Tag : skatteoptimering


Optimering af skat af investeringsafkast

5th november, 2021 af 1 comment

Det er bestemt ikke uvæsentligt, at indtænke skatteelementet i de investeringer man foretager. Man kan bl.a. optimere sin skat ved at investere i forskellige skatteregimer såsom pensionsopsparing, aktiesparekonto eller frie midler. Inden for frie midler, som denne artikel har som hovedfokus, kan man eksempelvis optimere via forskellige produkttyper, som beskattes som hhv. aktieindkomst og som […]


Optimér din aktieindkomst inden udgangen af december

10th december, 2019 af No comments yet

2019 har været et særdeles godt aktieår med afkast for året på 25-35% på mange aktiemarkeder. Endvidere har mange investeringsforeninger udloddet pæne udbytter i løbet af foråret. Det medfører, at man typisk har udsigt til at skulle betale en del i skat for året, hvorfor man bør være opmærksom på de – om end begrænsede […]


Invested.dk