Basal investering

Sådan undgår du følelsesladet investering

Mange investorer har en særlig evne til at gå ind i investeringer på toppen og sælge dem i bunden. De bliver fanget i medieræset eller sin egen frygt og køber og sælger sine investeringer i toppen og bunden af cyklussen. Hvorfor forekommer disse følelsesladede investeringer, og hvordan kan man som investor undgå både de euforiske og depressive investeringsfælder?

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Investeringsadfærd

Investorers adfærd er blevet veldokumenteret igennem tiden. Der findes adskillige teorier, som forsøger at forklare de fortrydelser og overreaktioner, som købere og sælgere oplever, når det har med penge at gøre og de potentielle gevinster og tab af disse penge. Disse investorers psyke dominerer den rationelle tankegang igennem tider med stress, hvad end denne stress kommer fra eufori eller frygt.

Den typiske ikke-professionelle investor sætter sine hårdtjente penge på spil og vil gerne beskytte disse penge mod tab (samtidig med at håbe på en gevinst). Denne investor får sin investerings”information” fra mange kilder, såsom medierne, de finansielle nyheder, vennerne, familien og kollegerne. Ofte bliver denne investor fristet af markedet igennem tider, hvor markedet står stille (lav volatilitet) og forlængede bull-markeder.

Bull-markeder er de perioder, hvor markedet har det med at gå op. Igennem sådanne tider lytter investorer ofte på historier fra familien og vennerne om, hvor mange penge de tjener på markedet, hvilket frister de, der endnu ikke er investeret til at teste vandene. Når disse investorer ligeså læser historier om en dårlig økonomi eller hører rapporter om et volatilt og negativt marked, så tager frygten over, og de sælger i bunden.

 

Dårlig timing

Tidsforskellen mellem hvornår en begivenhed opstår, og hvornår den er rapporteret er typisk det, der er med til, at investoren taber penge. Medierne vil kun rapportere et bullmarked, så snart det er tydeligt. Det betyder, at de investorer der bliver påvirket af disse rapporter ofte vil vælge disse tider med dyre værdiansættelser til at opbygge deres portefølje. Det er bekymrende, når de daglige markedsrapporter fører de mainstream nyheder ud i offentligheden, fordi det skaber rygter, og investorer derfra tager beslutninger, som er baseret på ”meninger” og ofte er forældede. Usikkerhed på markedet skaber frygt og skaber en atmosfære med følelsesladet investering.

 

Tidstestet teori

Teorien om at mange markedsdeltagere køber på toppen og sælger i bunden har vist sig at være sand ifølge en analyse af den historiske pengestrøm. Pengestrømsanalysen kigger på nettostrømmen hos penge hos investeringsforeninger. Over en periode fra 1988 til 2009 har denne pengestrømsanalyse vist, at når markedet ramte sine toppe og bunde, så var pengestrømmen på det højeste niveau.

Penge fortsatte med at flyde ind i investeringsforeningerne, indtil markedet ramte bunden, og kun da trak investorer penge ud af markedet, hvor pengestrømmen så blev negativ. Den udgående nettostrøm toppede ved markedsbunden og fortsatte med at være negativ, selvom markedet bevægede sig i en optrend. Fordi markedet ud fra denne analyse viste sig at falde, før investeringsbeviserne blev solgt, og pengene først blev geninvesteret, efter markedet allerede var gået op, viser det tydeligt, at mange investorer ofte fejler i at time deres handler på bedste vis.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Et lyspunkt

Til trods for de stærke tendenser investorer viser, når markedet er ved sin top og bund, så har de ageret rigtigt i andre perioder. Igennem 1990’erne var der en stabil strøm af penge i markedet, hvor markedet var i et forlænget bull-marked. Ligeså gjorde investorerne det også fra 2004-2007, hvor markedet også var i et stærkt bull-marked. Så det kan antages, at investorer bliver mere komfortable på markedet og begynder at investere, når der er lav volatilitet (som på et forlænget bull-marked). Men når der er høj volatilitet, eller når bull- eller bear-markedet begynder at slutte, så har pengestrømmen det med at vise forvirring, og timingen af denne pengestrøm bliver parret forkert med den faktiske markedsbevægelse.

 

Strategier til at fjerne denne følelsesladet investering

En undersøgelse i 2009 lavet af DALBAR viste, at S&P 500 over en 20-årig lang periode fra januar 1989 til december 2008 lavede et gennemsnitligt, årligt afkast på 8,4%, men at den gennemsnitlige aktieinvestor kun havde et på 1,9%. Beviset tyder på, at følelsesladet investering tager over hos den typiske investor, når der er perioder med usikkerhed. Der findes dog nogle strategier, som kan dæmpe dette gætteri og reducere effekten af dårlig timing.

Den mest effektive strategi er måske den, der hedder dollar-cost averaging. Det er en strategi, hvor man investerer lige store mængder penge med et regelmæssigt og forudbestemt interval. Denne strategi er god igennem alle markedstilstande. Igennem en nedtrend køber man aktier til billigere og billigere kurser. Igennem en optrend skaber disse tidligere holdte aktier i porteføljen så et afkast, og færre aktier købes til den højere kurs. Nøglen i denne strategi er at holde kursen – sæt strategien og ændr den ikke.

En anden strategi til at forhindre den følelsesladede investering er at diversificere sin portefølje. Der er kun været en håndfuld tidspunkter i historien, hvor alle markeder har bevæget sig i unison, og hvor en diversifikation har haft lille gavn. Men i de fleste normale markedscyklusser har brugen af diversifikationsstrategien bidraget med en beskyttelse mod dårlige tider. Denne strategi kan have mange former. Det kan være at investere i forskellige industrier, over forskellige geografiske områder, forskellige typer instrumenter eller selv risikodække med alternative investeringer såsom ejendomme og private equity. Der er særlige markedstilstande, som favoriserer hver af disse subsektorer, så hvis man opbygger sin portefølje med disse adskillige typer investeringer, bør man kunne skabe en beskyttelse mod de forskellige markedstilstande.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Konklusion

At investere uden følelser er nemmere sagt end gjort, specielt fordi usikkerhed styrer markedet og medierne. Beviser tyder på, at de fleste investorer er følelsesladede og maksimerer deres pengestrøm på de forkerte tidspunkter – en stensikker måde at reducere de potentielle afkast på. Ved at benytte sig enten af dollar-cost averaging strategien eller diversifikation kan man eliminere de følelsesladede beslutninger, når man investerer på markedet.

Del denne artikel

Invested.dk