Lineær sammenhæng

Globus 60x60Definition af Lineær sammenhæng

Et statistisk begreb der bruges til at beskrive sammenhængen mellem en variabel og en konstant. Lineære sammenhænge kan udtrykkes grafisk, hvor variablen og konstanten er forbundet med en ret linje, eller matematisk, hvor den uafhængige variabel ganges med hældningskoefficienten tillagt en konstant, hvilket bestemmer den afhængige variabel.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Lineær sammenhæng

Antag for eksempel at den uafhængige variabel er størrelsen på et hus (målt i kvadratmeter), som bestemmer prisen på huset (afhængige variabel), når den ganges med hældningskoefficienten på 5700 og så tillægges konstanten på 50.000 kr. Hvis huset er 200 kvadratmeter stort, så vil markedsværdien på huset være 1.190.000 kr.

Grafisk og matematisk:

Lineaer-sammenhaeng

I dette eksempel stiger markedsværdien på huset lineært, når størrelsen på huset stiger.

Invested.dk