Tag : Finansteori


Sådan undgår du følelsesladet investering

18th april, 2021 af No comments yet

Mange investorer har en særlig evne til at gå ind i investeringer på toppen og sælge dem i bunden. De bliver fanget i medieræset eller sin egen frygt og køber og sælger sine investeringer i toppen og bunden af cyklussen. Hvorfor forekommer disse følelsesladede investeringer, og hvordan kan man som investor undgå både de euforiske […]


Sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed

29th juni, 2016 af No comments yet

Den inverse korrelation der er mellem inflation og arbejdsløshed bør vær nem at se. Ifølge de fundamentale principper om udbud og efterspørgsel, så bør inflationen være lav, når arbejdsløsheden er høj, og omvendt. Denne sammenhæng er dog mere kompliceret, end den måske ser ud til, og der er flere eksempler over de sidste 50 år, […]


Corporate finance: Introduktion

14th september, 2015 af No comments yet

Corporate finance undersøger en virksomheds pengerelaterede beslutninger, som er essentielle for alle virksomheders beslutninger. Til trods for navnet omhandler corporate finance alle former for forretninger og ikke blot selskaber. Hovedmålet med corporate finance er at finde ud af, hvordan man kan maksimere en virksomheds værdi ved at tage gode investerings-, finansierings- og udbytterelaterede beslutninger. Med […]


Hvad er forskellen mellem lineær regression og multipel regression?

3rd juni, 2015 af No comments yet

I statistik modellerer lineær regression forholdet mellem en afhængig variabel og en eller flere forklarende variabler ved brug af en lineær funktion. Hvis to eller flere forklarende variabler har et lineært forhold med den afhængige variabel, kaldes regressionen for multipel lineær regression. Multipel regression er en bredere klasse med regressioner, der omfatter lineære og ikke-lineære […]


Hvornår er en call option in-the-money?

27th april, 2015 af No comments yet

En call option giver køberen eller holderen retten, men ikke forpligtelsen, til at købe et underliggende værdipapir til en forudbestemt strikekurs på eller før udløbsdatoen af optionen. ”In-the-money” beskriver optionens værd (indre værdi). Det er forholdet mellem det finansielle derivats strikekurs og det underliggende værdipapirs kurs. En call option er in-the-money, når det underliggende værdipapirs […]


Hvordan styrer de økonomiske renter opsparingerne og investeringerne i en økonomi?

10th marts, 2015 af No comments yet

I moderne økonomisk teori er der folk, der tjener flere penge, end de behøver bruge. Der er også folk, der ønsker flere penge, end de lige nu har mulighed for. Et naturligt marked opstår mellem de, der har et overskud af penge (sparere) og de, der har et underskud af penge (låntagere). Sparere, investorer og […]


Sikkerhed og løbende indtægt: Introduktion

19th november, 2014 af No comments yet

Der findes i bund og grund tre grunde til, hvorfor man ønsker at spare op og investere. Den første grund er for at beskytte sine hårdtjente penge. Den anden grund er for at skabe en løbende indtægt, der kan betale éns udgifter. Den tredje grund er ønsket om at skabe en værditilvækst (købe lavt, sælge […]


Invested.dk