselskabs aktie.

Invested.dk