Finanstilsynet

Globus 60x60Definition af Finanstilsynet

En institution underhørende Økonomi- og Erhvervsministeriet som overvåger og fører tilsyn med alle former for finansielle virksomheder i Danmark. Disse virksomheder inkluderer pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, børsmæglerselskaber, pensionskasser, Københavns Fondsbørs, Værdipapircentralen, ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond osv.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Finanstilsynet

Finanstilsynet blev etableret i 1988 under en sammenlægning af de tre tilsyn for banker & sparekasser, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter. Formålet med institutionen er at beskytte investorernes og interessenternes interesse i den finansielle sektor. Hovedfunktionen ved Finanstilsynet er at kontrollere, om de finansielle virksomhederes solvens, soliditet, forretningsgange, kontrolsystemer osv. er i orden.

Invested.dk