Tag : Obligationer


Skatteregler for obligationer

1st januar, 2024 af No comments yet

Reglerne for beskatning af handel direkte i obligationer er overordnet gennemgået nedenfor. Beskatning af private, frie midler Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for obligationer skal gevinst og tab på disse skal indregnes som kapitalindkomst, hvis årets nettogevinst eller nettotab (sammenlagt med nettogevinst og nettotab på obligationsbaserede investeringsforeninger og andre fordringer) overstiger bagatelgrænsen på 2.000 […]


Investering for begyndere

11th november, 2019 af No comments yet

At investere sine penge er noget af det mest fornuftige man kan foretage sig, hvis man gerne vil sikre sin økonomiske fremtid. Samtidig er det sådan, at ALLE faktisk kan investere. Unge som gamle, fattige som rige. Det kræver blot, at du har et lille overskud i din økonomi hver måned. 10.000 kroner om måneden […]


Kan man shorte en obligation?

5th september, 2015 af No comments yet

Fordi obligationer (ligesom alle andre værdipapirer) står over for markedsudsving, er det muligt at shorte en obligation. Ved at shorte kan man tjene på et fald i værdien af et værdipapir (såsom en aktie eller obligation) ved at sælge det uden at eje det. De investorer, der forventer et bearmarked, vil ofte indtage en kort […]


Hvad er forholdet mellem den direkte rente og risiko?

2nd august, 2015 af No comments yet

Det generelle forhold mellem den direkte rente og risiko er, at de korrelerer med hinanden. En højere direkte rente er typisk lig med en højere risiko. Investering i obligationer Risiko er indbygget i alle former for investeringer. Balancen mellem risiko og afkast afhænger af investeringens type. Obligationer ses som en af de mindre risikable investeringer […]


Hvornår bliver et primært marked til et sekundært marked?

19th maj, 2015 af No comments yet

Forskellen mellem et primært og et sekundært marked handler i bund og grund om udstedelse vs. gensalg. Selvom begge markeder muliggør køb og salg af værdipapirer, såsom aktier og obligationer, finder det første køb af sådanne værdipapirer fra deres udstedelse kun sted på det primære marked. Det primære marked er der, hvor nye aktier og […]


Invested.dk