Skat

Optimér din aktieindkomst inden udgangen af december

2019 har været et særdeles godt aktieår med afkast for året på 25-35% på mange aktiemarkeder. Endvidere har mange investeringsforeninger udloddet pæne udbytter i løbet af foråret. Det medfører, at man typisk har udsigt til at skulle betale en del i skat for året, hvorfor man bør være opmærksom på de – om end begrænsede muligheder – man trods alt har i slutningen af året for at optimere eller nedsætte sin skat, når man investerer privat for frie midler.

Det er alene i forhold til aktieindkomsten man har visse muligheder i slutningen af året. I denne kategori findes realiserede nettogevinster fra børsnoterede og unoterede aktier samt fra aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning (de såkaldte IMB´er, der tidligere blev benævnt udloddende investeringsforeninger). Herudover skal udbytte fra aktier og IMB´er medregnes som aktieindkomst.

I 2019 skal man af den samlede aktieindkomst betale 27% i skat op til bundfradraget på 54.000  kr. og 42% i skat af beløb herover. Er man gift og samlevende ved årets udgang gælder et dobbelt bundfradrag. I dette tilfælde skal man så huske at indregne ægtefællens eventuelle aktieindkomst.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Det er særligt hvis ens aktieindkomst ligger omkring bundfradraget på 54.000 kr., eller hvis man i sin portefølje har værdipapirer af ovennævnte typer med enten urealiserede tab eller urealiserede gevinster af en vis størrelse, at man har mulighed for at regulere den samlede skattebetaling.

 

Hvis man har aktier i sin portefølje med urealiserede tab
Såfremt ens totale realiserede gevinst fra ovennævnte værdipapirer inklusive udbytter herfra ligger over det nævnte bundfradrag, kan man eventuelt minimere sin skat, hvis man inden udgangen af december realiserer eventuelle urealiserede tab på aktier eller IMB´er man har i porteføljen. Har man eksempelvis en samlet aktieindkomst på 60.000 kr., kan man realisere et tab på 6.000 kr. så den samlede aktieindkomst lander på 54.000 kr., hvorved ens marginalskat kommer ned på de 27% i stedet for 42%.

Har man rigeligt med urealiserede tab kan man naturligvis også vælge helt eller delvist at neutralisere en eventuel skat. I så fald kan man også spare de 27% i skat. Ønsker man på længere sigt at beholde de pågældende aktier eller IMB´er, kan man genkøbe aktierne kort efter. Skattestyrelsens kriterium er principielt bare, at man skal have løbet en risiko i forbindelse med salg og genkøb. Hvor lang tid der således skal gå afhænger bl.a. af likviditeten i de pågældende aktier. Man skal i den forbindelse dog være opmærksom på de transaktionsomkostninger, der opstår såsom kurtage, mulige depotgebyrer, spreadomkostninger samt risikoen for, at aktien kan nå at stige, inden man får genkøbt.

 

Hvis man har aktier i sin portefølje med urealiserede gevinster
Såfremt ens  samlede aktieindkomst ligger et stykke under 54.000 kr. og man i sin portefølje har aktier eller IMB´er, som er steget meget i løbet af året eller som man har ejet i en lang årrække, og som derfor indeholder store urealiserede gevinster, kan man overveje at realisere en del af disse gevinster, så man nærmer sig bundfradraget. Ganske vidst fremrykker man beskatningstidspunktet, men har man en portefølje af en vis størrelse, vil man ofte alligevel komme til at betale den høje marginalskat på et tidspunkt. Udover skatteoptimeringen kan denne øvelse ligeledes blive indtænkt i forbindelse med en rebalancering af ens portefølje, hvis man f.eks. besidder enkelte aktier, som er steget voldsomt og som derved relativt set er kommet til at fylde for meget i porteføljen.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Afslutningsvist bør det nævnes, at man naturligvis altid kraftigt bør overveje at realisere både gevinster og tab uanset størrelsen på ens aktieindkomst, hvis der er tale om aktier, man ikke længere tror på eller de måske fylder for meget relativt set i porteføljen.

 

Læs meget mere om skatteoptimering af investeringsafkast i denne artikel eksempelvis om aktiesparekontoen, hvor man kun betaler 17% i skat mv.

 

Del denne artikel

Invested.dk