Spørgsmål

Hvornår bliver et primært marked til et sekundært marked?

Forskellen mellem et primært og et sekundært marked handler i bund og grund om udstedelse vs. gensalg. Selvom begge markeder muliggør køb og salg af værdipapirer, såsom aktier og obligationer, finder det første køb af sådanne værdipapirer fra deres udstedelse kun sted på det primære marked.

Det primære marked er der, hvor nye aktier og obligationer bliver købt. Når en virksomhed offentliggør en børsintroduktion (IPO), så finder købet af disse nye aktier sted på det primære marked. Dette er den første mulighed, investorer har for at bidrage med kapital til virksomheden via køb af virksomhedens aktier. Virksomhedens egenkapital består af de penge, som er skaffet ved salget af aktierne på det primære marked.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Ligeså kan virksomheder og stater, der gerne vil skaffe gældskapital, vælge at udstede nye kortfristede og langfristede obligationer på det primære marked. Nye obligationer udstedes med kuponrenter, der korresponderer med den nuværende rente på tidspunktet for udstedelsen, hvilket måske er højere eller lavere end de nu eksisterende obligationer.

Så snart et værdipapir for første gang er blevet købt fra den udstedende entitet, så har investoren retten til at gensælge værdipapiret til andre investorer på det sekundære marked. Når folk taler om aktiemarkedet, så taler de virkelig om det sekundære marked; der hvor størstedelen af alle værdipapirer handles.

Det primære marked er altså der, hvor investorer kommer ind i stueetagen hos nye og potentielt lukrative aktier, og det sekundære marked er der, hvor disse investeringer bliver til profit. En investor der køber nye aktier under en IPO kan hurtigt skabe en indkomst ved at sælge disse aktier på det sekundære marked, efter virksomheden har vist vækst og skubbet aktiekursen højere op.

Selvom en obligation garanterer at betale holderen til kurs pari ved udløb, så er denne dato ofte flere år frem i tiden. I stedet kan obligationsholderne sælge deres obligationer på det sekundære marked til et profit, hvis de økonomiske renter er faldet siden udstedelsen af obligationerne, hvilket gør dem mere attraktive for andre investorer på grund af deres relativt højere kuponrenter.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk